Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Σύσκεψη'

σας προσκαλούμε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30
στην αίθουσα ΑΡΜΟΝΙΑ του Συνεδριακού Κέντρου στη Θήβα
και την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ώρα 10.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Βοιωτίας στη Λιβαδειά στην πρώτη συνεδρίαση- συγκρότηση
του «Δικτύου φορέων της Βοιωτίας για την Ενδοσχολική Βία»
Υποσημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος φορέας αδυνατεί να παραβρεθεί στη μία συνάντηση, μπορεί να παραβρεθεί στην άλλη.

Το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Στερεάς Ελλάδας που ιδρύθηκε με την απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 159704/Γ7,  έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού

Σκοποί του Δικτύου είναι να συμβάλλει:

α. στον σχεδιασμό δράσεων για την πρόληψη, την παρέμβαση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και των μορφών βίας που εμφανίζονται σε άλλους χώρους που όμως επηρεάζουν την καθημερινή σχολική ζωή

β. στην πραγματοποίηση επιμορφώσεων και υποστηρικτών δράσεων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Τοπικό Δίκτυο δηλώνουν την πρόθεση και δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή στήριξη σε οποιαδήποτε προσπάθεια έχει ως στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.
Η δράση του Δικτύου θα καθορίζεται και θα επαναπροσδιορίζεται μετά από σχετικές ενημερώσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η σύνθεση του Δικτύου θα επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ενώ τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα της αποχώρησης από το δίκτυο, όποτε το θεωρούν απαραίτητο.
Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες του δικτύου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.stop-bullying.gr

γ. στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού διαλόγου σχετικά με την ενημέρωση των χαρακτηριστικών και των τρόπων εμφάνισης του φαινομένου, της δραστηριοποίησης και συνεργασίας των τοπικών φορέων, των στρατηγικών παρέμβασης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείρισή του

δ. στην απρόσκοπτη συνεργασία του σχολείου με τους τοπικούς φορείς και στη διαρκή ανατροφοδότηση για την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Τοπικό Δίκτυο δηλώνουν την πρόθεση και δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή στήριξη σε οποιαδήποτε προσπάθεια έχει ως στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Η δράση του Δικτύου θα καθορίζεται και θα επαναπροσδιορίζεται μετά από σχετικές ενημερώσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η σύνθεση του Δικτύου θα επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ενώ τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα της αποχώρησης από το δίκτυο, όποτε το θεωρούν απαραίτητο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες του δικτύου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  www.stop-bullying.gr

Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται η  συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών που μπορούν να συνεισφέρουν θετικά  σε θέματα πρόληψης βίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης.

Για το σκοπό αυτό αποτεινόμαστε προς εσάς και ζητούμε και τη δική σας συνδρομή μέσω της συμμετοχής σας, με εκπρόσωπο όπου αυτό απαιτείται, στο δίκτυο για την ενδοσχολική βία της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Τα μέλη της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης Βοιωτίας

               Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι :

–                      Ασήμω Σκόνδρα , 2η Περιφέρεια Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης , με περιοχή ευθύνης τα σχολεία της περιοχής Λιβαδειάς.

–                      Γιώργος Γκάρτζιος , Διευθυντής Διεύθυνσης ,γενική εποπτεία.

–                      Δέσποινα Νίκα , Διευθύντρια 4ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας.              Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι:

–                     Ηλίας  Τζαμτζής , Διευθυντής Διεύθυνσης, γενική εποπτεία.

–                      Ευστράτιος Μαϊστρέλλης , Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων,

–                      Ιωάννης Ηλίας , Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Βοιωτίας.

Σύσκεψη του 1ου ΣΔΕΥ Σύσκεψη του 1ου ΣΔΕΥ πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας  μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Π.Ε. Βοιωτίας Γκάρτζιου Γιώργου και με την συμμετοχή των σχολικών Συμβούλων κκ Σκόνδρα Ασημίνας και Κατσιφή Σπυριδούλας. Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που στελεχώνουν τα ΕΔΕΑΥ, οι συντονιστές του ΣΔΕΥ και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που μετέχουν στο Δίκτυο.

Με βάση άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013 η «ιδρυθείσα ΕΔΕΑΥ αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης, συγκροτείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα και λειτουργεί στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ και του ΣΔΕΥ. Oι ΕΔΕΑΥ αποτελούν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και γενικά στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου. Στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012) και έχουν στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης».Σύσκεψη του 1ου ΣΔΕΥ

Στη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν ποσοτικά απολογιστικά στοιχεία από τη δράση του ΣΔΕΥ την χρονιά που πέρασε και συζητήθηκαν εξαντλητικά προβλήματα και αστοχίες που παρουσιάστηκαν. Επίσης, διαμορφώθηκαν μια σειρά προτάσεις για τη βελτίωση της θεσμικής βάσης και της λειτουργία τους.

Προβληματισμός αναπτύχθηκε σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει το ΕΔΕΑΥ στον προγραμματισμό του και αν τελικά μπορεί να καλύψει το ειδικό προσωπικό ανάγκες που προκύπτουν εκτός του σχολικού δικτύου. Επίσης, επισημάνθηκαν θέματα σχετικά με την Εποπτεία του θεσμού τη σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους, την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και την ροή και διαχείριση των αιτημάτων. Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονιών για το ρόλο του θεσμού και τις μεθόδους δράσης του αξιολογείται ως κεφαλαιώδης  για την επιτυχία του.

Τέλος, οι μετέχοντες ασχολήθηκαν με μια σειρά προβλήματα (μελέτες Περίπτωσης) που παρουσιάστηκαν στις σχολικές μονάδες κατά την πρώτη εφαρμογή του θεσμού και διαμόρφωσαν στρατηγικές και εργαλεία για την αντιμετώπισή τους.

Σύσκεψη 20140523

Πίνακες Εσωτερικών Μεταθέσεων για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11 και ΠΕ06, της Διεύθυνσης Π.Ε Βοιωτίας.Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να προχωρήσει σε προσεκτικό έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται στους πίνακες και σε περίπτωση που διαπιστώσει κάποια λάθος εγγραφή στην καταμέτρηση των μορίων θα πρέπει να υποβάλει αίτηση διόρθωσης λάθους .

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των εσωτερικών ελέγχων που προχώρησε η το τμήμα  Μητρώου της γραμματείας δημοσιοποιούμε τους Πίνακες Εσωτερικών Μεταθέσεων για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11 και ΠΕ06, της Διεύθυνσης Π.Ε  Βοιωτίας.

Σ’ αυτούς  διακρίνονται  τα μόριά τους μετά την καταχώριση τους στο e data, ώστε  γίνει έλεγχος από κάθε  ενδιαφερόμενο.

Σύσκεψη 20140523

Ο δημόσιος έλεγχος είναι ουσιαστικό στοιχείο μιας διαδικασίας και μας προφυλάσσει από λάθη ή αβλεψίες που πιθανόν θα οδηγήσουν στην επανάληψη της διαδικασίας.

Τα τέσσερα μέλη της ομάδας: Αγγελική Μίχα, Παρασκευή Καραβασίλη, Μαργαρίτα Λάμπρου, Αναστασία Δήμα υπό το συντονισμό του Δημήτριου Χατζηστάμου, ο οποίος αναλάμβανε την διαχείριση των αιτήσεων και την καταγραφή της εξέλιξης της διαδικασίας σε ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. Αναλυτικότερα εμφανίζεται να έχουν κατανείμει και διαπεραιώσει τις αιτήσεις ως εξής:

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΙΗΣΕΩΝ 
1
Αγγελική Μίχα
26
17
43
2
Αναστασία Δήμα
33
17
50
3
Παρασκευή Καραβασίλη
29
23
52
4
Μαργαρίτα Λάμπρου
30
14
44
 
ΣΥΝΟΛΟ
118
71
189

Συνδέσεις που οδηγούν στους αναρτημένους πίνακες:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕ06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕ011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕ026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕ60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕ70

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΟΥΣ

 

Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf και για την διευκόλυνσή σας επιλέξτε από την οριζόντια μπάρα ποσοστό 100%, ώστε να είναι ευδιάκριτες οι εγγραφές.

Παρατήρηση

Εξετάστηκε  αίτησή της κα Παπαλίτσα Βασιλικής, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70, η οποία διορίστηκε με το ΦΕΚ 772/23-8-2010 και ανήκει στη σχετική απόφαση για διπλα σιασμό των μορίων και της οποίας ο διπλασιασμός δεν περάστηκε εκ παραδρομής και εκδόθκε σχετική απόφαση με Αρ. Πρωτ.: 5505/22-05-2014 που διόρθωσε το λάθος.

Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνουμε ότι το λάθος αυτό θα είχε αποφευχθεί  αν είχε γίνει πιο προσεκτικός  δημόσιος έλεγχος πέρυσι όταν δημοσιεύτηκε ο σχετικός πίνακας. Επομένως,  ο δημόσιος έλεγχος είναι ουσιαστικό στοιχείο μιας διαδικασίας και μας προφυλάσσει από λάθη ή αβλεψίες που πιθανόν θα οδηγήσουν στην επανάληψη μιας διαδικασίας.

Η ομάδα διαχείρισης του Προσωπικού μητρώου

Oλοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και την καταχώριση των αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού (ΠΕ 70)» από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού (ΠΕ 60)» από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού (ΠΕ 06)» από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού (ΠΕ 11)» από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού (ΠΕ 26)» από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»
Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού σε Μειονοτικά σχολεία»
Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ»

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και την καταχώριση των αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, προχωρήσαμε σε αναλυτικό έλεγχο του πίνακα μορίων, και θα στείλουμε με email στις σχολικές μονάδες «πίνακες αιτήσεων μετάθεσης» ανά ειδικότητα και κατηγορία με τα μόρια, σε μορφή αρχείου pdf, ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι/ισσες που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εκτός ΠΥΣΠΕ. Η ομάδα που χειρίζεται το ΠΜ και τις σχετικές βάσεις δεδομένων σε σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε Βοιωτίας, στις 13 και 14 -05-2014, αποτίμησε την διαδικασία επισήμανε λάθη και παραλήψεις και ανάλυσε τους μηχανισμούς που οδήγησαν σ’ αυτά.

Συνοπτικά κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

Η ομάδα καταχώρησης δεδομένων στο σύστημα e-data εργάστηκε με συγχρονισμό και καλή συνεργασία, με αποτέλεσμα την άμεση και χωρίς σοβαρά λάθη καταχώρηση στοιχείων που αφορούσαν τις μεταθέσεις 2013-2014.

Εργάστηκε υπό την επίβλεψη της προϊσταμένης του Διοικητικού κας Άννη – Θεοχάρη Σοφίας που έκανε τη διανομή των αιτήσεων στα τέσσερα μέλη της ομάδας: Αγγελική Μίχα, Παρασκευή Καραβασίλη, Μαργαρίτα Λάμπρου, Αναστασία Δήμα υπό το συντονισμό του Δημήτριου Χατζηστάμου, ο οποίος αναλάμβανε την διαχείριση των αιτήσεων και την καταγραφή της εξέλιξης της διαδικασίας σε ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. Αναλυτικότερα εμφανίζεται να έχουν κατανείμει και διαπεραιώσει τις αιτήσεις από περιοχή σε περιοχή ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕ
 1 Παρασκευή Καραβασίλη 92
 2 Μαργαρίτα Λάμπρου 92
 3 Αναστασία Δήμα 92
 4 Αγγελική Μίχα 50

 

Αρχικά, κατά διάρκεια της  μακράς προεργασίας, το σύστημα διαχείρισης δεδομένων ενημερώθηκε, με κύρια συμβολή τηςOLYMPUS DIGITAL CAMERA κ. Μαργαρίτας Λάμπρου, εν αναμονή της εγκυκλίου των μεταθέσεων. Δώσαμε  προτεραιότητα σε όσους μετατέθηκαν εσωτερικά και στη συνέχεια σε όσους αποσπάστηκαν σε άλλα ΠΥΣΠΕ ή εντός του νομού. Στην φάση αυτή επιδιώξαμε να  εξοικειωθούν -οι πρόσφατα μεταταχθέντες  σε θέση διοικητικού υπάλληλοι του Μητρώου- με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος e-data, μια και δεν είχαν  προηγούμενη εμπειρία ή εκπαίδευση σε σχετικές διαδικασίες. Επίσης, επιδιώξαμε να γίνει αναλυτικός έλεγχος των καταγραφών του συστήματος και ιδιαίτερα των υπηρετήσεων. Στο σημείο αυτό γίναμε ιδιαίτερα  σχολαστικοί μετά την περσινή  σοβαρή αστοχία, να καταχωρήσουμε, δηλαδή, αίτηση εκπαιδευτικού που δεν είχε υπηρετήσει την οργανική της θέση. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός πήρε μετάθεση χωρίς να το δικαιούται και φυσικά αφού αποκαλύφθηκε το λάθος ακυρώθηκε η μετάθεσή της.

Για άλλη μια φορά και φέτος, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μετάθεση υπεβλήθησαν  μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χρονισμό εντελώς απρόβλεπτο, μια και η  διαδικασία που παραδοσιακά διεκπεραιώνονταν τον Οκτώβριο  μεταφέρθηκε  στο Μάιο.

Η ομάδα διαχείρισης του Προσωπικού μητρώουΈνας σημαντικός αριθμός αιτήσεων υποβλήθηκε στις σχολικές μονάδες, πρωτοκολλήθηκε ως εισερχόμενο στο πρωτόκολλο της σχολικής μονάδας και διαβιβάστηκε με υπηρεσιακή αλληλογραφία και σχετικό διαβιβαστικό. Στις περιπτώσεις αυτές ως ημερομηνία υποβολής θεωρήθηκε η χρονοσήμανση της σχολικής μονάδας. Ένας αριθμός διαβιβάστηκε  ταχυδρομικά και στην περίπτωση αυτή ελήφθη υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Αιτήσεις παραλάβαμε και με email  (σε μορφή pdf) και με fax όπου η χρονοσήμανση ήταν ηλεκτρονική. Ο αριθμός των αιτήσεων που υπεβλήθη με φυσική παρουσία στα γραφεία της Διεύθυνσης ήταν σημαντικά μικρότερος πράγμα που πρέπει να εκτιμηθεί ως θετική εξέλιξη.

Η παραπάνω προθεσμία έκανε την κινητοποίηση της ομάδας άμεση με αποτέλεσμα να μην εμφανιστούν στη διαδικασία καταχώρησης ιδιαίτερα προβλήματα.

Κατηγορίες αιτήσεων μεταθέσεων

 • Μεταθέσεις  Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 6 (πέρυσι 10 αιτήσεις)
 • Μεταθέσεις σε Μειονοτικά σχολεία 4 (πέρυσι 6 αιτήσεις)
 • Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ  3 (πέρυσι 2 αιτήσεις)
 • Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή  326 ( πέρυσι 352 αιτήσεις)
ΠΕ70 ΠΕ60 ΠΕ26 ΠΕ11 ΠΕ06 ΣΥΝΟΛΟ
265 33 4 10 14 326

Παρατηρήσεις

 • Για τις Μεταθέσεις για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης θα γίνει ξεχωριστή ανάρτηση τις επόμενες ημέρες.
 • Αμοιβαίες Μεταθέσεις (αιτήσεις θα γίνουν μέσα σε 15 μέρες μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων)
 • Αξίζει να αναφέρουμε ότι και φέτος υπάρχει διπλασιασμός μορίων σε όσους διορίστηκαν το 2010 και πληρούν τις προϋποθέσεις.  Αναρτούμε αντίστοιχο πίνακα με τα άτομα που διορίστηκαν το 2010 και συγκεκριμένα ποιοι/ες δικαιούνται ή όχι αυτόν το διπλασιασμό.  Ο διπλασιασμός των μορίων αποκτά ισχύ μετά από σχετική βεβαίωση του Δ/ντή  Π.Ε. Βοιωτίας. 

Συνδέσεις που οδηγούν στους αναρτημένους πίνακες:

Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού (ΠΕ 70)» από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού (ΠΕ 60)» από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού (ΠΕ 06)» από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού (ΠΕ 11)» από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού (ΠΕ 26)» από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»

Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού σε Μειονοτικά σχολεία»

Πίνακας με «Αιτήσεις για Μετάθεση διδακτικού προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ»

Συνταξιοδοτήσεις 20140430Με τη διαχείριση  των αιτήσεων συνταξιοδότησης  ασχολήθηκε η ομάδα του τμήματος μισθοδοσίας (οικονομικό τμήμα) της Διεύθυνσης  Π.Ε. Βοιωτίας. Ο συγχρονισμός της διαδικασίας υποβολής  των αιτήσεων  συνταξιοδότησης με την διεκπεραίωση των αιτήσεων μετάθεσης μας  δημιουργεί οπωσδήποτε προβλήματα και πίεση. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό μητρώο (e-data) δεν μπορούν να συμβάλουν στη διαδικασία της προεργασίας -η οποία ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης -επειδή  έχουν φόρτο εργασίας με την επεξεργασία και τον έλεγχο  των αιτήσεων μετάθεσης. Όπως είναι γνωστό  το ΔΑΥΚ  ενημερώνεται με σχεδόν όλα τα στοιχεία που διατηρούνται στον Προσωπικό Μητρώο του εκπαιδευτικού -που τώρα  πια διατηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή -και επομένως η συνεργασία των υπαλλήλων του Μητρώου  είναι λειτουργικά αναντικατάστατη.  Ως επιπρόσθετη δυσκολία καταγράφεται το γεγονός ότι οι μεταταχθέντες  διοικητικοί υπάλληλοι διαχειρίζονται για  πρώτη χρονιά τις κρίσιμες αυτές διαδικασίες χωρίς οι περισσότεροι να έχουν προηγούμενη εμπειρία -μια και υπηρετούσαν σε θέσεις εκπαιδευτικών-  και επιπλέον έχει επέλθει μεγάλη μείωση στον αριθμό των υπαλλήλων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της γραμματείας.

ΟΙ αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κινούνται στα συνηθισμένα, για κάθε έτος, επίπεδα και συγκεκριμένα είναι 16 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 70  3 εκπαιδευτικών ΠΕ 60 και 1 εκπαιδευτικού ΠΕ 06. Όπως είναι αναμενόμενο ένας αριθμός γύρω στις 4-5 θα ανακληθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2013-2014, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

γ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

δ) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ε) στα μειονοτικά σχολεία (και τμήματα ένταξης μειονοτικών)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΥποβολή

α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 23-4-2014 έως 2-5-2014 στις Διευθύνσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα: 1 πιστοποιητικό εντοπιότητας 2 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για έγγαμους, 3 πιστοποιητικό συνυπηρέτησης. Στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών για λόγους ασθένειας απαιτείται βεβαίωση της Β/θμιας υγειονομικής επιτροπής ενώ για τους πολύτεκνους απαιτείται βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας,  για την απόδειξη της πολυτεκνίας), χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τις κατηγορίες μεταθέσεων: α), β) και δ).

γ) Μέχρι τη σύσταση των οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 82 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ167/23-7-2013 τ.Α) θα παραμείνουν για ένα έτος ακόμα σε προσωρινή τοποθέτηση και επομένως δε θα υποβάλουν αιτήσεις με την παρούσα διαδικασία.

Ανάκληση

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 16-5-2014. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών

α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών, δηλαδή στις 2-5-2014. Για τη μοριοδότηση τέκνου που θα γεννηθεί 2 Μαΐου 2014 , θα υποβληθεί σχετική αίτηση την ίδια ημέρα από τον εκπαιδευτικό μαζί με βεβαίωση από το Νοσοκομείο για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

β) Για τους εκπαιδευτικούς που ζητούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας, αν τα δικαιολογητικά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να προσκομίσει, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.2690/99 ΦΕΚ 45Α΄).

Τρόπος υποβολής – έντυπα

Όλα τα είδη μεταθέσεων( εκτός από τις αιτήσεις για τα μειονοτικά σχολεία και τις αμοιβαίες μεταθέσεις), καταχωρίζονται OLYMPUS DIGITAL CAMERAηλεκτρονικά στο σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter.

Τα έντυπα των αιτήσεων μετάθεσης που θα συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν στη δικτυακή πύλη (portal) του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης e-Datacenter, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) και επισυνάπτονται και στην παρούσα εγκύκλιο.

Για διευκόλυνση τόσο των Δ/νσεων όσο και των ιδίων των εκπαιδευτικών η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον εκπαιδευτικό,

 • στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά (ώστε να αποστέλλεται υπηρεσιακά στην οργανική του) με διαβιβαστικό,
 • στη Δ/νση που ανήκει οργανικά ή
 • θα αποστέλλεται ταχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής), ώστε στη συνέχεια να καταχωρισθεί στο σύστημα.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ:

Προϋπόθεση υπηρέτησης της οργανικής για ένα (1) έτος

«Η παρ. 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α΄ 140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94)».

Στο Π.Δ. άρθρο 8 του ΠΔ 50/96 (παρ. 1 και 2 ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 (παρ. 1 και 2 ) του Π.Δ. 100/97 ορίζεται σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης ότι:

«1. (…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.»

2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης».

Προϋπόθεση δύο  ή περισσοτέρων ετών υπηρέτησης της οργανικής

α) Αμοιβαίες μεταθέσεις: Εκπαιδευτικός που μετατίθεται αμοιβαία απαιτείται να υπηρετήσει υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που μετατέθηκε, προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης. Μετά την παρέλευση τριών ετών έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθε.

β) Μεταθέσεις από Διαπολιτισμικά σχολεία: Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε Διαπολιτισμικά σχολεία μετά την συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση, έχει δικαίωμα μετάθεσης σε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε  Διαπολιτισμικά σχολεία, στην περίπτωση που ζητούν να μετατεθούν σε σχολεία γενικής παιδείας εντός της ίδιας περιοχής που έχουν οργανική ή ζητούν αμοιβαία μετάθεση, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση  μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και όχι αίτηση βελτίωσης.

γ) Διορισμός σε δυσπρόσιτα. Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και οι οποίοι διανύουν το δεύτερο έτος της υποχρεωτικής υπηρεσίας τους (άρθρο 21 παρ. 2α, β του Ν. 3328/1-4-2005 ΦΕΚ 80Α΄).

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα προσέλθουν οι ίδιοι να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης:

 1. Να φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους στη Δ/ νση Π.Ε. Βοιωτίας έτσι ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός κοντά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 2. Να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν προσέλθουν.
 3. Να τηλεφωνούν στο 2261023946 για αποφυγή καθυστέρησης των ίδιων.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αίτηση από περιοχή σε περιοχή  ΠΕ  2013-14

Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική 2013-14

Αίτηση για Αμοιβαία  μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2013-14

Αίτηση για βελτίωση ΠΕ 2013-14

Αίτηση για Διαπολιτισμικά_2013-14

Αίτηση για ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ 2013-14

sximatari004Σύσκεψη των 8 Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Τανάγρας  πραγματοποιήθηκε σήμερα 10 Απριλίου 2014 στο 2ο Δημοτικό Σχηματαρίου, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε Βοιωτίας με αποκλειστικό θέμα τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη που θα γίνουν με τη λήξη του σχολικού έτους.

Με βάση στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Διεύθυνση Π.Ε Βοιωτίας από τα νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς της και με συνεκτίμηση τόσο των εκφρασμένων επιθυμιών των γονέων όσο και των διευθύνσεων κατοικίας και εργασίας του φαίνεται να προκύπτει η παρακάτω εικόνα για το δυναμικό της Α τάξης Δημοτικού για το σχολικό έτος 2014-2015:

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

1

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 19 1

2

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ 8 1

3

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 19 1

4

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ 10 1

5

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1 18 1

6

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 2 27 2

7

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3 22 1

8

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 28 2
ΣΥΝΟΛΟ 151 10

 

Από τα στοιχεία που μελετήθηκαν  δεν προκύπτουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν εκφράσει επιθυμία για εγγραφή σε σχολική μονάδα έξω από τα όρια της σχολικής περιοχής που ανήκει η κατοικία τους.

Οι 6/θεσιεςκαι πάνω σχολικές μονάδες της Τανάγρας φαίνεται ότι θα υποδεχτούν περίπου 151 μαθητές στην Α τάξη με την νέα σχολική χρονιά και θα χρειαστούν 10 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 για να καλύψουν τον παραπάνω μαθητικό τους πληθυσμό.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣύσκεψη των 7 Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων του Ορχομενού πραγματοποιήθηκε σήμερα 8 Απριλίου 2014 στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε Βοιωτίας με αποκλειστικό θέμα τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη που θα γίνουν με τη λήξη του σχολικού έτους.

Με βάση στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Διεύθυνση Π.Ε Βοιωτίας από τα νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς της και με συνεκτίμηση τόσο των εκφρασμένων επιθυμιών των γονέων όσο και των διευθύνσεων κατοικίας και εργασίας του φαίνεται να προκύπτει η παρακάτω εικόνα για το δυναμικό της Α τάξης Δημοτικού για το σχολικό έτος 2014-2015:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1

33

2

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2

27

2

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ

12

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

11

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

4

0

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ

10

1

ΣΥΝΟΛΟ

105

8

Από τα στοιχεία που μελετήθηκαν  δεν προκύπτουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν εκφράσει επιθυμία για εγγραφή σε σχολική μονάδα έξω από τα όρια της σχολικής περιοχής που ανήκει η κατοικία τους. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ένας αριθμός μαθητών δεν έχει ενσωματωθεί στο νηπιαγωγείο για λόγους που έχουν να κάνουν με τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Σε περίπτωση που θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την μετακίνηση με σχολικό λεωφορείο των νηπίων προς το  νέο ενιαίο πολυδύναμο νηπιαγωγείο είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί το πρόβλημα και να ενταχθεί το σύνολο των νηπίων στο σχολικό θεσμό.

ΟΙ πολυθέσιες σχολικές μονάδες του Ορχομενού φαίνεται ότι θα υποδεχτούν περίπου 105 μαθητές στην Α τάξη με την νέα σχολική χρονιά και θα χρειαστούν 8 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 για να καλύψουν τον παραπάνω μαθητικό τους πληθυσμό.

 Η πρώτη φάση της λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ

Συνεδρίαση με τις ψυχολόγους, τις κοινωνικές λειτουργούς και τις συντονίστριες των ΣΔΕΥ έγινε σήμερα στα γραφεία της Διεύθυνσης ΠΕ Βοιωτίας μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την συμμετοχή της Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων με στόχους αφενός μεν μια πρώτη αποτίμηση αλλά και τη διαμορφωτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίστηκαν στην πρώτη φάση της λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ.

Συνεδρίαση με τις ψυχολόγους, τις κοινωνικές λειτουργούς και τις συντονίστριες  των ΣΔΕΥ έγινε σήμερα στα γραφεία της Διεύθυνσης ΠΕ Βοιωτίας  μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την συμμετοχή της Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων με στόχους αφενός μεν μια πρώτη αποτίμηση αλλά και τη διαμορφωτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίστηκαν  στην πρώτη φάση της λειτουργίας των  ΕΔΕΑΥ.Η κατά άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013 ιδρυθείσα ΕΔΕΑΥ αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης, συγκροτείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα και λειτουργεί στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ και του ΣΔΕΥ.

Oι ΕΔΕΑΥ αποτελούν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και γενικά στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου. Στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν.4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012) και έχουν στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης.

Σύσκεψη 20140403

Σύσκεψη των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων της Θήβας για τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη(σχ έτος 2014-2015)

Σύσκεψη των 9 Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων της Θήβας πραγματοποιήθηκε σήμερα 3 Απριλίου 2014 στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας στη Θήβα (παλιό 1ο Γραφείο Βοιωτίας), μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε Βοιωτίας με αποκλειστικό θέμα τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη που θα γίνουν με τη λήξη του σχολικού έτους.

Με βάση στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Διεύθυνση Π.Ε Βοιωτίας από τα νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς της και με συνεκτίμηση τόσο των εκφρασμένων επιθυμιών των γονέων όσο και των διευθύνσεων κατοικίας και εργασίας του φαίνεται να προκύπτει η παρακάτω εικόνα για το δυναμικό της Α τάξης Δημοτικού για το σχολικό έτος 2014-2015:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 31 2
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 35 2
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 25 1
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 34 2
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 48 2
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 28 2
7ο & 8ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 57 3
9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 14 1
ΣΥΝΟΛΟ 272 14

 

Από τα στοιχεία που μελετήθηκαν προκύπτουν περίπου 6 περιπτώσεις που οι γονείς έχουν εκφράσει επιθυμία για εγγραφή σε σχολική μονάδα έξω από τα όρια της σχολικής περιοχής που ανήκει η κατοικία τους. Οι Διευθυντές ανέλαβαν σε κλίμα συνεργασίας να επικοινωνήσουν με τους εν λόγω πολίτες και να διερευνήσουν το λόγο για τον οποίο εκφράζουν την παραπάνω επιθυμία και να τους εξηγήσουν τη σημασία που έχει η τήρηση των ορίων της κάθε σχολικής περιοχής  για τον ορθολογικό καταμερισμό των περιορισμένων ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτουμε. Ως σοβαρό πρόβλημα εκτιμάται ότι οι μαθητές που εγγράφονται στην Α τάξη του 9ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν έχουν φοιτήσει στο νηπιαγωγείο.  Η ίδρυση νηπιαγωγείου που θα συστεγάζεται με το 9ο  Δημοτικό Σχολείο Θήβας θα ήταν μια πιθανή λύση στην ενσωμάτωση του τμήματος αυτού του μαθητικού πληθυσμού στο νηπιαγωγείο.

ΟΙ σχολικές μονάδες της πόλης της Θήβας φαίνεται ότι θα υποδεχτούν περίπου 272 μαθητές στην Α τάξη με την νέα σχολική χρονιά και θα χρειαστούν 14 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 για να καλύψουν τον παραπάνω μαθητικό τους πληθυσμό.

Παλιότερα Άρθρα »

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων