Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Οικονομικά'

Τη Δευτέρα 28-5-2012 και την Τρίτη 29-5-2012 διενεργήθηκε οικονομικός έλεγχος στο χώρο των Γραφείων Λιβαδειάς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Πρόσληψη Εκπαιδευτικών» της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» στον ΑΠ3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο επιτόπιος έλεγχος ήταν εξαντλητικός και διεξήχθη από την κα. Όλγα Βενιζέλου, στέλεχος της Μονάδας Δ(Ειδικός Λογαριασμός της ΕΥΕ ΕΔ). και τις κυρίες Παναγιώτα Σκάλκου, και Μηστοπούλου Βάσια. Η υπηρεσία μας συνεργάστηκε πρόθυμα και έθεσε στην διάθεση της ομάδας ελέγχου όλα τα στοιχεία που διατηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας όπως και όλη την αλληλογραφία της διεύθυνσης με τον φορέα διαχείρισης του προγράμματος- είτε αυτός έγινε στο email της υπηρεσίας είτε στο προσωπικό email του καταχωριστή.

Από τον έλεγχο επιβεβαιώθηκαν 3 περιπτώσεις εκπαιδευτικών στους οποίους εμφανίζεται να καταβλήθηκαν αχρεωσθήτως ποσά τα οποία φυσικά πρέπει να επιστραφούν … Τα προβλήματα αυτά οφείλονται κυρίως σε λάθη στις καταχωρήσεις των αδειών εγκυμοσύνης στο σύστημα, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζονται σωστά κατά την έκδοση των καταστάσεων μισθοδοσίας. Επίσης ανακολουθίες εμφανίστηκαν σε μια σειρά παρουσιολόγια  σε σχέση με τις άδειες που έχουν χορηγηθεί στην περίπτωση μιας εκπαιδευτικού. Από την εμπειρία του ελέγχου αναδεικνύεται σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας ο οποίος οφείλει καθημερινά να συμπληρώνει τα παρουσιολόγια, να εξασφαλίζει την υπογραφή του εκπαιδευτικού στην σχετική στήλη, να ενημερώνει με έγγραφη αναφορά σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός απουσιάζει αδικαιολόγητα και να υποβάλλει μέσα στις ορισμένες προθεσμίες τα έγγραφα στην υπηρεσία . Οι έλεγχοι αυτοί εμφανίζονται ως εξωτερικοί σε σχέση με αντίστοιχούς που διενεργούνται τακτικά εσωτερικά από τα στελέχη του τμήματος μισθοδοσίας της Διεύθυνσης και είναι πιθανό να συμπληρωθούν από κλιμάκιο εξωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρηματοδοτεί τα σχετικά προγράμματα.

  1. 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση της Δ/νσης μόνο σε θετική περίπτωση φοίτησης των μαθητών/τριών

  1. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σας κοινοποιούμε συνοδευτικά τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την εκτύπωσή τους και την ενημέρωση του εκπ/κού σας προσωπικού ενυπόγραφα και την πιστή εφαρμογή τους.

2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1Ο : «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχ. έτος 2012-2013»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.52/278/49184/Γ1/2-5-2012

Σας γνωρίζουμε ότι από το σχ. έτος 2012-2013 η 2η ξένη γλώσσα, η οποία θα διδάσκεται για 2 ώρες την εβδομάδα σε 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, καθώς και σε σχολεία με ΕΑΕΠ, θα είναι Γαλλική ή Γερμανική.

Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό  σας στέλνουμε προς συμπλήρωση τους πίνακες  Π1α, Π1β ,υπεύθυνη δήλωση και για τα σχολεία ΕΑΕΠ τους πίνακες Π3α,  Π3β , υπεύθυνη δήλωση. Παρακαλούμε να τα αποστείλετε έως και την Παρασκευή 1/6/2012.

ΘΕΜΑ 2Ο : «Υποβολή στατιστικών στοιχείων»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.7/264/44791/Γ1/23-4-2012

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά και εγγράφως μέχρι 1-6-2012 συμπληρωμένους:

Α. τους πίνακες: Π1, Π3 και Π 5 που αφορούν στοιχεία Δημοτικών σχολείων

Β. τους πίνακες Π2 και Π4 που αφορούν στοιχεία Νηπιαγωγείων

ΘΕΜΑ 3Ο : «Ενημέρωση για δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.50/159/35811/Γ1/30-3-2012

ΘΕΜΑ 4Ο : «Ηλεκτρονική διανομή Ανακοινώσεων από τις Πρεσβείες του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και από ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών του κράτους αυτού»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :43627/ΣΤ5/18-4-2012

ΘΕΜΑ 5Ο : «Χορήγηση βεβαιώσεων αντιστοιχίας ξένων τίτλων»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : Φ.815.4/229/εξ.35512/Ζ1/εις.26589/Ζ1/30-3-2012

ΘΕΜΑ 6Ο : «Άδεια εισόδου σε δημοτικά σχολεία»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.6/229/39983/Γ1/9-4-2012

ΘΕΜΑ 7Ο : «Παρακράτηση συνδρομής»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :3366/9-5-2012

ΘΕΜΑ 8Ο : «Αίτηση παραίτησης»

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που σκοπεύουν  να υποβάλουν αίτηση παραίτησης, να επικοινωνήσουν με το οικονομικό τμήμα της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το αργότερο έως τις 5-6-2012, έτσι ώστε να μη συμπεριληφθούν στις μισθοδοτικές καταστάσεις Ιουλίου 2012. Σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθήσουν αναγκαστικά τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 9Ο : «Διεξαγωγή ¨εξωτερικής αξιολόγησης¨ από την Ανάδοχο εταιρεία INTRAWAY Μονοπρόσωπη ΕΠΕ στο πλαίσιο των Πράξεων: Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ: Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ»-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :3917/2-4-2012

ΘΕΜΑ 10Ο : «5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :40941/Γ2/10-4-2012

ΘΕΜΑ 11Ο : «Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών 2012»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :38101/Ι7/4-4-2012

ΘΕΜΑ 12Ο : «Ημερίδα αγώνων στίβου»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :3383/9-5-2012

ΘΕΜΑ 13Ο : «Γιορτή Κυκλοφοριακής Αγωγής»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :3423/9-5-2012

  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ 14Ο : «Προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και σκέψης μέσα από την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή»

2.3 ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 15Ο : «Κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και στην Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2012-2013»

ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ.6/261/44789/Γ1

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

Σύσκεψη με θέμα  τη διαδικασία παρακράτησης της συνδικαλιστικής  συνδρομής των εκπαιδευτικών προς τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους  Εκπ/κων  Α/θμιας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 8 Μαΐου 2012,  στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας προς εφαρμογή των οδηγιών του 1041/26-4-2012 εγγράφου  της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Στη σύσκεψη εκτός από το Διευθυντή Π.Ε. Βοιωτίας συμμετείχε ως εκπρόσωπος  των Συλλόγων ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λιβαδειάς κ. Άγγελος Μάρκου  και ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος  μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Π.Ε Βοιωτίας κ. Άγγελος Κιούσης. Σχετικά με το θέμα  της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα :

Στη μισθοδοσία Ιουνίου 2012 των μόνιμων εκπ/κων  να παρακρατηθεί η β΄ δόση  (18 ευρώ) της ετήσιας συνδρομής προς τους Συλλόγους εκπ/κων λόγω της λήξης του συνδικαλιστικού έτους στις 30-6-2012.

Από την 1-7-2012 ο τρόπος παρακράτησης της συνδρομής προς τη ΔΟΕ θα γίνεται σε μηνιαία βάση (2,40 ευρώ) μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Με αντίστοιχο τρόπο θα γίνεται και η παρακράτηση του ποσού που αντιστοιχεί στους συλλόγους.

Στους αναπληρωτές εκπ/κους η παρακράτηση θα γίνεται εφάπαξ και θα αφορά μόνο  τους μήνες που εργάζονται. Συγκεκριμένα για φέτος θα επιχειρήσουμε να κάνουμε την παρακράτηση στην μισθοδοσία του Μαΐου.  Ειδικά για τους εκπ/κους μειωμένου ωραρίου η παρακράτηση θα είναι 1 ευρώ ανά μήνα.

Στους αποσπασμένους εκπ/κους θα παρακρατείται από τη Δ/νση που μισθοδοτούνται το ποσό που αναλογεί στη συνδρομή προς τη ΔΟΕ (2,40 ευρώ), ενώ το ποσό που αναλογεί στους Συλλόγους εκπ/κων θα παρακρατείται από τους κατά τόπους Συλλόγους.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι εκπ/κοι που δεν επιθυμούν να είναι μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μπορούν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση  στην  Διεύθυνση Π.Ε.   (υπ όψη του εκκαθαριστή αποδοχών της) που μισθοδοτούνται έτσι ώστε να μην πραγματοποιείται η παρακράτηση συνδρομής.  Αντίστοιχη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται και στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών.

Στη Λιβαδειά, σήμερα στις 3 Απριλίου 2012 και στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. Φ.30/Α/2628/30-03-2012 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου κ. Γκάρτζιου Γεώργιου, Διευθυντή Π.Ε. Βοιωτίας, για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αρχικά αποφάσισε την τοποθέτηση μίας εκπαιδευτικού ΠΕ70 (Ια΄ φάσης) στο 2ο Δ.Σ. Ορχομενού. Ακολούθως ασχολήθηκε με αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών της περιφέρειάς μας και ενέκρινε τις υπερωρίες στα 1/θ, 2/θ, 3/θ, 4/θ, 5/θ, 6/θ, 12/θ Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας. Τέλος ενέκρινε τη χορήγηση οδοιπορικών εξόδων σε όσους εκπαιδευτικούς διατίθενται.

ΘΕΜΑ 1ο«Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ70 (ΙΑ΄ φάση)»

(2288/2289/02-04-2012)

ΘΕΜΑ 2ο «Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας» (2290/2291/02-04-2012)

ΘΕΜΑ 3ο «Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς 1/θ, 2/θ, 3/θ, 4/θ, 5/θ, 6/θ και 12/θ Δημοτικών Σχολείων του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2012» (2292/2293/02-04-2012)

ΘΕΜΑ 4ο «Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και χορήγηση οδοιπορικών εξόδων» (2294/2295/02-04-2012)

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 33/03-04-2012

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Bάσει της  ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-7Ν1 «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων»  22η Δ/νση Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο υπολογισμός των δόσεων λόγω της μετάβασης στο ενιαίο μισθολόγιο έχει αλλάξει.

Το υπόλοιπο της διαφοράς –για όσους είχαν υπολογιστεί περισσότερες των τεσσάρων δόσεων- ισομοιράζεται σε τρεις δόσεις που αναλογούν στους μήνες Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος 2012.

Επίσης, απ’ τη μισθοδοσία Απριλίου παρακρατείται το ήμισυ της ετήσιας συνδρομής προς τους Συλλόγους των εκπαιδευτικών Π.Ε. Βοιωτίας Θήβας και Λιβαδειάς, ήτοι 18 ευρώ.

H μισθοδοσία  των αναπληρωτών του μήνα Φεβρουαρίου θα γίνει με το Νέο Μισθολόγιο  (ν.4024/2011) σύμφωνα με :

α) την αρ.2/13917/002 /17-2-2012  κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης  &  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 414/23-2-2012 τεύχος Β΄

β) την αρ.ΑΔΑ:Β4ΠΩΗ-7Ν1 «κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» της 22ης Δ/νσης  Μισθολογίου του   Γ.Λ.Κ.

από τα οποία προβλέπεται  ότι  οι αναπληρωτές

α) λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της αντίστοιχης κατηγορίας (ΠΕ)

β) αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη  τους  προϋπηρεσία μέχρι επτά (7) έτη

γ) λαμβάνουν τα επιδόματα οικογενειακής παροχής αλλά προς το παρόν δεν προβλέπεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Η ανωτέρω μισθοδοσία δε θα περιλαμβάνει τις κρατήσεις για αναδρομικές διαφορές (από 1-11-2011 έως 31-1-2012)  που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. μισθολογίου οι οποίες θα γίνουν από το επόμενο  μήνα.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι  η κατάθεση των χρημάτων από την Ε.Α.Π., για τη μισθοδοσία Φεβρουαρίου, θα γίνει στις 13-3-2012.

Την περασμένη Πέμπτη , μετά από πολλές προσπάθειες και εμπόδια πετύχαμε επιτέλους  τον στόχο για την έναρξη της μισθοδοσίας των Εκπαιδευτικών Π.Ε.  Βοιωτίας μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) από το μήνα Νοέμβριο του 2011. Το τελευταίο 8/ μηνο που κινηθήκαμε για την επίτευξη του στόχου  αυτού αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα τα οποία ξεκινούσαν από την τεχνική εξοικείωση με τις σχετικές βάσεις δεδομένων  και την λειτουργία τους  αλλά και το μεγάλο φόρτο εργασίας  λόγω της ενοποίησης  των μισθοδοσιών  της Δ/νσης  & του Γραφείου . Επίσης, δυσκολίες αντιμετωπίσαμε  και κατά τη δημιουργία του αρχείου  των τεκμαρτών αποδοχών στη βάση του συστήματος για τον υπολογισμό  των αναδρομικών του μεσοπρόθεσμου , την αλλαγή φορολογίας εισοδήματος και την μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών ΙΔΑΧ.  

Τελικά, παρά τις δυσκολίες , με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία  μετάβασης στο σύστημα ΔΙΑΣ  του Υπουργείου Παιδείας  μέσω του οποίου γίνεται ο υπολογισμός  της μισθοδοσίας  των εκπαιδευτικών και η αποστολή της στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Για να επιτευχθεί ο στόχος πολύτιμη ήταν η βοήθεια της κ. Δεμερτζή υπεύθυνης  για τη κεντρική λειτουργία του συστήματος  με την οποία είχαμε ατέλειωτες ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας ώστε να ξεπερνιούνται τα προβλήματα που παρουσιάζονταν σε κάθε φάση της μετάβασης.  Επίσης , σημαντική ήταν οι βοήθεια των μέχρι τώρα εξωτερικών συνεργατών με την υποστήριξη των οποίων εξυπηρετούνταν η λειτουργία της μισθοδοσίας τα τελευταία 20 χρόνια των κ. Πανάγου και Δούμα. Και φυσικά ο σημαντικότερος  παράγοντας  για την επιτυχία του στόχου ήταν οι ατέλειωτες ώρες εργασίας των  εργαζομένων στο τμήμα μισθοδοσίας – τόσο της Διεύθυνσης όσο και του Γραφείου- που σε συντονισμό  μεταξύ τους  χρειάστηκε  να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να αλλάξουν τις διαδικασίες και τις πρακτικές εργασίας , να ενοποιήσουν τις μεθοδολογίες τους , χωρίς καμιά τεχνική βοήθεια  και κανένα εξωτερικό κίνητρο.

Με το νέο σύστημα οι τραπεζικοί λογαριασμοί    θα πιστώνονται πια από την ΕΑΠ, στις παρακάτω ημερομηνίες :

  • Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί & ΙΔΑΧ:

Για το πρώτο 15/θήμερο την 27η του προηγούμενου μήνα.

Για το δεύτερο 15/θήμερο την 13η του μήνα αναφοράς.

 

  • Αναπληρωτές

Την 10η του επομένου μήνα καταβάλλονται οι αποδοχές ως δεδουλευμένα  του προηγούμενου μήνα.  

Σε περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με αργίες τότε η καταβολή γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

« Πιο πρόσφατα Άρθρα

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων