Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'ΟΤΑ'

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 18-05-2011 στο Γραφείο του Δημάρχου Αλιάρτου με τη συμμετοχή των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων της πόλης της Αλιάρτου και του Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε Βοιωτίας και του Διευθυντή Π.Ε. Βοιωτίας. Την σύσκεψη απασχόλησε η κατάσταση που διαμορφώνεται στα Δημοτικά σχολεία της Πόλης μετά τις συγχωνεύσεις των Δημοτικών Σχολειών Πέτρας και Υψηλάντη με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου.
Από τα στοιχεία του μαθητικού δυναμικού φαίνεται να διαμορφώνεται η τάση ώστε να λειτουργήσει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλιάρτου ως 8/θέσιο ή 9/θέσιο , ενώ το 2ο Δημοτικό Σχολείο του Αλιάρτου ως 11/θέσιο την σχολική χρονιά 2011-2012. Με δεδομένη την παραπάνω εξέλιξη φαίνεται ότι αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να μην διαθέτει , ο Δήμος Αλιάρτου, στα όριά του ούτε μια 12/θέσια Εκπαιδευτική Μονάδα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες για την επέκταση των δομών του νέου σχολείου στο εκπαιδευτικό σύστημα του Δήμου. Με τις εξελίξεις που εμφανίζονται στην κτιριακή δομή των νηπιαγωγείων παρουσιάζεται ως αναγκαία η ανακατανομή της οργανικότητας των σχολικών μονάδων. Το 2ο Νηπιαγωγείο Αλιάρτου που σήμερα βρίσκεται σε νοικιασμένο κτήριο με σημαντικά προβλήματα στην λειτουργικότητά του σχεδιάζεται να μεταφερθεί σε νέο κτήριο που μοιάζει να βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο πριν την παράδοσή του. Ωστόσο, το νέο κτήριο διαθέτει μόνο 2 αίθουσες διδασκαλίας ενώ στο παλιό νοικιασμένο κτήριο λειτουργούν ήδη 3 τμήματα νηπίων και προ-νηπίων. Επομένως, εκ των πραγμάτων, τίθεται το ζήτημα της ανακατανομής του μαθητικού πληθυσμού ανάμεσα στα δύο νηπιαγωγεία . Από τις διευθύντριες των σχολικών μονάδων προτάθηκε να ενσωματώσουν οι σχολικές μονάδες όλα τα νήπια της σχολικής τους περιοχής ενώ αναφορικά με τα προνήπια να γίνει μετακίνηση του επιπλέον αριθμού από το 2ο Νηπιαγωγείο στο 1ο . Η διαδικασία που προκρίνεται για την ανακατανομή των προνηπίων είναι η διαδικασία της κλήρωσης.

Από την πλευρά της Δημοτικής αρχής παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό των Ρομ στην περιοχή και συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις για την ενσωμάτωση και παραμονή των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της περιοχής. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρήθηκε πολύτιμη η πείρα που έχει αποκτηθεί από αντίστοιχες προσπάθειες στην περιοχή των Θηβών και του Ορχομενού αλλά και η αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων του ΥΠΔΒΘ.
Την σύσκεψη απασχόλησαν, επίσης, θέματα σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που προορίζονται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων και την ενεργοποίηση της ενιαίας σχολικής επιτροπής του Δήμου. Από την πλευρά του Δήμου έχει υιοθετηθεί ως πάγια πρακτική η κατανομή των κονδυλίων με βάση 3 κριτήρια : Με βάση το μαθητικό Δυναμικό της Σχολικής Μονάδας κατανέμεται το 70% του ποσού, με βάση τις αίθουσες διδασκαλίας κατανέμεται το 25% του ποσού και με βάση τον αριθμό των καυστήρων που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα κατανέμεται το 5% του ποσού. Από την πλευρά της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας επισημάνθηκε η ανάγκη συνεχούς συνεργασίας με το Δήμο σε όλα τα θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε λαμβάνονται κάθε φορά η σωστότερες αποφάσεις στα προβλήματα που προκύπτουν και επιπλέον να αναπτυχθεί ένας πιο ολοκληρωμένος σχεδιασμός αναφορικά με το εκπαιδευτικό σύστημα του Δήμου.

Αιρετοί εκπρόσωποι Ο.Τ.Α.

Από τα τμήματα Ε΄-Γ΄& Δ΄ του ΥΠΔΒΜ&Θ λάβαμε την παρακάτω εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ.  Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12- 2010  με θέμα  «Αιρετοί εκπρόσωποι Ο.Τ.Α» που υπογράφει Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, μετά τη δημοσίευση του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄ ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », σας θέτουμε υπόψη ότι τα στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης καθώς και οι εκπαιδευτικοί που έχουν εκλεγεί και ασκούν καθήκοντα αιρετών εκπροσώπων Ο.Τ.Α. απαλλάσσονται των καθηκόντων τους ή δικαιούνται ειδικής άδειας κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων