Αποτελέσματα ερωτηματολογίου διατροφής

Δημοσιευμένο στις 14 Οκτωβρίου 2012 Κατηγορία: Διατροφή,Ερωτηματολόγια από Γεσθημανή Αποστολίδου  Με ετικέτα ,

Οι μαθητές της Τετάρτης τάξης σε ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε απάντησαν: