Η Ειρήνη

Ειρήνη   είναι χαρά.

Ειρήνη ,ελευθερία.

Οι άνθρωποι ζουν Ειρηνικά

και βοηθούν   με   πολύ χαρά.

 

Ειρήνη είναι χαρά.

Ειρήνη,ελευθερία.

Όλοι ζουν Ειρηνικά

και όλοι περπατούν   γοργά.

 

ΕΛΠΙΔΑ

ΡΕΝΤΑΚΗ
Αφήστε μια απάντηση