Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'καθαρισμός σχολικών μονάδων'

66 Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Βοιωτίας (32 Νηπιαγωγεία και 34 Δημοτικά) παραμένουν κλειστές  σήμερα 12-02-2015, λόγω των καιρικών συνθηκών,  μετά από απόφαση των οικείων Δήμων.

Ειδικότερα:

 

στο Δήμο ΑΛΙΑΡΤΟΥ παραμένουν κλειστές 7 Σχολικές Μονάδες (3 Νηπιαγωγεία και 4 Δημοτικά)

στο Δήμο ΘΗΒΑΙΩΝ  παραμένουν κλειστές 41 Σχολικές Μονάδες (20 Νηπιαγωγεία και 21 Δημοτικά),

στο Δήμο ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  παραμένουν κλειστές 6 Σχολικές Μονάδες (3 Νηπιαγωγεία και 3 Δημοτικά),

στο Δήμο ΤΑΝΑΓΡΑΣ  παραμένουν κλειστές 12 Σχολικές Μονάδες (6 Νηπιαγωγεία και 6 Δημοτικά)


ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ευχηθούμε:  Δύναμη, Υγεία, Δημιουργικότητα, αφετηρία για μια πιο ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση!

DSC_0143Επειδή η νέα σχολική χρονιά μας ήλθε με χιόνια και παγωνιές θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων οφείλουν να διαμορφώνουν εικόνα για την κατάσταση της σχολικής μονάδας τους να διαβιβάζουν τηλεφωνικά την εκτίμησή τους στην/στον υπεύθυνη/ο Διαχείρισης (στο σταθερό τηλέφωνο της Υπηρεσίας ή στο κινητό της τηλέφωνο). Στη συνέχεια θα πρέπει την αιτιολογημένη εισήγησή τους να την αποστέλλουν και εγγράφως στη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η Δ/νση αφού σχηματίσει άποψη από τις εισηγήσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων οφείλει να προχωρήσει στη δική της εισήγηση προς τους αρμόδιους φορείς (Δήμους ή Περιφέρεια). Αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα υπό τον τίτλο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Χθες, Τετάρτη 7-01-2015, δεχθήκαμε πολλά και πιεστικά αιτήματα από τους Δήμους της Βοιωτίας για να τους παρέχουμε εικόνα αναφορικά με τις συνθήκες που βρίσκονται τα σχολικά κτίρια, ώστε να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, χωρίς όμως να μπορούμε να ανταποκριθούμε ουσιαστικά- γιατί μεγάλος αριθμός διευθυντών και προϊσταμένων σχολικών μονάδων δεν μας είχε μεταφέρει τη σχετική εικόνα.

 

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, έστω και σήμερα, να μας αποστείλετε με e-mail ή fax τις σχετικές εισηγήσεις σας, ώστε να σχηματίσουμε τεκμηριωμένη εικόνα και να ανταποκριθούμε ως υπηρεσία στην υποχρέωσή μας για υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης….

H Τοποθέτηση Επιστατριών, Προσωπικού Βοηθητικών εργασιών Καθαριότητας , Τραπεζοκόμων

H Τοποθέτηση Επιστατριών, Προσωπικού Βοηθητικών εργασιών Καθαριότητας & Τραπεζοκόμων έγινε με απόλυτη διαφάνεια κατά κατηγορία πρόσληψης στις προκαθορισμένες θέσεις, με βάση την σειρά πρόσληψης των εργαζομένων με παρούσες τις ίδιες τις εργαζόμενες αλλά και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.»

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

  1. Τη Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων…»
  2. Το με αριθ. πρωτοκ. 106097/13-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ4691Ω2-ΠΙΚ) έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. «Οδηγός εφαρμογής των διαδικασιών υποδείξεων…….Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς.»
  3. Την με αριθ. πρωτοκ. 103308/5-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΟΖ469Ω2-Ψ1Φ) Δημόσια Πρόσκληση Νο 6/2013 του Ο.Α.Ε.Δ.

Αποφασίζουμε (Αριθ.πρωτ.: 189/Φ.30/Α/10-1-2014). Την  τοποθέτηση των παρακάτω Επιστατριών, Προσωπικού Βοηθητικών εργασιών  Καθαριότητας & Τραπεζοκόμων (Πρωτ. Κοιν. 190/10-1-2014)

Τοποθέτηση Επιστατριών, Προσωπικού Βοηθητικών εργασιών Καθαριότητας & Τραπεζοκόμων.

Μετά από διαβούλευση με τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων των Δήμων Λιβαδειάς , Θηβών, Ορχομενού, Αλιάρτου, Διστόμου, Τανάγρας , εισηγηθήκαμε  τη λειτουργία των σχολείων για αύριο Πέμπτη 10/3/2011-εκτός των Δ.Σ. & Ν/Γ Προδρόμου, Σκούρτων, Πύλης, για τα οποία προτείνουμε τη συνέχιση της αναστολής λειτουργίας τους για μια ακόμη ημέρα –με την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα καθαρισθούν εντελώς από το χιόνι και τον πάγο, οι αύλειοι χώροι, τα σκαλοπάτια (όπου υπάρχουν) και οι δρόμοι  πρόσβασης στα σχολεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνει επανεκτίμηση το πρωί από τους Δ/ντες και το Σύλλογο Διδασκόντων της κάθε μονάδας.

Από τη ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β΄ παραλάβαμε το παρακάτω έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: 142962/Η/12 -11-2010 και Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ που υπογράφει ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΒΑΣ. ΚΟΥΛΑΪ ΔΗΣ :

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/09-09-2010) σχετικά με την μεταφορά  των καθαριστών/στριων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) του Υπουργείου Παιδείας στους Δήμους από 01-01-2011

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/09-09-2010) το προσωπικό που έχει καταταγεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3320/2005 σε οργανικές θέσεις καθαριστών/στριων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και απασχολείται στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης μεταφέρεται από 01-01-2011 με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους όπως αυτοί συνιστώνται με το άρθρο 1 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), που ανήκουν οι μονάδες αυτές, για την άσκηση της αρμοδιότητας καθαρισμού των οικείων σχολικών μονάδων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρου 75 παρ 1 περ. ε1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

                 Για την μεταφορά εκδίδεται μέχρι την 31-12-2010 σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

               Προκειμένου να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2010 η διαδικασία μεταφοράς των καθαριστριών ΙΔΑΧ στους Δήμους  πρέπει:

               Α) οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας να συμπληρώσουν τους επισυναπτόμενους:  πίνακα 1, πίνακα 2, και πίνακα 3 ανά Δήμο μέχρι 24-11-2010 και να τους στείλουν (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στις Περ/κες Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης. O Πίνακας 4 να σταλεί στην  Δ/νση Διοικητικού –Τμήμα Β΄ της Κ.Υ. του Υπουργείου σε ηλεκτρονική μορφή και στο email. kpitt@minedu.gov.gr   μέχρι 24-11-2010.

              Β) οι Περ/κες Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης να διαβιβάσουν μέχρι 26-11-2010, συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο συγκεντρωτικό πίνακα Α ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο συνοδευόμενο από τους  αναλυτικούς  πίνακες 1, 2 και 3 (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στις οικείες Περιφέρειες προκειμένου ο Γ.Γ. Περιφέρειας να εκδώσει την πράξη μεταφοράς από το Υπουργείο Παιδείας στον εκάστοτε Δήμο. Επίσης οι σχετικοί πίνακες να σταλούν από τις  Περ/κες Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης στην  Δ/νση Διοικητικού –Τμήμα Β΄ της Κ.Υ. του Υπουργείου σε ηλεκτρονική μορφή και στο email  kpitt@minedu.gov.gr

                 Οι ως άνω ημερομηνίες παρακαλούμε να τηρηθούν αυστηρά ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπό μεταφορά καθαριστριών ΙΔΑΧ. στους Δήμους. 

                 Κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα από 24-11-2010 έως 31-12-2010 εφόσον υπάρξουν υπηρεσιακές μεταβολές όπως παραιτήσεις καθαριστριών  λόγω συνταξιοδότησης, μεταθέσεις , αποσπάσεις κ.λ.π. τότε οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης θα ενημερώνουν άμεσα την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης  η όποια με την σειρά της θα ενημερώσει την οικεία Περιφέρεια. 

                  Τέλος παρακαλούμε την Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  να κοινοποιήσει την παρούσα εγκύκλιο με τα συνοδευτικά της στους Γ.Γ. Περιφέρειας της χώρας για ενημέρωση τους.

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων