Οι μαθητές της Β΄ τάξης των ειδικότητων «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων» και «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών»κατασκευάζουν 10 νέους Η/Υ για το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μετρήσεων.