Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'ωρομίσθιοι'

03062013682

Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του 12ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς οργάνωσαν την έκθεση ζωγραφικής «Ο μικρός Ναυτίλος». Μια εικαστική περιπλάνηση στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη.

Α)        Οι αναπληρωτές εκπ/κοί, για την παραλαβή των εγγράφων αναφορικά με τη λήξη του διδακτικού έτους: Βεβαίωση προϋπηρεσίας, Απόφαση απόλυσης, Βεβαίωση- Δήλωση Εργοδότη (Έντυπο Ε7) και Βεβαίωση Εργοδότη (Αντίγραφο Α.Π.Δ.), πρέπει να υποβάλουν αίτησηέως 14 Ιουνίου 2013.- προς τη Δ/νση  Π.Ε. Βοιωτίας σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Η παραλαβή των εγγράφων θα γίνει από τα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας (Αισχύλου και Οδυσσέως, Λιβαδειά- οικονομικό τμήμα) την Τρίτη 25/6/2013 -για καλύτερη εξυπηρέτηση- με βάση το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου:

 • 11.00π.μ. έως 12.30π.μ. από Α έως Κ
 • 12.30μ.μ. έως 14.00μ.μ. από Λ έως Π
 • 14.00μ.μ. έως 15.00μ.μ. από Ρ έως Ω

Ημέρα έναρξης αποστολής με courier-ταχυδρομικά:  Τρίτη 25 Ιουνίου 201303062013689.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρονικό διάστημα από 21 έως 24 Ιουνίου 2013 η Υπηρεσία μας αδυνατεί να θέσει στη διάθεσή των αναπληρωτών εκπ/κών τα παραπάνω έγγραφα λόγω  αργιών (Σαββατοκύριακο- αργία του Αγίου Πνεύματος) και λειτουργικών δυσκολιών (πρέπει να γίνει ηλεκτρονική υποβολή σε τέσσερις διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Ειδικά για την εκτύπωση του Εντύπου Ε7, που για πρώτη φορά γίνεται διαδικτυακά, δεν παρέχεται η τεχνική δυνατότητα να ενεργοποιηθεί το σύστημα πριν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 που είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα για όλους τους αναπληρωτές.

Β) Οι ωρομίσθιοι εκπ/κοί  θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση (για την παραλαβή των εγγράφων λήξης του διδακτικού έτους) έως 10 Ιουνίου 2013.

Η παραλαβή θα γίνεται από τα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας (Αισχύλου και Οδυσσέως, Λιβαδειά- οικονομικό τμήμα) από την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013.

-Παρακαλούνται οι Δ/ντές των σχολείων στα οποία απασχολούνται Ωρομίσθιοι εκπ/κοί να προσκομίσουν τους πίνακες ωρών και τα δικαιολογητικά στη Δ/νση μέχρι την Παρασκευή 14-6-2013 ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση την παραπάνω εγγράφων.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση της Δ/νσης μόνο σε θετική περίπτωση φοίτησης των μαθητών/τριών

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την εκτύπωσή τους και την ενημέρωση του εκπ/κού σας προσωπικού ενυπόγραφα και την πιστή εφαρμογή τους.

2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1Ο : «Οδηγίες για υποβολή και συμπλήρωση δικαιολογητικών ωρομίσθιων»

Παρατίθενται: υπόδειγμα ΣΤ (ωρολόγιο πρόγραμμα) και υπόδειγμα Α (μηνιαίος ημερολογιακός πίνακας).

ΘΕΜΑ 2Ο : «Ενημέρωση για έκδοση Υ.Δ.»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :158606/Δ4/14-12-2012

2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 3Ο : «15ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου: Βιβλιοδρομίες 2013»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.14/807/156153/Γ1

ΘΕΜΑ 4Ο : «Διεξαγωγή 7ου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά για μαθητές Δημοτικού Σχολείου: Παιχνίδι και Μαθηματικά της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ14/859/162470/Γ1

ΘΕΜΑ 5Ο : «Διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών για μαθητές Δημοτικού Σχολείου»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : Φ.14/50/10414/Γ1/24-1-2013

ΘΕΜΑ 6Ο : «4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :1636/Γ2/7-1-2013

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

Στη Λιβαδειά σήμερα, 7 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30’ π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 603/28-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πανάγου Γεώργιο, Δ/ντή του 1ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.
 3. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντη του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος.
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και την Αγγέλου Ασημίνα, Δασκάλα του 1ου Δ.Σ. Αλιάρτου, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 1821/Φ.30/Α/5-2-2013 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο «Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» (1855 και 1856/7-2-2013)

ΘΕΜΑ 2ο «Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» (1857 και 1858/7-2-2013)

ΘΕΜΑ 3ο «Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 06 και ΠΕ 08» (1859 και 1860/7-2-2013)

ΘΕΜΑ 4ο«Τοποθέτηση Υποδιευθυντών – Υπεύθυνων Ολοημέρων Τμημάτων 6/θέσιων έως 9/θέσιων Δημοτικών Σχολείων»(1861 και 1862/7-2-2013)

ΘΕΜΑ 5ο «Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών» (1863 και 1864/7-2-2013)

ΘΕΜΑ 6ο «Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς 1/θ, 2/θ, 3/θ, 4/θ, 5/θ, 6/θ και 12/θ Δημοτικών Σχολείων του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013» (1865 και 1866/7-2-2013)

ΘΕΜΑ 7ο «Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς για κατ’ οίκον διδασκαλία» (1867 και 1868/7-2-2013)

ΘΕΜΑ 8ο «Πρόσληψη και τοποθέτηση ωρομίσθιων εκπαιδευτικών» (1877 και 1878/7-2-2013)

ΘΕΜΑ 9ο «Διάθεση εκπαιδευτικού ΠΕ 70 εντός των ορίων αρμοδιότητας της Δ/νσης Π Ε Βοιωτίας» (1879 και 1880/7-2-2013)

Μετά την πρόσληψη Ωρομίσθιων εκπ/κών δεύτερης ξένης γλώσσας   οι Δ/ντές, των σχολείων στα οποία τοποθετήθηκαν, καλούνται να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση και την υποβολή των  δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για τη μισθοδοσία  τους:

 1. Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου  εγκεκριμένο από το Σχολικό Σύμβουλο, σε ακριβές αντίγραφο. (Υπόδειγμα Στ)
 2. Μηνιαίος Ημερολογιακός  Πίνακας  σε δύο αντίγραφα (Υπόδειγμα Α΄)
 3. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας, για κάθε εκπαιδευτικό, σε ακριβές αντίγραφο μόνο για μία (την πρώτη) φορά.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius, το Νηπιαγωγείο Διονύσου διοργάνωσε Προπαρασκευαστική Επίσκεψη από τις 26 έως και τις 30 Ιανουαρίου 2013 προκειμένου να προετοιμαστεί ένα project για τη διετία 2013-2015. Στην Προπαρασκευαστική Επίσκεψη πήραν μέρος εκπαιδευτικοί από την Πορτογαλία, την Γαλλία, την Τουρκία, την Ολλανδία και το Βέλγιο ενώ οι χώρες που πρόκειται να συμμετέχουν ακόμα στο πρόγραμμα είναι οι: Αυστρία, Βουλγαρία και Ισπανία. Οι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, το 10ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς, καθώς επίσης και το 1ο Δημοτικό και 1ο Νηπιαγωγείο Ορχομενού αλλά και το Δημοτικό σχολείο Διονύσου όπου συνομίλησαν με τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων και ξεναγήθηκαν στους χώρους αυτών Ο Δήμαρχος Ορχομενού μας επισκέφτηκε στο Διόνυσο και αφού καλωσόρισε τους επισκέπτες στο Δήμο μας, τους κάλεσε σε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Ορχομενού. Οι γονείς συμμετείχαν στην παραπάνω διαδικασία έχοντας προετοιμάσει τοπικά παραδοσιακά φαγητά για τους επισκέπτες μας τους οποίους και υποδέχτηκαν με εγκαρδιότητα.

Επισημαίνεται ότι :

α ) όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

 • να είναι επικυρωμένα από το Διευθυντή του σχολείου,
 • να  υπογράφονται από τον εκπ/κό μετά από έλεγχο και
 • να υποβάλλονται κάθε φορά εκ νέου  (χωριστά για κάθε εκπ/κό)

β) Στον  μηνιαίο ημερολογιακό πίνακα οι ώρες ανά βδομάδα να μην υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες στην απόφαση πρόσληψης.

Διευκρινίζεται ότι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δε δικαιούνται αποδοχές κατά τις υποχρεωτικές αργίες (Αρ.Πρωτ. 966/15-09-2003 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ):

 • Σάββατα και Κυριακές
 • 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή)
 • 17η Νοεμβρίου (επέτειο του Πολυτεχνείου)
 • Διακοπές των Χριστουγέννων (από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου)
 • 30η Ιανουαρίου (των Τριών Ιεραρχών)
 • Καθαρή Δευτέρα
 • 25η Μαρτίου (εθνική εορτή)
 • Διακοπές του Πάσχα (από Μ.Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου)
 • 1η Μαϊου
 • Εορτή του Αγίου Πνεύματος
 • Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του Σχολείου και της τοπικής εθνικής εορτής

Δικαιούνται όμως, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας τους, εφόσον είναι παρόντες και διαθέτουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των σχολείων στις εξής περιπτώσεις μη λειτουργίας τους σε εργάσιμες ημέρες:

 • Λόγω αποχής μαθητών από τα μαθήματά τους
 • Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου
 • Λόγω ορισμού του σχολείου ως εκλογικού κέντρου Βουλευτικών ή Δημοτικών εκλογών
 • Λόγω διεξαγωγής των κατά τόπους Γενικών συνελεύσεων και εκλογών εκπαιδευτικών
 • Λόγω τέλεσης εορτών, εκδρομών, εκκλησιασμού.
 • Λόγω αδυναμίας προσέλευσης μαθητών εξαιτίας απεργίας των μεταφορικών μέσων
 • Επίσης, σε περιπτώσεις τιμητικών αργιών κατόπιν απόφασης αρμόδιου Υπουργού για μη λειτουργία Δημοσίων Υπηρεσίων (Αρ.Πρωτ. 2/6605/0022/12-2-2008 εγκύκλιος Γ.Λ.Κ.)

Για  το διάστημα που οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δεν προσφέρουν εργασία λόγω ασθενείας ή επειδή βρίσκονται σε άδεια κύησης – λοχείας,  οι ώρες δεν πρέπει να αναγράφονται στον ημερολογιακό πίνακα αλλά θα τηρείται  η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας προς τη Δ/νση με αίτηση & προσκόμιση δικαιολογητικών από τον ασφαλιστικό φορέα.

Για την αποζημίωση των ωρομισθίων εκπ/κών η υποβολή δικαιολογητικών θα γίνεται ανά μήνα προς το Οικονομικό Τμήμα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα.

Οποιαδήποτε αργοπορία υποβολής των δικαιολογητικών δημιουργεί κώλυμα στην εύρυθμη λειτουργία όχι μόνο της υπηρεσίας μας, αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης των αποζημιώσεων με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη καταβολή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων