20 Νοεμβρίου-Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του Παιδιού

Μήνυμα του Συνηγόρου με αφορμή τα 25 χρόνια της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ο Συνήγορος εξέδωσε δελτίο τύπου και έδωσε στη δημοσιότητα δημόσια θέση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού με θέμα «Παιδιά και Λιτότητα».

Ο Συνήγορος του Πολίτη, που έκλεισε 11 χρόνια υλοποιώντας την αποστολή του Συνηγόρου του Παιδιού, επισημαίνει ότι κατά τον σχεδιασμό εθνικής πολιτικής είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού που προκύπτουν από τη Σύμβαση, ενώ κρίνει απαραίτητη την υιοθέτηση εθνικού σχεδίου δράσης, μέσα από διυπουργική δέσμευση και συνεργασία, με μετρήσιμους στόχους, χρονοδιάγραμμα και μηχανισμό παρακολούθησης.

Σελιδοδείκτες «Τα παιδιά έχουν δικαιώματα!»

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), στη Δημόσια Θέση του με τίτλο «Παιδιά και Λιτότητα», αναδεικνύει τις συνέπειες των πολιτικών λιτότητας στη ζωή των παιδιών, σε βάρος της άσκησης των δικαιωμάτων τους, και, μεταξύ άλλων, συστήνει προς τις κυβερνήσεις:

– Να ετοιμάσουν και να υιοθετήσουν Εθνικά Ολοκληρωμένα Στρατηγικά Σχέδια για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

– Να θεσπίσουν «προϋπολογισμούς για τα παιδιά», κάτι που συνεπάγεται τον προσδιορισμό και την ανάλυση των πόρων για τα παιδιά στους εθνικούς και περιφερειακούς προϋπολογισμούς

– Να διασφαλίσουν τη συλλογή επαρκών, αξιόπιστων και κατάλληλα ταξινομημένων στοιχείων για τα παιδιά

– Να συμπεριλαμβάνουν στις αποφάσεις που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες προτεραιότητες σχετικές με τις ανάγκες, τα δικαιώματα και το υπέρτερο συμφέρον των παιδιών.

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα
Αφήστε μια απάντηση