Το Άγιο Όρος

Δημοσιευμένο στις 23 Ιανουαρίου 2013 Κατηγορία: Εργασίες μαθητών από Αποστολίδου Γεσθημανή  Με ετικέτα

Το Άγιο Όρος αποτελείται από 20 μοναστήρια. Το κάθε μοναστήρι, λειτουργεί ξεχωριστά, έχοντας το καθένα μία επιτροπή που συνεδριάζει και αποφασίζει για διάφορα θέματα που αφορούν το μοναστήρι.

Τον πρώτο λόγο στην επιτροπή αποφάσεων έχει ο ηγούμενος του μοναστηριού, που είναι ισόβιος άρχοντας και ο πνευματικός πατέρας, εκλεγμένος από τους μοναχούς.

Το κάθε μοναστήρι έχει τον δικό του αντιπρόσωπο που κατοικεί στις Καρυές , σε κατοικία που ονομάζεται «Κονάκι».

Οι 20 αντιπρόσωποι αποτελούν την Ιερά Επιστασία που συνεδριάζει και παίρνει αποφάσεις για σημαντικά θέματα του Αγίου Όρους.

ΚΟΙΝΟΒΙΑ

Οι κοινόβιες μονές του Αγίου Όρους είναι 20, όπου οι μοναχοί ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα, μοιράζοντας την στέγη, την εργασία, την τροφή, την προσευχή. Άρχοντας του μοναστηριού είναι ο ηγούμενος.

ΟΙ ΣΚΗΤΕΣ

Οι σκήτες είναι μικρές συνοικίες από μοναχούς και έχουν ιδρυθεί σε χώρους που ανήκουν στις μονές.

Οι σκήτες είναι ιδιόρρυθμες και κοινόβιες. Οι ιδιόρρυθμες είναι ένας μικρός αριθμός από κελλιά γύρω από ένα κεντρικό ναό που ονομάζεται Κυριακό. Το κάθε κελί έχει τον δικό του ναό όπου εκεί τελούνται οι ακολουθίες τις καθημερινές, ενώ τις Κυριακές και τις γιορτές στο Κυριακό. Ο επικεφαλής της σκήτης ονομάζεται Δίκαιος και εκλέγεται από τους Γέροντες των κελλιών για ένα χρόνο.

Στις κοινόβιες σκήτες, επικεφαλής είναι ο ηγούμενος που εκλέγεται από την Μονή και είναι ισόβιος.

Στο Άγιο Όρος υπάρχουν 14 σκήτες.

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ

Τα κελλιά είναι μικρά ιδρύματα με δικό τους ναό και πολλά δωμάτια.

Είναι κτισμένα σε χώρο που ανήκει σε κάποιο μοναστήρι. Επικεφαλής είναι ο Γέροντας και οι άλλοι υποτακτικοί του. Εδώ οι μοναχοί λειτουργούν σαν μια κλειστή οικογένεια, ζουν με τον δικό τους ιδρώτα, ζωγραφίζοντας εικόνες, κάνοντας γουδιά, κομποσκοίνια κ.α

ΟΙ ΚΑΛΥΒΕΣ

Οι καλύβες είναι μικρές κατοικίες δύο ή τριών ατόμων που έχουν παραχωρηθεί ισόβια από κάποιο μοναστήρι.

Οι μοναχοί στις καλύβες ζουν από την προσωπική τους εργασία.

ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Τα καθίσματα είναι μικρές καλύβες που κατοικούνται από έναν μοναχό.

Η μονή παραχωρεί το κάθισμα ισόβια στον μοναχό μαζί με την απαραίτητη τροφή του.

ΤΑ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ

Τα ησυχαστήρια είναι μικρά καθίσματα σε δύσβατα και απάτητα σημεία, σε ρωγμές βράχων και απόμακρες κορυφές βουνών.

Οι μοναχοί ζουν εκεί με αυστηρή νηστεία, προσευχές και και αγρυπνίες, μελετώντας τις Γραφές.

Στεφανή Ελένη

Αφήστε μια απάντηση