ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ

unnamed

 

Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα του παιδιού, η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989 και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 1990. Μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί από 193 χώρες. Στην Ελλάδα κυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 με τον Ν.2101/92.

Περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων:

  • Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.)
  • Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.

Η Σύμβαση άρθρο προς άρθρο

1 έως 41: Τα δικαιώματα

1 Ορισμός έννοιας «παιδί»

2 Αρχή της μη διάκρισης

3 Συμφέρον του παιδιού

4 Λήψη μέτρων εφαρμογής

5 Ρόλος γονέων & κηδεμόνων

6 Ζωή και ανάπτυξη

7 Όνομα & ιθαγένεια

8 Ταυτότητα

9 Χωρισμός από γονείς

10 Οικογενειακή επανένωση

11 Αθέμιτες μετακινήσεις

12 Σεβασμός απόψεων του παιδιού

13 Ελευθερία έκφρασης

14 Ελευθερία σκέψης & θρησκείας

15 Ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικά

16 Απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής

17 ΜΜΕ – πληροφόρηση

18 Ευθύνη γονέων – κέντρα παιδικής φροντίδας

19 Βία, παραμέληση, εκμετάλλευση

20 Εναλλακτική επιμέλεια

21 Υιοθεσία

22 Παιδιά πρόσφυγες

23 Παιδιά με ειδικές ανάγκες

24 Υγεία & ιατρικές υπηρεσίες

25 Αναθεώρηση αναδοχής

26 Κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση

27 Ανάπτυξη – επίπεδο ζωής

28 Εκπαίδευση

29 Σκοποί εκπαίδευσης

30 Μειονότητες

31 Ελεύθερος χρόνος – ψυχαγωγία

32 Παιδική εργασία – οικονομική εκμετάλλευση

33 Ναρκωτικά

34 Σεξουαλική εκμετάλλευση & βία

35 Απαγωγή – εμπορία παιδιών

36 Aλλες μορφές εκμετάλλευσης

37 Βασανιστήρια – στέρηση ελευθερία

38 Ένοπλες συρράξεις

39 Επανένταξη παιδιού-θύματος

40 Ποινική μεταχείριση

41 Ευνοϊκότερη ρύθμιση

 

42 έως 45: Εφαρμογή και έλεγχος

42 Γνωστοποίηση

43 Επιτροπή

44 Εκθέσεις κρατών

45 Συνεργασία

 

46 έως 54: Ισχύς και αναθεώρηση

46 Υπογραφή

47 Επικύρωση

48 Προσχώρηση

49 Ισχύς

50 Αναθεώρηση

51 Επιφυλάξεις

52 Καταγγελία

53 Θεσμοφύλακας

54 Επίσημες γλώσσες δημοσίευσης

 

 

 

Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1998 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες δωρεάν.

Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Επίσης, ως Συνήγορος του Παιδιού, έχει ως κύριο αντικείμενο την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη καθορίζονται στον Νόμο 3094/2003 και στον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΠΔ 273/1999), στο πλαίσιο που θέτουν οι διατάξεις του Συντάγματος.

Σχετική νομοθεσία

Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2003. Δημιουργήθηκε με τονΝόμο 3094/2003, ο οποίος επεκτείνει την αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη στο πεδίο της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, και λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα του διεθνώς καταξιωμένου θεσμού του Συνηγόρου του Παιδιού.

Αποστολή του είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων κάθε προσώπου που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Σε αυτό το πλαίσιο:

  • διαμεσολαβεί ύστερα από αναφορές πολιτών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού, επιδιώκοντας την προστασία και την αποκατάστασή τους. Εάν το κρίνει αναγκαίο, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων, ενεργεί αυτεπάγγελτα
  • αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων και της λοιπής εθνικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα του παιδιού, την ενημέρωση του κοινού, την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους φορέων και την εκπόνηση προτάσεων προς την πολιτεία.

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο κ. Γιώργος Μόσχος. Περισσότερα για τον Βοηθό Συνήγορο, τους επιστήμονες στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού και την Γραμματεία του Κύκλουεδώ.

Ο Συνήγορος του Παιδιού διεθνώς

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Παιδιού λειτουργεί ήδη σε 24 από τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Διεθνώς, ο θεσμικός ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, σε μια χρονική περίοδο που συνέπεσε με τη θέσπιση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ). Η διεθνής κοινότητα, ύστερα από τρεις δεκαετίες διαλόγου που ακολούθησαν την υπογραφή της Διεθνούς Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1959), κατέληξε, το 1989, σε ένα κείμενο κανόνων και κοινών δεσμεύσεων, που στη συνέχεια επικυρώθηκε σταδιακά από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, με σκοπό να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες, ασκώντας έτσι ουσιαστική επιρροή στις πρακτικές της κάθε χώρας. Η ΔΣΔΠ έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από όλα τα κράτη που συμμετείχαν στον ΟΗΕ εκτός από δύο (ΗΠΑ και Σομαλία, τα οποία την έχουν υπογράψει, αλλά δεν την έχουν επικυρώσει ως εθνικό νομοθέτημα).

Η Ειδική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που συστάθηκε από τον ΟΗΕ για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη, συμπεριέλαβε στις συστάσεις της προς τα κράτη-μέλη τη δημιουργία «ανεξάρτητων αρχών που θα διασφαλίζουν την καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης». Ειδικότερα, στην Έκθεση Παρατηρήσεών της σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης στην Ελλάδα (1.2.2002), η Επιτροπή συνέστησε προς την ελληνική κυβέρνηση «να προσδιορίσει σαφώς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη και του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με τους κανόνες των Παρισίων (του ΟΗΕ) και να εξασφαλίσει την προσβασιμότητά τους στα παιδιά και ότι μπορούν να επιληφθούν υποθέσεων κατόπιν ατομικών αναφορών με τρόπο ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των παιδιών εντός και εκτός οικογένειας.»

Ήδη από το 1997, με πρωτοβουλία του Νορβηγού Συνηγόρου του Παιδιού και με συμμετοχή 12 συναφών ανεξάρτητων αρχών, δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), το οποίο καθόρισε τις προδιαγραφές που θα έπρεπε να πληροί μια τέτοια Αρχή. Στην Ελλάδα, η δημόσια συζήτηση για τη δημιουργία Συνηγόρου του Παιδιού με βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας αλλά και τις συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ κατέληξε στην έκδοση του Νόμου 3094/2003, που ανέθεσε την αρμοδιότητα της προάσπισης και της προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού στην ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του Πολίτη.

 

 

Το Χαμόγελο του Παιδιού – Έτσι ξεκίνησε το Χαμόγελο του Παιδιού…

Έτσι ξεκίνησε το Χαμόγελο του Παιδιού…
Ένα περιληπτικό video του συλλόγου μας » Το Χαμόγελο του Παιδιού » με την ιστορία της δημιουργίας του από τον μικρο μας ιδρυτή Ανδρέα Γιαννόπουλο και τις δράσεις που έχουμε αναπτύξει
Έτσι ξεκίνησε το Χαμόγελο του Παιδιού….
Η 9η Νοεμβρίου του 1995 ήταν η ημέρα που ο δεκάχρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος, ο οποίος έπασχε από καρκίνο και βρισκόταν ήδη στο τελικό στάδιο, γράφοντας στο ημερολόγιο του, εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να δημιουργηθεί ένας οργανισμός που θα αγωνιζόταν για την προστασία όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Σύμφωνα με τα δικά του λόγια: «Όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο…. Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε, αν ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε». Τα λόγια του Ανδρέα παραμένουν ζωντανά, μέσα από τη δουλειά του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εδώ και 15 χρόνια δραστηριοποιείται με στόχο την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη.

 

Προσωπικά εργα
😆 Δέσποινα-Ιορανίδου 🙄Αφήστε μια απάντηση