Σήματα κυκλοφοριακής αγωγής με τη μέθοδο Easy to Read και στη νοηματική

Σήματα κυκλοφοριακής αγωγής με τη μέθοδο Easy to Read και στη νοηματική με το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής «Ασφαλώςκυκλοφορώ» Από τους καθηγητές: Λυμπούδη Βασίλη Πληροφορικός, Τσιοπλή Γεωργία Φιλόλογος, Χαλεπλή Μαρία Νομικός. Πηγή:Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κατερίνης