Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Σχολική Επιτροπή'

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011  και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δημάρχου Ορχομενού αντιπροσωπείας της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας  με το Δήμαρχο και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Η αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Βοιωτίας αποτελούνταν από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας Γκάρτζιο Γιώργο, την Σχολική Σύμβουλο των Νηπιαγωγών Σαλαγιάννη Μαρία, την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Χατζή Δήμητρα, και τον Γραμματέα του ΠΥΣΠΕ Μαστοθανάση Κώστα. Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα όπως η μεταφορά του 2ου Νηπιαγωγείου Ορχομενού  σε κτήριο που  να καλύπτει τις παιδαγωγικές ανάγκες και την ασφάλεια  των 70 νηπίων του, η καθυστέρηση στην συγκρότηση  των Καλλικρατικών  σχολικών επιτροπών και την δημοσίευση τους σε ΦΕΚ, οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά το τελευταίο τρίμηνο στην μεταφορά των μαθητών ιδιαίτερα στο Δημοτικό σχολείο του ΑγίουΔημητρίου αλλά και τα προβλήματα που αναμένεται να δημιουργηθούν από την 1η του έτους εξαιτίας του άγονου των σχετικών διαγωνισμών. Ο Δήμαρχος, τα στελέχη του υπουργείου Παιδείας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου  συμφώνησαν να εντείνουν την συνεργασία τους ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται  κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη  και ουσιαστική ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων  από το Δήμο. Ως κοινός στόχος θεωρείται η εφαρμογή του σαφούς νομοθετικού πλαισίου  του διέπει τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών  και η αποτελεσματική  αντιμετώπιση από τους Δήμους των θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των σχολικών μονάδων (χρηματοδότηση, μεταφορές, ενοικιάσεις κτηρίων, σίτιση κ.λ.π.)

Στην συνέχεια συνεδρίασε (Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011  και ώρα 13:00) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Ορχομενού η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου  η οποία συγκροτήθηκε  με την 155/2011 του Δημάρχου Ορχομενού με αριθμό πρωτοκόλλου 12556/10-10-2011 μετά την 14664/1-12-2011 πρόσκληση του προέδρου της. Η επιτροπή αποτελείται από τους : Ζυγούρη Γεώργιο ( Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού), Δαμιανίδη Χρήστο (Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Ορχομενού), Γκάρτζιο Γεώργιο (Διευθυντή Π.Ε. Βοιωτίας), Καρανάσου Αικατερίνη (εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ Βοιωτίας), Δάρα Κωνσταντίνο και Νταβαλούμη Ιωάννη  (εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων) και Κοντοθανάση Ευαγγελία ( εκπρόσωπο των γονέων & κηδεμόνων). Την επιτροπή απασχόλησαν οι κατανομές κονδυλίων ανάμεσα στις σχολικές επιτροπές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η αξιοποίηση  του ποσού των 13.280,00 Ευρώ  που αφορά στην συντήρηση  και επισκευή των σχολείων, η διάθεση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου για την «παροχήμαθημάτων χορού» και η πρόταση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας για συγχώνευση των 1ου και 3ου Νηπιαγωγείου Ορχομενού που μετά την μεταφορά τους στο νέο κτηριακό συγκρότημα συστεγάζονται και επομένως δεν χρειάζεται να βρίσκονται υπό διαφορετική διοίκηση. Η κατανομή των κονδυλίων που προβλέπονται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων έγινε με το κριτήριο του μαθητικού πληθυσμού της κάθε βαθμίδας στη βάση της αναλογικότητας. Από την πλευρά του εκπροσώπου της Δευτεροβάθμιας προβλήθηκε το επιχείρημα ότι το κριτήριο αυτό πρέπει να παραβιαστεί υπέρ της σχολικής επιτροπής των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας  με το επιχείρημα «των αυξημένων αναγκών  του Λυκείου» λόγω των εξετάσεων  που πρόκειται να δώσουν η μαθητές της Γ τάξης του. Ο Διευθυντής Π.Ε. εξέφρασε την έκπληξή του από την προβολή ενός τέτοιου «επιχειρήματος»  και ζήτησε η κατανομή των κονδυλίων για  τις λειτουργικές  ανάγκες  να γίνεται με βάση προκαθορισμένα, διαφανή, σαφή και μετρίσιμα κριτήρια έτσι ώστε να είναι δυνατή και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους. Για την ιεράρχηση των  επισκευαστικών αναγκών στο επίπεδο της κάθε σχολικής μονάδας  αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί επίσκεψη μελών της  επιτροπής στις σχολικές μονάδες για επιτόπου εκτίμηση των αναγκών. Στην βάση αυτής της απόφασης παρακαλούμε  τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων  που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Ορχομενού, να συντάξουν έκθεση με ιεράρχηση των σχετικών αναγκών που έχουν οι σχολικές τους μονάδες και να την απευθύνουν στο Δήμο  Ορχομενού με κοινοποίηση στην Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας. Τέλος, σχετικά με την συγχώνευση των δύο συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων ο πρόεδρος στης Δημοτικής Επιτροπής εξέφρασε επιφυλάξεις. Έκπληξη μας προκάλεσε το γεγονός ότι στην σύνθεση της επιτροπής δεν εκπροσωπείται ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης…


Από τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Τμήμα Α παραλάβαμε το παρακάτω έγγραφο με αρ. πρωτ. 13733/Γ1/3-2-2011 που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Κουλαϊδής:

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού  σε δημοτικά σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία. Νομικός έλεγχος και Πληρωμή αναδόχου .

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης όπως μεριμνήσουν άμεσα με ευθύνη τους, να ειδοποιηθούν οι Δ/τες των Σχολικών Μονάδων οι οποίες λειτουργούν κατά το τρέχον Σχολικό έτος ( 2010-2011), σύμφωνα  με την υ’ αρ. πρωτ. Υ.Α. Φ3/609/60745/Γ1/28( ΦΕΚ 804/9-6-2010/τβ΄) και την υπ΄ αρ. πρωτ. ΥΑ Φ3/724/71442/γ1/18-6-2010(ΦΕΚ1048/12/2010/τβ, τροποποίηση- συμπλήρωση αυτής) ώστε να συγκληθούν οι αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές  που συμμετέχουν στην Π80- «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και ολοκλήρωσαν τη Διαδικασία Γ –Παραλαβή Εξοπλισμού, να ενημερωθούν και να προχωρήσουν με τη Διαδικασία Δ- Νομικός Έλεγχος και Πληρωμή Αναδόχου.


Σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ( ΕΥΕΕΔ) που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης και στη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων. Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά πρότυπα εγγράφων που αφορούν στο Νομικό έλεγχο και Πληρωμή Αναδόχου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  http://promitheies.sch.gr

(http://p80-laptops.sch.gr)

Από τη ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β΄ παραλάβαμε το παρακάτω έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: 142962/Η/12 -11-2010 και Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ που υπογράφει ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΒΑΣ. ΚΟΥΛΑΪ ΔΗΣ :

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/09-09-2010) σχετικά με την μεταφορά  των καθαριστών/στριων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) του Υπουργείου Παιδείας στους Δήμους από 01-01-2011

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/09-09-2010) το προσωπικό που έχει καταταγεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3320/2005 σε οργανικές θέσεις καθαριστών/στριων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης μεταφέρεται από 01-01-2011 με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους όπως αυτοί συνιστώνται με το άρθρο 1 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση της αρμοδιότητας καθαρισμού των οικείων σχολικών μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρου 75 παρ 1 περ. ε1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

                 Για την μεταφορά εκδίδεται μέχρι την 31-12-2010 σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

               Προκειμένου να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2010 η διαδικασία μεταφοράς των καθαριστριών ΙΔΑΧ στους Δήμους  πρέπει:

               Α) οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας να συμπληρώσουν τους επισυναπτόμενους:  πίνακα 1, πίνακα 2, και πίνακα 3 ανά Δήμο μέχρι 24-11-2010 και να τους στείλουν (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στις Περ/κες Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης. O Πίνακας 4 να σταλεί στην  Δ/νση Διοικητικού –Τμήμα Β΄ της Κ.Υ. του Υπουργείου σε ηλεκτρονική μορφή και στο email. kpitt@minedu.gov.gr   μέχρι 24-11-2010.

              Β) οι Περ/κες Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης να διαβιβάσουν μέχρι 26-11-2010, συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο συγκεντρωτικό πίνακα Α ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο συνοδευόμενο από τους  αναλυτικούς  πίνακες 1, 2 και 3 (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στις οικείες Περιφέρειες προκειμένου ο Γ.Γ. Περιφέρειας να εκδώσει την πράξη μεταφοράς από το Υπουργείο Παιδείας στον εκάστοτε Δήμο. Επίσης οι σχετικοί πίνακες να σταλούν από τις  Περ/κες Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης στην  Δ/νση Διοικητικού –Τμήμα Β΄ της Κ.Υ. του Υπουργείου σε ηλεκτρονική μορφή και στο email  kpitt@minedu.gov.gr

                 Οι ως άνω ημερομηνίες παρακαλούμε να τηρηθούν αυστηρά ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπό μεταφορά καθαριστριών ΙΔΑΧ. στους Δήμους. 

                 Κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα από 24-11-2010 έως 31-12-2010 εφόσον υπάρξουν υπηρεσιακές μεταβολές όπως παραιτήσεις καθαριστριών  λόγω συνταξιοδότησης, μεταθέσεις , αποσπάσεις κ.λ.π. τότε οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης θα ενημερώνουν άμεσα την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης  η όποια με την σειρά της θα ενημερώσει την οικεία Περιφέρεια. 

                  Τέλος παρακαλούμε την Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  να κοινοποιήσει την παρούσα εγκύκλιο με τα συνοδευτικά της στους Γ.Γ. Περιφέρειας της χώρας για ενημέρωση τους.

Συμβάσεις Καθαρισμού

Από το ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.- ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ειδικότερα από Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας παραλάβαμε το παρακάτω έγγραφο. Με Αρ. Πρωτ. ΕΓ 39.00/23622 /3 -11-2010 που  υπογράφει Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις Καθαρισμού

Σας ενημερώνουμε ότι η εξόφληση των συμβάσεων, με την καταβολή του 60% του συμβατικού ποσού στους λογαριασμούς των Σχολικών Επιτροπών, έχει ολοκληρωθεί για τις Σχολικές Επιτροπής ευθύνης της Διεύθυνσής σας.

Όπως η σύμβαση ορίζει, μετά την καταβολή του 60% και ως εκ τούτου την αποπληρωμή των συμβάσεων, η Σχολική Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει και να αποστείλει διπλότυπο είσπραξης εντός 10 ημερών από την καταβολή, με το σύνολο της αμοιβής, όπως αυτή έχει οριστεί στην αντίστοιχη σύμβαση.

Προκειμένου να διεκπεραιωθεί απρόσκοπτα η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει η Διεύθυνση να συγκεντρώσει και να μας αποστείλει μέχρι τις 20/11/2010 τα διπλότυπα είσπραξης από τις Σχολικές Επιτροπές στην ταχυδρομική Διεύθυνση Φαβιέρου 30, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων θα πρέπει να αποσταλεί το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης (λευκό στέλεχος) με το συνολικό ποσό της σύμβασης. Η ημερομηνία που θα φέρει το διπλότυπο πρέπει είναι μεταγενέστερη της κατάθεσης της 2ης και τελικής δόσης και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαημέρου από την καταβολή.

Σε περίπτωση που έχει κοπεί διπλότυπο είσπραξης για την πρώτη δόση με το αντίστοιχο ποσό καταβολής, τότε η Σχολική Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει διπλότυπο είσπραξης για το υπόλοιπο ποσό σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και να αποστείλει και τα δύο πρωτότυπα στην ΟΣΚ. Στην περίπτωση αυτή τα δύο διπλότυπα αθροιστικά θα δηλώνουν το συνολικό ποσό της σύμβασης.

Εάν με κάποια Σχολική Επιτροπή έχουν συναφθεί περισσότερες της μίας συμβάσεως με την ΟΣΚ, το διπλότυπο είσπραξης θα εκδοθεί για κάθε σύμβαση ξεχωριστά.

Η απόδειξη για να είναι νόμιμη πρέπει να φέρει την υπογραφή του προσώπου που νομιμοποιείται να διαχειρίζεται τα οικονομικά της Σχολικής Επιτροπής, δηλαδή τον ταμία, το όνομά του και την σφραγίδα της Σχολικής Επιτροπής. Φωτοτυπία της απόδειξης δεν γίνεται δεκτή.

Για την αρτιότερη διεξαγωγή της διαδικασίας παρακαλούμε, όπως τηρήσετε την προθεσμία αποστολής των αποδείξεων.

Οι Σχολικές Επιτροπές που εκ παραδρομής έχουν αποστείλει απευθείας τα διπλότυπα είσπραξης στην ΟΣΚ παρακαλούμε να μην λάβουν υπόψη τους τα ανωτέρω

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων