«Άκρα του τάφου σιωπή» Διονύσιου Σολωμού Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε στα μάτια η μάνα μνέει στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. «Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω ‘γώ στο χέρι; Οπού συ μου ‘γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει».