Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Στελέχη'

PC140001Στη Λιβαδειά σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Επιλογής Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. Φ.Αποφ./3387/25-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Καλπύρη Ιωάννη, Δ/ντή του 6ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο.
 3. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος.
 4. Ρουπάκα Ιωάννα, Δ/ντρια του Ειδικού Δ.Σ. Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος.
 6. Σκόνδρα Ασήμω, σχολική σύμβουλο 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας.
 7. Πάνου Στέργιο, εκπαιδευτικό του 10ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 13091/10-12-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1 «Εναρμόνιση της ύπαρξης ή μη υποδιευθυντή με τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν κατά το τρέχον σχολικό έτος»

ΠΡΑΞΗ 7 09-12-2015

PC090005Στη Λιβαδειά σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Επιλογής Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. Φ.Αποφ./3387/25-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό μέλος.
 3. Παγώνη Παναγιώτη, Δ/ντή του 7ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως αναπληρωματικό μέλος.
 4. Πάνου Στέργιο, εκπαιδευτικό του 10ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 5. Ρουπάκα Ιωάννα, Δ/ντρια του Ειδικού Δ.Σ. Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12973/08-12-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο «Ορισμός Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Δημοτικών Σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων» (13056 και 13057/09-12-2015)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

DSC00063

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

1.Την με αρ. Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 2296/23-10-2015 τ.Β΄)

2.Το άρθρο 11του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 187, τ. Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3.Το Ν.4327/2015«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 50/14-5-2015 τ. Α’)» , άρθρα:

17,20,21,22.

4.Την αρ. Φ.361.22/169/171671/Ε3/27-10-2015 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΕ.Θ. « Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων

Δημοτικών Σχολείων».

5.Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του Υ.Π.Β.Δ.Μ.Θ (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002τ.Β΄): «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(Ν.4327/2015)

Τις θέσεις Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας με διετή θητεία( μέχρι 31-7-2017), όπως αυτές αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα . Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης πινάκων επιλογής, από 02/11/2015 έως και 04/11/2015.

Ως Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά στην επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ  ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

PA210004

Tελικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών ανά Σχολική Μονάδα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας προς κύρωση

Στη Λιβαδειά σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Επιλογής Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ.  Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και την με αριθμ. πρωτ. Φ.Αποφ./3387/25-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Σκόνδρα Ασήμω, Σχολική Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας, ως τακτικό μέλος.
 3. Πάνου Στέργιο, εκπαιδευτικό του 10ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως τακτικό μέλος.
 4. Κουτσοβασίλη Όλγα, εκπαιδευτικό του 4ου Ν/γείου Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Σύρο Ιωάννη, εκπαιδευτικό του 6ου Δ. Σ. Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10510/20-10-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Υποβολή τελικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών ανά Σχολική Μονάδα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας προς κύρωση» (10604/21-10-2015)

ΘΕΜΑ 2«Εισήγηση για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας με διετή θητεία.»  (10605/21-10-2015)

ALIART (4)Ανακοινώνουμε τον πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών για τις παρακάτω σχολικές μονάδες Π.Ε. Βοιωτίας: ΔΣ Κάστρου, ΔΣ Ακραιφνίου, ΔΣ Σκούρτων , όπως διαμορφώθηκε μετά και την ψηφοφορία της 14ης Οκτωβρίου 2015. Δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του τελικού πίνακα μέχρι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

10062011430ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών

σύμφωνα με το άρθρο 19 § 4 του ν. 4327/2015)

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παραθέτουμε τις ισχύουσες διατάξεις.

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής: Κάθε Σύλλογος Διδασκόντων προχώρησε (μέχρι τις 7 /10) με Πράξη του στην εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι.

Πίνακας εκλογέων: Αποτελεί ευθύνη της Διεύθυνσης Π.Ε. η κατάρτιση και αποστολή του πίνακα εκλογέων ανά σχολική μονάδα.

Ψηφοδέλτια και φάκελοι:

Αποτελούν ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής:

Α) η εκτύπωση των ψηφοδελτίων (σε μέγεθος Α4) όπου αναγράφονται αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων,

Β) η προμήθεια λευκού ψηφοδελτίου (σε μέγεθος Α4),

Γ) η προμήθεια φακέλων λευκού χρώματος.

Απόσυρση υποψηφίου

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητα του πριν την έναρξη της ψηφοφορίας με έγγραφη δήλωσή του την οποία καταθέτει στην εφορευτική επιτροπή της οικείας σχολικής μονάδας.

Ψηφοφορία

Πριν την έναρξη της διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διαπιστώσει αν υπάρχει η προϋπόθεση της αυξημένης συμμετοχής τουλάχιστον κατά 65% των εκλογέων, αντιπαραβάλλοντας τον πίνακα εκλογέων με τους παρόντες στην ειδική συνεδρίαση του Σ.Δ.. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται η ανωτέρω προϋπόθεση διακόπτεται η διαδικασία και συντάσσεται το πρακτικό όπου και αναφέρεται η ανωτέρω διαπίστωση.

Κατάσταση ψηφισάντων

Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματα τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων, όπου και υπογράφουν.

 Έγκυρη ψήφος

Έγκυρη ψήφος θεωρείται:

α) η σημείωση σταυρού προτίμησης σε έναν υποψήφιο (είτε μπροστά είτε μετά το ονοματεπώνυμο)

β) η επιλογή του λευκού ψηφοδελτίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σταυρός προτίμησης απαιτείται ακόμη και όταν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Απουσία σταυρού ή λαθεμένη σημείωσή του ακυρώνει το ψηφοδέλτιο.

Διαλογή

Η εφορευτική επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συνεδριάζει και κάνει τη διαλογήτων ψήφων ως εξής:

α. Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, βγάζει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει.

β. Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που έχει σταυρό προτίμησης.

γ. Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ’ αυτόν και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου, αν συντρέχει νόμιμος λόγος.

δ. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταγράφει το αποτέλεσμα της στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εφορευτική Επιτροπή δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε υπολογισμό μορίων των υποψηφίων, καταγράφει μόνο το αποτέλεσμα.

Ένσταση

Οι υποψήφιοι μπορούν κατά τη διαδικασία εκλογής να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής η οποία αποφασίζει άμεσα επ’ αυτής. Η εν λόγω απόφαση συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό εκλογής.

 

Πρακτικό εκλογής Η εφορευτική επιτροπή τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικά για την εκλογή στα οποία αναφέρονται: ολόκληρη η πορεία της εκλογής, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και οι αποφάσεις που αυτή έλαβε, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Το εν λόγω πρακτικό επίσης περιλαμβάνει κατάσταση υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20% και αποκλείονται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α) Τα αποτελέσματα – και μόνο – της μυστικής ψηφοφορίας θα αποστέλλονται αυθημερόν (14/10) στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο, με τη φροντίδα και την ευθύνη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.

Β) Με τη φροντίδα και την ευθύνη των προέδρων των εφορευτικών επιτροπών συντάσσεται πρακτικό, το οποίο παραμένει στη σχολική μονάδα μαζί με τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια της μυστικής ψηφοφορίας. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού θα υποβάλλεται την επόμενη ημέρα (15/10) στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών.

13/10/2015

2Κοινοποιούμε πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων που περιλαμβάνει αναλυτικά την μοριοδότηση και τις  δηλώσεις προτίμησής  τους, ανά σχολική μονάδα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός τριών ημερών . Η εκδίκαση των εντάσεων θα γίνει από το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων