Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'συνεργασίες'

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Βοιωτίας έχοντας στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών για το βιβλίο και την ανάγνωση,

προκηρύσσουν

Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για το βιβλίο και την ανάγνωση. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη 1 Απριλίου 2015. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων της Λιβαδειάς.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι εννοείται πως αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, που διέπουν το διαγωνισμό, οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω :

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. η εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνεται με πυρήνα το σχολικό χώρο. Η ποιότητα του σχολικού χώρου εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που δημιουργεί ώστε το παιδί να μαθαίνει και να αναπτύσσεται μέσα από πρακτικές που υιοθετεί και εμπειρίες που αποκτά στον υλικό του περίγυρο. Ο μαθητής από την άλλη, επενδύει τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με τα συναισθήματά του, τα προσωπικά βιώματα, το φορτίζει με σύμβολα που οικοδομούνται στο πεδίο της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης, θέτοντας -με τον τρόπο αυτό- την υποκειμενική του σφραγίδα στο υλικό περιβάλλον. Επομένως, το πρόβλημα του σχολικού χώρου πρέπει να θεωρείται πρωταρχικά πρόβλημα οργάνωσής του, ώστε να εξυπηρετεί τους συνεχώς μεταβαλλόμενους εκπαιδευτικούς στόχους.

  H εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνεται με πυρήνα το σχολικό χώρο. Η ποιότητα του σχολικού χώρου εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που δημιουργεί ώστε το παιδί να μαθαίνει και να αναπτύσσεται μέσα από πρακτικές που υιοθετεί και εμπειρίες που αποκτά στον υλικό του περίγυρο. Ο μαθητής από την άλλη, επενδύει τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με τα συναισθήματά του, τα προσωπικά βιώματα, το φορτίζει με σύμβολα που οικοδομούνται στο πεδίο της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης, θέτοντας -με τον τρόπο αυτό- την υποκειμενική του σφραγίδα στο υλικό περιβάλλον. Επομένως, το πρόβλημα του σχολικού χώρου πρέπει να θεωρείται πρωταρχικά πρόβλημα οργάνωσής του, ώστε να εξυπηρετεί τους συνεχώς μεταβαλλόμενους εκπαιδευτικούς στόχους.

  Το θέμα του Μαθητικού Διαγωνισμού είναι:

«Το βιβλίο σε ταξιδεύει παντού».

 1. Κάθε διαγωνιζόμενος/νη μπορεί να συμμετάσχει με τρία – το ανώτερο – (3) έργα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραδώσουν τα έργα τους αυτοπροσώπως μέχρι 1 Απριλίου 2015 στον/στην υπεύθυνο εκπαιδευτικό για το διαγωνισμό.
 1. Στο πίσω μέρος κάθε σελίδας, θα αναγράφονται τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων μαθητών/τριών:
 • Ονοματεπώνυμο,
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας,
 • Σχολική μονάδα και τάξη φοίτησης.
 1. Η Κριτική Επιτροπή, του διαγωνισμού, θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από:
 • έναν εκπρόσωπο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας,
 • έναν εκπρόσωπο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης,
 • έναν υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.
 1. Στους μαθητές και μαθήτριες των οποίων τα έργα θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή, θα απονεμηθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι στα πρώτα, δεύτερα και τρίτα έργα. Σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες θα χορηγηθεί αναμνηστικό δίπλωμα. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει σε ειδική τελετή στις 23 Απριλίου-ημέρα του βιβλίου και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 2. Η συμμετοχή στο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για το βιβλίο είναι δωρεάν και προαιρετική για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθεί, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.
 3. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη στα τηλέφωνα 2261 081340 ή 2261089977.

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντες των Σχολικών Μονάδων, να υποστηρίξουν έμπρακτα τον Μαθητικό Διαγωνισμό ζωγραφικής για το βιβλίο. Να ενημερωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Σχολείων και  όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη σε εμφανές σημείο του Σχολείου.

 

Ο Πρόεδροςτου Εφορευτικού Συμβουλίου 

π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Ο Δ/ντήςτης ΔΠΕ Βοιωτίας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ

 

σας προσκαλούμε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30
στην αίθουσα ΑΡΜΟΝΙΑ του Συνεδριακού Κέντρου στη Θήβα
και την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ώρα 10.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Βοιωτίας στη Λιβαδειά στην πρώτη συνεδρίαση- συγκρότηση
του «Δικτύου φορέων της Βοιωτίας για την Ενδοσχολική Βία»
Υποσημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος φορέας αδυνατεί να παραβρεθεί στη μία συνάντηση, μπορεί να παραβρεθεί στην άλλη.

Το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Στερεάς Ελλάδας που ιδρύθηκε με την απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 159704/Γ7,  έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού

Σκοποί του Δικτύου είναι να συμβάλλει:

α. στον σχεδιασμό δράσεων για την πρόληψη, την παρέμβαση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και των μορφών βίας που εμφανίζονται σε άλλους χώρους που όμως επηρεάζουν την καθημερινή σχολική ζωή

β. στην πραγματοποίηση επιμορφώσεων και υποστηρικτών δράσεων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Τοπικό Δίκτυο δηλώνουν την πρόθεση και δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή στήριξη σε οποιαδήποτε προσπάθεια έχει ως στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.
Η δράση του Δικτύου θα καθορίζεται και θα επαναπροσδιορίζεται μετά από σχετικές ενημερώσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η σύνθεση του Δικτύου θα επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ενώ τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα της αποχώρησης από το δίκτυο, όποτε το θεωρούν απαραίτητο.
Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες του δικτύου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.stop-bullying.gr

γ. στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού διαλόγου σχετικά με την ενημέρωση των χαρακτηριστικών και των τρόπων εμφάνισης του φαινομένου, της δραστηριοποίησης και συνεργασίας των τοπικών φορέων, των στρατηγικών παρέμβασης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείρισή του

δ. στην απρόσκοπτη συνεργασία του σχολείου με τους τοπικούς φορείς και στη διαρκή ανατροφοδότηση για την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Τοπικό Δίκτυο δηλώνουν την πρόθεση και δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή στήριξη σε οποιαδήποτε προσπάθεια έχει ως στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Η δράση του Δικτύου θα καθορίζεται και θα επαναπροσδιορίζεται μετά από σχετικές ενημερώσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η σύνθεση του Δικτύου θα επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ενώ τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα της αποχώρησης από το δίκτυο, όποτε το θεωρούν απαραίτητο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες του δικτύου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  www.stop-bullying.gr

Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται η  συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών που μπορούν να συνεισφέρουν θετικά  σε θέματα πρόληψης βίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης.

Για το σκοπό αυτό αποτεινόμαστε προς εσάς και ζητούμε και τη δική σας συνδρομή μέσω της συμμετοχής σας, με εκπρόσωπο όπου αυτό απαιτείται, στο δίκτυο για την ενδοσχολική βία της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Τα μέλη της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης Βοιωτίας

               Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι :

–                      Ασήμω Σκόνδρα , 2η Περιφέρεια Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης , με περιοχή ευθύνης τα σχολεία της περιοχής Λιβαδειάς.

–                      Γιώργος Γκάρτζιος , Διευθυντής Διεύθυνσης ,γενική εποπτεία.

–                      Δέσποινα Νίκα , Διευθύντρια 4ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας.              Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι:

–                     Ηλίας  Τζαμτζής , Διευθυντής Διεύθυνσης, γενική εποπτεία.

–                      Ευστράτιος Μαϊστρέλλης , Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων,

–                      Ιωάννης Ηλίας , Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Βοιωτίας.

Σύσκεψη των διευθυντών των σχολικών μονάδων της πόλης της Λιβαδειάς πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 17-12-2010 στα γραφεία της Διεύθυνσης μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Βοιωτίας στην οποία εξετάστηκαν θέματα σχετικά με την κατανομή του διδακτικού προσωπικού σε σχέση με το μαθητικό δυναμικό και τις κτηριακές ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας (καταγραφή του σχολικού χώρου). Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενημέρωση των συστημάτων αποτύπωσης και την αξιοποίηση της ιστοσελίδας και των blog της Διεύθυνσης για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και την καταγραφή των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται στις σχολικές  μονάδες.

Η σύσκεψη αυτή ήταν η Τρίτη από μια σειρά παρόμοιων συσκέψεων  που έγιναν μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε.

Ειδικότερα  την Δευτέρα 13-12-2010 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων 1ου , 4ου και  7ο Λιβαδειάς και την Πέμπτη 16-12-2010 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων 1ου , 4ου και 5ου  Θηβών  στο εργαστήριο πληροφορικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Θηβών -με τη συμμετοχή των σχολικών Συμβούλων κ. Γεωργαντά Α. και Μητάκου Δ. αλλά και του προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π. Ε Βοιωτίας κ. Λαθύρη Δ. – στα οποία εφαρμόζεται  το πιλοτικό πρόγραμμα  ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ( Σχολείο 21ου αιώνα) και έγινε ένα πρώτος απολογισμός της εμπειρίας εφαρμογής του.

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων