Συμβουλές ασφάλειας στο διαδίκτυο για παιδιά

Δημοσιευμένο στις 10 Φεβρουαρίου 2014 Κατηγορία: Γενικά από ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΟΜΑΚΗ  Με ετικέτα , , ,

CACHE_260X260_1_165350

Συμβουλές ασφάλειας για παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών

 • Δημιουργήστε έναν κατάλογο κανόνων χρήσης του Διαδικτύου στο σπίτι, με τη συμμετοχή των παιδιών σας (βλέπε κεφάλαιο: Χρήση Οικογενειακών Κανόνων). Μιλήστε με τα παιδιά σας για τους διαδικτυακούς φίλους και τις δραστηριότητές τους, όπως θα τους μιλούσατε και για τις άλλες δραστηριότητές τους.
 • Επιμείνετε ώστε τα παιδιά σας ποτέ να μη συμφωνήσουν να συναντήσουν κάποιο διαδικτυακό φίλο κατά πρόσωπο.
 • Προτρέψτε στα παιδιά σας να χρησιμοποιούν ελεγχόμενα δωμάτια συνομιλίας σε δικτυακούς χώρους για παιδιά.
 • Μάθετε στα παιδιά σας να μη δίνουν ποτέ προσωπικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δωμάτια συνομιλίας ή τα άμεσα μηνύματα, όταν συμπληρώνουν φόρμες εγγραφής και προσωπικά προφίλ, καθώς και όταν συμμετέχουν σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς.
 • Μάθετε τα παιδιά σας να μη μεταφορτώνουν προγράμματα χωρίς την άδειά σας, καθώς, ίσως, να μεταφορτώσουν, χωρίς να το θέλουν, λογισμικό υποκλοπής ή κάποιον ιό υπολογιστή. Επίσης, μάθετε στα παιδιά σας ότι, εάν μοιράζονται αρχεία ή παίρνουν κείμενο ή εικόνες από τον Ιστό, μπορεί να παραβούν το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Για να μη συμμετέχει το παιδί σας σε δραστηριότητες χωρίς να το γνωρίζετε, δώστε του έναν κανονισμό χρήσης περιορισμένων δικαιωμάτων.
 • Μιλήστε στα παιδιά σας για τη διαδικτυακή πορνογραφία και καθοδηγήστε τα σε καλές τοποθεσίες σχετικά με την υγεία και τη σεξουαλικότητα.
 • Επιμείνετε να έχετε πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα άμεσα μηνύματα για να βεβαιώνεστε ότι το παιδί σας δε μιλά με αγνώστους. Μιλήστε στα παιδιά σας για την υπεύθυνη και ηθική συμπεριφορά στο Διαδίκτυο. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να διαδίδουν φήμες, να παρενοχλούν ή να απειλούν άλλους.

Συμβουλές ασφάλειας για παιδιά ηλικίας 7 έως 8 ετών

 • Δημιουργήστε έναν κατάλογο κανόνων χρήσης του Διαδικτύου στο σπίτι, με τη συμμετοχή των παιδιών σας. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να επισκέπτονται μόνο διαδικτυακές τοποθεσίες που εσείς έχετε εγκρίνει.
 • Χρησιμοποιήστε μηχανές αναζήτησης για παιδιά ή μηχανές αναζήτησης με λειτουργίες γονικού ελέγχου.
 • Δημιουργήστε έναν κοινό οικογενειακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου, αντί να επιτρέπετε στα παιδιά σας να έχουν το δικό τους λογαριασμό.
 • Μάθετε τα παιδιά σας να σας συμβουλεύονται προτού αποκαλύψουν πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δωματίων συνομιλίας, ομάδων συζήτησης, μέσα από φόρμες εγγραφής και προσωπικά προφίλ.
 • Μάθετε στα παιδιά σας να μη μεταφορτώνουν λογισμικό, μουσικά κομμάτια ή αρχεία, χωρίς την άδειά σας.
 • Χρησιμοποιήστε φίλτρα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αποκλείσετε μηνύματα από συγκεκριμένα πρόσωπα ή μηνύματα που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις.
 • Μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να χρησιμοποιούν άμεσα μηνύματα σε αυτήν την ηλικία.
 • Επιτρέψτε στα παιδιά σας να χρησιμοποιούν μόνο ελεγχόμενα δωμάτια συνομιλίας και ομάδες μηνυμάτων σε αξιόπιστες τοποθεσίες για παιδιά. Συζητήστε με τα παιδιά σας για τους διαδικτυακούς τους φίλους και τις δραστηριότητές τους, όπως θα συζητούσατε και για τις άλλες δραστηριότητές τους στον πραγματικό κόσμο, όπου θα αρχίσουν να συναντούν νέα πρόσωπα. Μιλήστε με τα παιδιά σας για τη φυσιολογική σεξουαλικότητα, καθώς τα παιδιά μπορεί εύκολα να συναντήσουν ακατάλληλο ή πορνογραφικό υλικό στο Διαδίκτυο.

Συμβουλές ασφάλειας για παιδιά ηλικίας 5 έως 6 ετών

 • Προσθέστε αποδεκτές τοποθεσίες στον κατάλογο των αγαπημένων ιστοσελίδων για να δημιουργήσετε ένα προσωπικό διαδικτυακό περιβάλλον για τα παιδιά σας. Χρησιμοποιήστε μηχανές αναζήτησης για παιδιά ή μηχανές αναζήτησης με λειτουργίες γονικού ελέγχου. Χρησιμοποιήστε λογισμικό που να αποκλείει τα ενοχλητικά αναδυόμενα παράθυρα.
 • Αρχίστε να μαθαίνετε στα παιδιά σας για το απόρρητο. Πείτε τους να μη δίνουν ποτέ πληροφορίες για τον εαυτό τους ή την οικογένειά τους στο Διαδίκτυο.
 • Μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να χρησιμοποιούν άμεσα μηνύματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δωμάτια συνομιλίας ή ομάδες μηνυμάτων σε αυτήν την ηλικία.

 

http://www.schools.ac.cy/safefty_tips.html
Αφήστε μια απάντηση