Κλιματική αλλαγή

Η πρόοδος και η ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζουν με τη Φύση και το περιβάλλον. Η εκβιομηχάνιση και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν συμβάλλει στην αύξηση των εκπομπών του CO2 και άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η αύξηση της θερμοκρασίας του κλίματος είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες των κλιματικών αλλαγών, μία πραγματική απειλή της ζωής για τον πλανήτη μας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ο άνεμος, ο ήλιος, η βιομάζα, η γεωθερμική ενέργεια είναι ανεξάντλητες και δε βλάπτουν το περιβάλλον.
Αφήστε μια απάντηση