Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Συναντήσεις'

σας προσκαλούμε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30
στην αίθουσα ΑΡΜΟΝΙΑ του Συνεδριακού Κέντρου στη Θήβα
και την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ώρα 10.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Βοιωτίας στη Λιβαδειά στην πρώτη συνεδρίαση- συγκρότηση
του «Δικτύου φορέων της Βοιωτίας για την Ενδοσχολική Βία»
Υποσημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος φορέας αδυνατεί να παραβρεθεί στη μία συνάντηση, μπορεί να παραβρεθεί στην άλλη.

Το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Στερεάς Ελλάδας που ιδρύθηκε με την απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 159704/Γ7,  έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού

Σκοποί του Δικτύου είναι να συμβάλλει:

α. στον σχεδιασμό δράσεων για την πρόληψη, την παρέμβαση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και των μορφών βίας που εμφανίζονται σε άλλους χώρους που όμως επηρεάζουν την καθημερινή σχολική ζωή

β. στην πραγματοποίηση επιμορφώσεων και υποστηρικτών δράσεων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Τοπικό Δίκτυο δηλώνουν την πρόθεση και δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή στήριξη σε οποιαδήποτε προσπάθεια έχει ως στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.
Η δράση του Δικτύου θα καθορίζεται και θα επαναπροσδιορίζεται μετά από σχετικές ενημερώσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η σύνθεση του Δικτύου θα επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ενώ τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα της αποχώρησης από το δίκτυο, όποτε το θεωρούν απαραίτητο.
Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες του δικτύου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.stop-bullying.gr

γ. στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού διαλόγου σχετικά με την ενημέρωση των χαρακτηριστικών και των τρόπων εμφάνισης του φαινομένου, της δραστηριοποίησης και συνεργασίας των τοπικών φορέων, των στρατηγικών παρέμβασης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείρισή του

δ. στην απρόσκοπτη συνεργασία του σχολείου με τους τοπικούς φορείς και στη διαρκή ανατροφοδότηση για την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Τοπικό Δίκτυο δηλώνουν την πρόθεση και δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή στήριξη σε οποιαδήποτε προσπάθεια έχει ως στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Η δράση του Δικτύου θα καθορίζεται και θα επαναπροσδιορίζεται μετά από σχετικές ενημερώσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η σύνθεση του Δικτύου θα επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, ενώ τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα της αποχώρησης από το δίκτυο, όποτε το θεωρούν απαραίτητο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες του δικτύου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  www.stop-bullying.gr

Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται η  συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών που μπορούν να συνεισφέρουν θετικά  σε θέματα πρόληψης βίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης.

Για το σκοπό αυτό αποτεινόμαστε προς εσάς και ζητούμε και τη δική σας συνδρομή μέσω της συμμετοχής σας, με εκπρόσωπο όπου αυτό απαιτείται, στο δίκτυο για την ενδοσχολική βία της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

Τα μέλη της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης Βοιωτίας

               Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι :

–                      Ασήμω Σκόνδρα , 2η Περιφέρεια Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης , με περιοχή ευθύνης τα σχολεία της περιοχής Λιβαδειάς.

–                      Γιώργος Γκάρτζιος , Διευθυντής Διεύθυνσης ,γενική εποπτεία.

–                      Δέσποινα Νίκα , Διευθύντρια 4ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας.              Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι:

–                     Ηλίας  Τζαμτζής , Διευθυντής Διεύθυνσης, γενική εποπτεία.

–                      Ευστράτιος Μαϊστρέλλης , Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων,

–                      Ιωάννης Ηλίας , Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Βοιωτίας.

sximatari004Σύσκεψη των 8 Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Τανάγρας  πραγματοποιήθηκε σήμερα 10 Απριλίου 2014 στο 2ο Δημοτικό Σχηματαρίου, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε Βοιωτίας με αποκλειστικό θέμα τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη που θα γίνουν με τη λήξη του σχολικού έτους.

Με βάση στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Διεύθυνση Π.Ε Βοιωτίας από τα νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς της και με συνεκτίμηση τόσο των εκφρασμένων επιθυμιών των γονέων όσο και των διευθύνσεων κατοικίας και εργασίας του φαίνεται να προκύπτει η παρακάτω εικόνα για το δυναμικό της Α τάξης Δημοτικού για το σχολικό έτος 2014-2015:

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

1

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 19 1

2

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ 8 1

3

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 19 1

4

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ 10 1

5

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1 18 1

6

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 2 27 2

7

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3 22 1

8

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 28 2
ΣΥΝΟΛΟ 151 10

 

Από τα στοιχεία που μελετήθηκαν  δεν προκύπτουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν εκφράσει επιθυμία για εγγραφή σε σχολική μονάδα έξω από τα όρια της σχολικής περιοχής που ανήκει η κατοικία τους.

Οι 6/θεσιεςκαι πάνω σχολικές μονάδες της Τανάγρας φαίνεται ότι θα υποδεχτούν περίπου 151 μαθητές στην Α τάξη με την νέα σχολική χρονιά και θα χρειαστούν 10 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 για να καλύψουν τον παραπάνω μαθητικό τους πληθυσμό.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣύσκεψη των 7 Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων του Ορχομενού πραγματοποιήθηκε σήμερα 8 Απριλίου 2014 στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε Βοιωτίας με αποκλειστικό θέμα τον προγραμματισμό των εγγραφών στην Α τάξη που θα γίνουν με τη λήξη του σχολικού έτους.

Με βάση στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Διεύθυνση Π.Ε Βοιωτίας από τα νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς της και με συνεκτίμηση τόσο των εκφρασμένων επιθυμιών των γονέων όσο και των διευθύνσεων κατοικίας και εργασίας του φαίνεται να προκύπτει η παρακάτω εικόνα για το δυναμικό της Α τάξης Δημοτικού για το σχολικό έτος 2014-2015:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1

33

2

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2

27

2

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ

12

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

11

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

4

0

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ

10

1

ΣΥΝΟΛΟ

105

8

Από τα στοιχεία που μελετήθηκαν  δεν προκύπτουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν εκφράσει επιθυμία για εγγραφή σε σχολική μονάδα έξω από τα όρια της σχολικής περιοχής που ανήκει η κατοικία τους. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ένας αριθμός μαθητών δεν έχει ενσωματωθεί στο νηπιαγωγείο για λόγους που έχουν να κάνουν με τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Σε περίπτωση που θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την μετακίνηση με σχολικό λεωφορείο των νηπίων προς το  νέο ενιαίο πολυδύναμο νηπιαγωγείο είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί το πρόβλημα και να ενταχθεί το σύνολο των νηπίων στο σχολικό θεσμό.

ΟΙ πολυθέσιες σχολικές μονάδες του Ορχομενού φαίνεται ότι θα υποδεχτούν περίπου 105 μαθητές στην Α τάξη με την νέα σχολική χρονιά και θα χρειαστούν 8 εκπαιδευτικούς ΠΕ70 για να καλύψουν τον παραπάνω μαθητικό τους πληθυσμό.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2012-2013, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,

γ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή και

δ) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Υποβολή

Στο ψηφισθέν άρθρο 39 παρ. 2 του νομοσχεδίου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» για το τρέχον διδακτικό έτος διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται οι σχετικές με την υποβολή των αιτήσεων ημερομηνίες του άρθρου 6 του Π.Δ. 50/96  ως ακολούθως:

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα προσέλθουν οι ίδιοι να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης: 1. Να φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους στη Δ/ νση Π.Ε. Βοιωτίας έτσι ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός κοντά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 2. Να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν προσέλθουν. 3. Να τηλεφωνούν στο 2261023946 για αποφυγή καθυστέρησης των ίδιων.

β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1 πιστοποιητικό εντοπιότητας 2 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για έγγαμους, 3 πιστοποιητικό συνυπηρέτησης. Στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών για λόγους ασθένειας απαιτείται βεβαίωση της Β/θμιας υγειονομικής επιτροπής ενώ για τους πολύτεκνους απαιτείται βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας,  για την απόδειξη της πολυτεκνίας), χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για τις κατηγορίες μεταθέσεων: α), β) και δ).

Ανάκληση

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 22-2-2013. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών

α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών, δηλαδή στις 31-1-2013. Για τη μοριοδότητηση τέκνου που θα γεννηθεί 31 Ιανουαρίου, θα υποβληθεί σχετική αίτηση την ίδια ημέρα από τον εκπαιδευτικό μαζί με βεβαίωση από το Νοσοκομείο για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

β) Για τους εκπαιδευτικούς που ζητούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας, αν τα δικαιολογητικά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να προσκομίσει, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.2690/99 ΦΕΚ 45Α΄).

Τρόπος υποβολής – έντυπα

Όλα τα είδη μεταθέσεων, καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter.

Τα έντυπα των αιτήσεων μετάθεσης που θα συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν στη δικτυακή πύλη (portal) του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης e-Datacenter, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.minedu.gov.gr) και επισυνάπτονται και στην παρούσα εγκύκλιο.

Για διευκόλυνση τόσο των Δ/νσεων όσο και των ιδίων των εκπαιδευτικών η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον εκπαιδευτικό,

 • στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά (ώστε να αποστέλλεται υπηρεσιακά στην οργανική του),
 • στη Δ/νση που ανήκει οργανικά ή
 • θα αποστέλλεται ταχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής), ώστε στη συνέχεια να καταχωρισθεί στο σύστημα.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ:

Προϋπόθεση υπηρέτησης της οργανικής για ένα (1) έτος

Για διευκόλυνση τόσο των Δ/νσεων όσο και των ιδίων των εκπαιδευτικών η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον εκπαιδευτικό, • στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά (ώστε να αποστέλλεται υπηρεσιακά στην οργανική του), • στη Δ/νση που ανήκει οργανικά ή • θα αποστέλλεται ταχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής), ώστε στη συνέχεια να καταχωρισθεί στο σύστημα.

«Η παρ. 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α΄ 140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94)».

Στο Π.Δ. άρθρο 8 του ΠΔ 50/96 (παρ. 1 και 2 ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 (παρ. 1 και 2 ) του Π.Δ. 100/97 ορίζεται σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης ότι:

«1. (…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.»

2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης».

Επομένως και οι νεοδιόριστοι του 2012, εάν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης.

Προϋπόθεση δύο ή περισσοτέρων ετών υπηρέτησης της οργανικής

α) Αμοιβαίες μεταθέσεις: Εκπαιδευτικός που μετατίθεται αμοιβαία απαιτείται να υπηρετήσει υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που μετατέθηκε, προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης. Μετά την παρέλευση τριών ετών έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθε.

β) Μεταθέσεις από ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και Διαπολιτισμικά σχολεία: Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και Διαπολιτισμικά σχολεία μετά την συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση, έχει δικαίωμα μετάθεσης σε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία αυτά, στην περίπτωση που ζητούν να μετατεθούν σε σχολεία γενικής παιδείας εντός της ίδιας περιοχής που έχουν οργανική, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και όχι αίτηση βελτίωσης.

γ) Διορισμός σε δυσπρόσιτα. Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και οι οποίοι διανύουν το δεύτερο έτος της υποχρεωτικής υπηρεσίας τους (άρθρο 21 παρ. 2α, β του Ν. 3328/1-4-2005 ΦΕΚ 80Α΄).

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα προσέλθουν οι ίδιοι να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης:

 1. Να φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους στη Δ/ νση Π.Ε. Βοιωτίας έτσι ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός κοντά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 2. Να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν προσέλθουν.
 3. Να τηλεφωνούν στο 2261023946 για αποφυγή καθυστέρησης των ίδιων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  2012-2013

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΠΕ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΣΜΕΑ003

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ BΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε

ΑΙΤΗΣΗ  ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ   ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ  ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνάντηση  με σκοπό τον συντονισμό και την  συγκρότηση κοινής θεματολογίας (agenda)  πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 9:30, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας με πρωτοβουλία του Διευθυντή Εκπαίδευσης Βοιωτίας  και γενικό θέμα : «Απολογισμός του 1ου Τριμήνου και διαμορφωτικές παρεμβάσεις στον προγραμματισμό του έτους 2012-2013». Στην συνάντηση συμμετείχαν οι διευθυντές κυρίως των δημοτικών σχολείων της Λιβαδειάς, οι σχολικοί σύμβουλοι της 1ης και 2ης περιφέρειας κυρίες Κατσιφή Σπυριδούλα και Σκόδρα Ασημίνα και εκπρόσωπος του Δημάρχου Λιβαδεών.

Ως πεδίο κοινής δράσης και συντονισμού τέθηκαν οι αρμοδιότητες των  συμμετεχόντων όπως αυτές κατανέμονται τόσο στο εσωτερικό της υπηρεσίας ανάμεσα σε παιδαγωγικό – καθοδηγητικό τομέα και διοικητικό τομέα αλλά οι αρμοδιότητες του Δήμου που αφορούν ζητήματα υποδομής και λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ειδικότερα  οι διευθυντές των σχολικών μονάδων κλήθηκαν και παρουσίασαν εισηγήσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διαχείριση του προσωπικού (κάλυψη κενών, πλεονάσματα, υπερωρίες συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, επιμορφωτικές ανάγκες  κ.λ.π.)
 2. Προβλήματα  που απασχολούν τις σχολικές μονάδες (Επικοινωνία με γονείς, προβλήματα εκπαιδευτικών, επικοινωνία και κοινές δράσεις με φορείς όπως ο Δήμος κ.λ.π, κάλυψη λειτουργικών αναγκών από τις σχολικές επιτροπές, όρια των σχολικών περιοχών κ.λ.π)

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης παρουσιάζοντας ένα απολογισμό της προηγούμενης διετίας επισήμανε ως κρίσιμες στιγμές  μια σειρά γεγονότα όπως :

 • Το νομοθετικό καθεστώς μεγαλύτερης αποκέντρωσης με την  μεταβίβαση  31 νέων αρμοδιοτήτων στους Δήμους με το άρθρο 94 του νόμου 3852/2010 και την δημιουργία μιας σειράς οργάνων που συμμετέχουν από κοινού στελέχη του ΥΠΑΙΠΘΑ και των Δήμων. Στο σημείο αυτό εξέφρασε την άποψη ότι είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η συνεχής και έγκαιρη διαβούλευση της Δημοτικής αρχής αλλά και των επιμέρους οργανικών της μονάδων και οργάνων της με την αποσυγκεντρωμένη δομή του ΥΠΑΙΠΘΑ (Διεύθυνση Π.Ε.) με στόχους: την καλύτερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, την συντονισμένη δράση, την αποτελεσματική αξιοποίηση των περιορισμένων  πόρων  και τηναναβάθμιση   της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 • Ως σημαντικά γεγονότα που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον επεσήμανε τις συνενώσεις/συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, την κατάργηση της δομής του Γραφείου Εκπαίδευσης που παρέσυρε και το 1ο Γραφείο ΠΕ Βοιωτίας, την μετεξέλιξη του συστήματος μισθοδοσίας με την μετάβαση από το καθεστώς του «εξωτερικού συνεργάτη» στο κεντρικό σύστημα μισθοδοσίας το ΔΙΑΣ, τις διαδικασίες επιλογής στελεχών ,την εισαγωγή των ΤΠΕ στην καθημερινές διαδικασίες επικοινωνίας, καταγραφής και διαχείρισης μεταξύ των οργανικών μονάδων και των υπερδομών που εντάσσονται.  Ειδικά στο πεδίο του ηλεκτρονικού εκσυγχρονισμού των δομών της υπηρεσίας  σημείωσε ως θετική εξέλιξη την πλήρη λειτουργική ενσωμάτωση των βάσεων δεδομένων που προσφέρει το intranet του ΥΠΑΙΠΘΑ. Παραδειγματικά να φέρουμε το survey και το e-data και ιδιαίτερα το γεγονός ότι για πρώτη φορά κάναμε τις εσωτερικές μεταθέσεις με χρήση των συστημάτων αυτών.

  Φυσικά, με την έναρξη της σύσκεψης κόψαμε την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίτα και ανταλλάξαμε ευχές για ευτυχισμένο και δημιουργικό 2013.

 • Τέλος ειδική αναφορά έκανε στο  ζήτημα της εφαρμογής και γενίκευσης διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών στις λειτουργίες της Διεύθυνσης , την συνεχή δημοσιοποίηση των αποφάσεων του ΠΥΣΠΕ στο internet και στον υποδειγματικά αδιάβλητο τρόπο διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών  για την εκλογή των αιρετών μελών του ΠΥΣΠΕ, ευχαριστώντας για άλλη μια φορά τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και την προσφορά τους σ’ αυτό.

Από την πλευρά των σχολικών συμβούλων τέθηκαν με επίταση τα θέματα της συνεχούς  διασύνδεσης  των θεμάτων της υποδομής και της λειτουργίας με τα ζητήματα της εκπαιδευτικής δομής, δηλαδή με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Από την πλευρά του Δήμου υπήρξε ενημέρωση για τις προτεραιότητες του Δήμου στα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικές τους μονάδες στην καθημερινή τους λειτουργία. Κατά την διάρκεια της σύσκεψης κρατήθηκαν πρακτικά με σκοπό να δημιουργηθεί θεματικός κατάλογος με την επείγουσες προτεραιότητες  που θα διαμοιραστεί στους συμμετέχοντες ώστε να εμπλουτιστεί και να αποτελέσει την βάση του προγραμματισμού για το  άμεσο χρονικό διάστημα.

Η εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από τις 9η το πρωί μέχρι στις 5η το απόγευμα. Η εκλογική διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι της 8ης μεταμεσημβρινής ώρας το αργότερο, εφόσον υπάρχουν παρόντες εκλογείς οι οποίοι περιμένουννα ψηφίσουν. Οι εκλογείς ψηφίζουν με την αστυνομική τους ταυτότητα και σημειώνουν στο οικείο ψηφοδέλτιο μέχρι δύο σταυρούς για τους υποψήφιους του ιδίου συνδυασμού. Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Με τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών  του  1ου και του 2ου εκλογικού κέντρου στη Λιβαδειά και  στη Θήβα αντίστοιχα συναντήθηκε – την Τετάρτη 31-10-2012 και την Πέμπτη 01-11-2012 -ο Διευθυντής Εκπαίδευσης  Π.Ε Βοιωτίας και συζήτησαν θέματα σχετικά με την ομαλή διενέργεια  της Εκλογικής Διαδικασίας για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Ως σημαντικά θέματα επισημάνθηκαν τόσο η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας σε ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα όσο και  είναι η   ακριβής καταγραφή της  βούλησης των εκπαιδευτικών τόσο στο επίπεδο της καταμέτρησης των παραταξιακών ψηφοδελτίων όσο και στο επίπεδο της  σταυροδοσίας,  στο εσωτερικού του κάθε ψηφοδελτίου, χωρίς το παραμικρό λάθος ή αλλοίωση.

1 Εκλογικό Κέντρο: 4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς (Περιλαμβάνει όλα τα Δημοτικά Σχολεία και Ν/γεία Λιβαδειάς) Τακτικά Μέλη 1.Καλπύρης Ιωάννης ,Πρόεδρος(Δ/ντής 6ου ΔΣ Λιβαδειάς) 2. Κοσκινάς Γεώργιος, Μέλος (Δ/ντής ΔΣ Αντίκυρας) 3.Ζυγογιάννης Βασίλειος ,Μέλος (Δ/ντής ΔΣ Παύλου) Αναπληρωματικά Μέλη 1. Παραπέρας Ευάγγελος (Δ/ντής ΔΣ Αγ. Δημητρίου) 2.Πολυχρονόπουλος Γεώργιος (Δ/ντής 2ου ΔΣ Ορχομενού) 3.Δεμερτζής Στυλιανός (Δ/ντής ΔΣ Αράχωβας) 2 Εκλογικό Κέντρο: 4 Δημοτικό Σχολείο Θήβας (Περιλαμβάνει όλα τα Δημοτικά και όλα τα Νηπιαγωγεία Θήβας) Τακτικά Μέλη 1. Νίκα Δέσποινα, Πρόεδρος 2. Γιαννακός Γεώργιος, Μέλος 3. Μπλέτσας Αθανάσιος Μέλος με βαθμό Α Αναπληρωματικά Μέλη 1. Τσαπραϊλης Γεώργιος 2. Κολέσια Χρυσούλα με βαθμό Καρανίκα Χρυσάνθη

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε  η ανάγκη προσεκτικής μελέτης  από τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του Π.Δ.1/2003, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προϋποθέσεις και διαδικασίες διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, διαλογή των ψηφοδελτίων – αρίθμηση και μονογραφή ψηφοδελτίων – μονογραφή δίπλα από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων που έχουν σταυρό προτίμησης και αναγραφή του συνολικού αριθμού των σταυρών στο κάθε ψηφοδέλτιο. Επίσης,  τήρηση πρακτικών εκλογής, καταμέτρηση ψήφων, καταγραφή αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και άμεση μεταβίβασή τους στους αρμόδιους φορείς), έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην εκλογική διαδικασία. Εφιστούμε την προσοχή σας για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, ώστε οι εκλογές αυτές να διεξαχθούν ομαλά και απρόσκοπτα.

Αναλυτικότερα ως καίρια ζητήματα επισημάνθηκαν :

 1. Άσκηση εποπτείας για την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψηφοδελτίων, την τήρηση των πρακτικών εκλογής, την καταμέτρηση των ψήφων, την καταγραφή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και την άμεση μεταβίβαση αυτών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρα 25,26,27 και 29 ).

  Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής που υπηρετούν. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Φ.350/27/102826/Δ1/7-9-2012.

 2. Συγκέντρωση των ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής, οι οποίες υποβάλλονται από υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή της εκλογής, εξέταση αυτών και σύνταξη σχετικής πράξης για την αποδοχή ή απόρριψή τους μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους (άρθρο 29 ).
 3. Άμεση αποστολή των πράξεων των εφορευτικών επιτροπών και των αποφάσεων, με τις οποίες έχουν εκδικασθεί οι ενστάσεις, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  για κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών (άρθρο 30 ).

Τα θέματα της λειτουργικής επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό, των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειάς του εξετάστηκαν σε σύσκεψη του Διευθυντή της Εκπαίδευσης με τoν Σχολικό Σύμβουλο κ.Απόστολο Γεωργαντά. H σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διεύθυσης Π.Ε. Βοιωτίας στη Θήβα την Πέμπτη 23/8/2012

Οι διαδικασίες του λειτουργικού προγραμματισμού -που απασχολούν το εκπαιδευτικό μας υποσύστημα τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου -δεν πρέπει να προσλαμβάνονται ως απλές μηχανικές ρουτίνες, παθητικές εξειδικεύσεις γενικότερων οδηγιών που περιγράφονται στις εγκυκλίους του Υπουργείου. Έχουμε τη γνώμη ότι αποτελούν- είτε έτσι είτε αλλιώς- τη δυναμική ανταπόκριση – περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική- των εκπαιδευτικών μας μηχανισμών στα συγκεκριμένα τοπικά «εκπαιδευτικά προβλήματα», δηλαδή τις προβληματοποιημένες πλευρές της λειτουργίας του τοπικού εκπαιδευτικού υποσυστήματος. Από την άποψη αυτή είναι θεμιτό να μεταβληθούν σταδιακά σε αντικείμενο διαλόγου ανάμεσα σε διάφορους φορείς-οι οποίοι διαθέτουν δυνατότητα κοινωνικής παρουσίας και δράσης- και να καταλήγουν σε αποφάσεις και ρυθμίσεις που θα διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα ουσιαστικής κοινωνικής διαπραγμάτευσης και με τη σειρά τους θα εξασφαλίζουν την απαραίτητη συναίνεση γύρω από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές στοχεύσεις.

Η εφαρμογή της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής- ως το επίπεδο κεντρικών πολιτικών αποφάσεων ή νομικών ρυθμίσεων -δεν απειλείται από μια τέτοια προσέγγιση. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι στην ουσία μια επεξεργασμένη και λειτουργική επίσημη εκπαιδευτική πολιτική: (1) καθορίζει ένα γενικό πλαίσιο το οποίο με τη σειρά του υποστηρίζει ή ανακόπτει κάποιες «δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης» (κυρίως παρέχοντας κάθε φορά τους τελικούς στόχους και τις συγκεκριμένες διαδρομές μιας εξελικτικής διαδικασίας), (2) παρέχει κάποια κεντρικά σημεία διαλόγου ή σύγκρουσης τα οποία επιδρούν με το πλαίσιο επικοινωνίας του κάθε εκπαιδευτικού αρχικά (αλλά και της εκπαιδευτικής μονάδας και του τοπικού εκπαιδευτικού υποσυστήματος γενικότερα ) και με το ευρύτεροκοινωνικό περιβάλλον,(3) κατευθύνει μια σειρά πόρους προς την εκπαιδευτική μονάδα παρέχοντας τη βάση για την ανάπτυξή της (4) εμφανίζεται, κάποιες φορές, με μορφές όπως οι διορθωτικές διοικητικές παρεμβάσεις και παροτρύνσεις ή κατανομή αρμοδιοτήτων καθηκόντων και οδηγιών, (5) καταγράφεται σε επίσημα κείμενα τα οποία είναι ανοιχτά σε ερμηνείες ή επιλεκτικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του γραφειοκρατικού σώματος ή του κομματικο- πελατειακού δικτύου. Ωστόσο, δεν παύει να παραμένει  – από λειτουργική  άποψη- εξωτερικό στοιχείο το οποίο χρειάζεται ένα εσωτερικό φορέα (ξενιστή) ώστε να αναπτύξει την εσωτερική της δυναμική. Ως τέτοιος θα μπορούσε από μια άποψη να θεωρηθεί η «εσωτερική πολιτική της σχολικής μονάδας» η οποία μπορεί να θεωρηθεί είτε ως εξειδίκευση των κεντρικών κατευθύνσεων που παρέχει ή επίσημη εκπαιδευτική πολιτική είτε ως ο διάλογος των τοπικών παραγόντων με τους κεντρικούς ώστε να διαμορφωθούν οι πραγματικές συνθήκες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται ο εκπαιδευτικός οργανισμός. Η διαδικασία διαμόρφωσης μιας ρητά εκφρασμένης εσωτερικής πολιτικής τις περισσότερες φορές δεν ακολουθείται στις δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες είναι συνηθισμένες να λειτουργούν με βάση τελετουργικά επαναλαμβανόμενες και γραφειοκρατικά τυποποιημένες ρουτίνες χωρίς δηλαδή να εκδηλώνουν σταθερό ενδιαφέρον για το συνεχή εξορθολογισμό των εσωτερικών τους διαδικασιών και την αναστοχαστική προσέγγισή τους ανάλογα με τα εκάστοτε πραγματικά αποτελέσματα. Η πραγματικότητα αυτή σημαίνει ότι διαμορφώνεται ένα σύνολο άρρητων ρυθμίσεων, με βάση την δράση ιδιαίτερων στην κάθε εκπαιδευτική μονάδα  παραγόντων και δυνάμεων, που οιονεί αναλαμβάνει τον ρόλο μια άρρητης εσωτερικής πολιτικής .

Στο επίπεδο της σχολικής μονάδας που αποτελεί το κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος, με βασικό όργανο το σύλλογο διδασκόντων- που θα συνεδριάσει σε λίγες μέρες για τον ετήσιο προγραμματισμό-,φιλοδοξούμε να προγραμματίζεται και εξειδικεύεται η εκπαιδευτική διαδικασία, να οργανώνονται επιμέρους εκπαιδευτικές εφαρμογές του προγράμματος, να επιλέγονται τα διδακτικά μέσα, να προγραμματίζονται και εφαρμόζονται τα προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και αξιολογείται το έργο της σχολικής μονάδας.

Ο προγραμματισμός και η εξειδίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οργάνωση των επιμέρους εφαρμογών του προγράμματος, η επιλογή των διδακτικών μέσων, τα προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η διαρκής στήριξη του διδακτικού έργου, οι καινοτομίες και η τροποποίηση των παιδαγωγικών πρακτικών, η επεξεργασία σχεδίων και εκπαιδευτικού υλικού κ.α. δεν μπορεί να αφορά την κάθε εκπαιδευτική μονάδα απομονωμένα αλλά πρέπει να αποτελεί σταθερό ενδιαφέρον αλλά και στοιχείο λογοδοσίας της περιλαμβάνουσας δομής που στην περίπτωσή μας είναι η Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας.

Τα θέματα της λειτουργικής επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό, των Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης εξετάστηκαν σε σύσκεψη του Διευθυντή της Εκπαίδευσης με την Σχολική Σύμβουλο της προσχολικής Αγωγής κ. Ελευθερία Μπασαγιάννη, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας την Τρίτη 21/8/2012.

Οι  διαδικασίες του λειτουργικού προγραμματισμού είναι στην ημερήσια διάταξη αυτές τις μέρες στη γραμματεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας. Ο κύριος όγκος δουλειάς εξυπηρετείται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων που ενημερώνει τα δυναμολόγια και εντοπίζει λειτουργικά κενά και υπερραριθμίες ώστε να ετοιμαστούν οι «ενημερωτικοί  φάκελοι των μελών» για το ΠΥΣΠΕ της Πέμπτης 23/08/2012. Φέτος, αποφασίσαμε να καλέσουμε επίσημα και τους σχολικούς συμβούλους να συμμετάσχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας αυτής, είτε με την συμμετοχή τους σε ειδικές συσκέψεις- εφόσον τους ήταν εύκολο να έρθουν στα γραφεία, είτε με εισηγήσεις τους στην περίπτωση που ήταν μακριά και δεν μπορούσαν να παραβρεθούν. Πιστεύουμε  ότι η ενεργός συμμέτοχη των σχολικών συμβούλων  στις διαδικασίες του λειτουργικού προγραμματισμού επιτρέπει να αυξηθεί το επίπεδου του συντονισμού  και σταδιακά να οδηγηθούμε σε  μια κουλτούρα ενιαίου  εκπαιδευτικού σχεδιασμού  στο επίπεδο της Διεύθυνσης Π.Ε.

Τα θέματα της λειτουργικής επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό, των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειάς της εξετάστηκαν σε σύσκεψη του Διευθυντή της Εκπαίδευσης με την Σχολική Σύμβουλο της κ. Σκόδρα Μίνα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας την Τετάρτη 22/8/2012. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Λιβαδειάς.

Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε παιδαγωγικό και διοικητικό  τομέα, που χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική δομή, στην χώρα μας , έχουμε τη γνώμη ότι, είναι μια αφορμή για να αναπτυχθούν σχήματα επικοινωνίας και συνεργασίας και όχι  να ανεγερθούν σύνορα και στεγανά. Το ζητούμενο είναι η εξειδίκευση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιομορφίες και τις δυνατότητες κάθε εκπαιδευτικού υποσυστήματος, όπως είναι η Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας.

Συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες  των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων είχαμε την Τετάρτη 4 Ιουλίου  στο Δημαρχείο Θήβας  για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στα σχολικά κτήρια των Λεύκτρων και του Μελισσοχωρίου.  Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά του Δήμου ο Αντιδήμαρχος  Παναγιώτης Ζερικιώτης και ο Γενικός Γραμματέας   Μελετίου Χάρης και κλιμάκιο των Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενο από τους Λάμπρο Σερβετά , Παναγιώτη Βαρσάμη  και Σπύρο Παπαναστασίου.  Από την πλευρά της Διεύθυνσης Π. Ε Βοιωτίας συμμετείχαν ο Διευθυντής Π.Ε Βοιωτίας Γκάρτζιος Γιώργος , οι σχολικοί σύμβουλοι  Ζουγανέλη Άννα και Μπασαγιάννη Ελευθερία, η προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δήμητρα Χατζή και η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Λεύκτρων Αλίκη Βλάχου.

Από την πλευρά των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου έγινε απόλυτα ξεκάθαρο ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα με τους φέροντες οργανισμούς των κτηρίων. Αναφορικά με  το πρόβλημα των ρηγματώσεων  σε μέρος της τοιχοποιίας του σχολικού κτηρίου  Μελισσοχωρίου    εκφράστηκε η θέση ότι δεν δημιουργείται  πρόβλημα στατικότητας αλλά μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης    δεν πρέπει να δοθούν σε λειτουργία οι αίθουσα της ανατολικής πλευράς και η βιβλιοθήκη. Οι εργασίες στο σχολικό κτήριο των Λεύκτρων κρίθηκε ότι είναι δυνατό να ολοκληρωθούν άμεσα, μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να λειτουργήσει  το Σεπτέμβριο του 2012 το Δημοτικό Σχολείο των Λεύκτρων στο χώρο που προβλέπει το ΦΕΚ της ίδρυσής του. Οι εργασίες στο σχολικό κτήριο του Μελισσοχωρίου εκτιμήθηκε ότι χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  και για τεχνικούς αλλά και για γραφειοκρατικούς λόγους, όμως αυτό δεν εμποδίζει την άμεση λειτουργία του Ενιαίου Νηπιαγωγείου  στους χώρους   του κτηρίου που δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα στην τοιχοποιία τους.

Από την πλευρά της κ. Α. Ζουγανέλη αναπτύχθηκαν οι παιδαγωγικοί λόγοι που καθιστούν απολύτως απαραίτητη τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε ενιαίο χώρο και τεκμηριώθηκε το ανορθολογικό της προηγούμενης επιλογής δηλαδή να λειτουργεί, για τα 4 τελευταία  χρόνια, διασπασμένη σε δύο κτήρια, που απέχουν περίπου  7 χιλιόμετρα. Από την πλευρά της κ. Ε.  Μπασαγιάννη αναπτύχθηκε η άποψη ότι η συστέγαση των δύο σχολικών μονάδων θα επιτρέψει την εφαρμογή προγραμμάτων και σχημάτων συνεργασίας τα οποία θα διευκολύνουν την μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ο Αντιδήμαρχος  Παναγιώτης Ζερικιώτης εξέφρασε τη διαφωνία του με την προοπτική να λειτουργήσουν και οι δύο σχολικές μονάδες στα Λεύκτρα γιατί αυτό θα θεωρηθεί πρόκληση για την τοπική κοινωνία και θα οδηγήσει σε έντονες αντιδράσεις. Ο Διευθυντής Π.Ε. Βοιωτίας δήλωσε ότι στο σχεδιασμό της Διεύθυνσης είναι η λειτουργία στο σχολικό κτήριο του Μελισσοχωρίου όχι απλά  ενός συγχωνευμένου νηπιαγωγείου, που θα ενσωματώνει τα νήπια  και τα προνήπια των δύο χωριών, αλλά η δημιουργία μιας πολυδύναμης μονάδας προσχολικής αγωγής που θα έλκει και μαθητές από τους γύρω οικισμούς με την ποιότητα της εκπαίδευσης που θα προσφέρει. Επίσης, συζητήθηκαν τα προβλήματα που δημιουργούνται με την μεταφορά των μαθητών που πρέπει να χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και τις σωστές προδιαγραφές των οχημάτων σε σχέση με την άρνηση των αντίστοιχων φορέων να συμμετέχουν  στους διαγωνισμούς που  προκηρύσσει ο Δήμος.

Στο τέλος, καθορίστηκαν χρονοδιαγράμματα για την εκτέλεση των εργασιών και η κ. Α Βλάχου ανέλαβε την ευθύνη να παρακολουθεί την εξέλιξή τους ώστε να είμαστε λειτουργικά έτοιμοι και στις δύο σχολικές μονάδες, με την έναρξη του σχολικού έτους.

Με το συλλόγο γονέων του Δημοτικού Σχολείου Λεύκτρων Μελισσοχωρίου συναρτήθηκε σήμερα  ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Βοιωτίας  και συζητήσανε τα προβλήματα που προκύπτουν από την ιδιόμορφη  λειτουργία της Σχολικής Μονάδας  σε δύο κτήρια που απέχουν 7 περίπου χιλιόμετρα  μεταξύ τους , τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Παναγιώτης  Ζερικιώτης    αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων.

Οι γονείς έθεσαν υπόψη του Διευθυντή Π.Ε. την Τεχνική έκθεση Αυτοψίας  που έγινε την Παρασκευή 18-03-2011 από κλιμάκιο μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων  στο κτήριο της σχολικής μονάδας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσοχωρίου.  Στην έκθεση αυτή οι μηχανικοί εισηγούνται «λόγω της εξέλιξης του φαινομένου και της μορφής των ζημιών, πρέπει να σφραγιστούν οι εσωτερικοί χώροι του σχολείου που γειτνιάζουν με τους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου  στην βόρεια και ανατολική πλευρά, να απαγορευτεί η προσέγγιση των μαθητών πλησίον της ανατολικής και βόρειας πλευράς του κτιρίου εξωτερικά και να απαγορευτεί η κυκλοφορία στην εξωτερική σκάλα του σχολείου στην ανατολική πλευρά αυτού…». Επίσης, συζητήθηκε το περιεχόμενο της Αυτοψίας στο 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων από κλιμάκιο μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων  που επισημαίνει ότι «συγκριτικά υπερέχει το Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων ( παλαιό και νέο κτήριο) σε σχέση με το Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου».

.

Από την πλευρά της Διεύθυνσης Π.Ε. ενημερώθηκαν  οι γονείς για την κοινή υπουργική απόφαση 100404/Δ4/12-08-2010 σχετικά με τις καταργήσεις, τους υποβιβασμούς  και τις συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1333/τβ/30-08-2010 και αναφέρει ότι το «Τριθέσιο Δ.Σ. Λεύκτρων και το Διθέσιο Διθέσιο Δ.Σ Μελισσόχωρίου σε ένα νέο Δημοτικό Σχολείο με την ονομασία , Πενταθέσιο Δ.Σ. Λεύκτρων». Επίσης , τους κοινοποιήθηκε το περιεχόμενο της εισήγησης της σχολικής συμβούλου Ζουγανέλη Άννας που προτείνει «κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 το Δημοτικό Σχολείο Λεύκτρων να λειτουργήσει ως μια ενιαία σχολική μονάδα στεγαζόμενη σε αν κτίριο».

Ακολούθησε  συζήτηση για τα προβλήματα που παρουσιάζονται  στα κτήρια των σχολικών μονάδων Λεύκτρων και Μελισσοχωρίου   με βάση σχετική  επιστολή των γονέων και αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπισή τους.

Παλιότερα Άρθρα »

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων