Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Απόψεις'

Αποχώρηση από τη Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας

Σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2016, μάζεψα τα προσωπικά μου αντικείμενα και καθάρισα το γραφείο του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας… Νάμαι λοιπόν που αποχωρώ , με το κουτί μου, μετά πεντέμισι χρόνια και με μια αίσθηση πικρίας, βέβαια… Δεν θα ήμουν ειλικρινής αν ισχυριζόμουν οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι όμως ότι πεντέμισι χρόνια είναι αρκετά να προσφέρεις ό,τι έχεις να προσφέρεις και είναι καλό χρονικό σημείο ώστε να αποχωρήσεις… Στους συναδέλφους έστειλα την παρακάτω επιστολή:
«Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Με αφορμή τη λήξη της θητείας μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία και τη στήριξη που μου παρείχατε αυτά τα πεντέμισι χρόνια. Επίσης, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους και όλες υγεία, επαγγελματικές επιτυχίες και οικογενειακή ευτυχία.
Γκάρτζιος Γιώργος»

Το Blog αυτό στην ουσία παρακολουθήσε τη διαδρομή μου  από το 1ο Γραφείο ΠΕ Εύβοιας στην Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας  και κατάγραψε όσο πιο λεπτομερώς  γινόταν τις πράξεις και δραστηριότητες. Τώρα πρέπει να αναζητήσουμε ένα άλλο ρόλο…

PA270001

Με την παρουσία των ίδιων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, διαμορφώνουμε τα «πακέτα» των σχολικών μονάδων που θα τοποθετηθούν και θα διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της Διεύθυνσης, έρχονται όμως και αντιμέτωποι με τους περιορισμούς που υπάρχουν στη διαχείριση των κενών. Παρεμβαίνουν αναφέροντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κάνοντας βελτιωτικές προτάσεις. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εκτυπωθούν τα έντυπα αίτησης που θα τα παραλάβουν και θα συμπληρώσουν την αίτησή τους, την οποία θα παραδώσουν στο πρωτόκολλο. Η διαδικασία της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ θα ακολουθήσει με τους εκπαιδευτικούς και πάλι παρόντες …

Στη Λιβαδειά σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 311/19-01-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, (απόφαση ανασυγκρότησης με αρ.3864/17-06-2015) αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Στρατή Ευγενία, Δ/ντρια του 1ου Δ.Σ. Σχηματαρίου, ως Αναπληρωματικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ.  Διστόμου, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 10724/Φ.30/Α/23-10-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.PA270011

 

ΘΕΜΑ 1 «Απόσπαση εκπαιδευτικού ΠΕ 11» (10892 και 10893/27-10-2015)

ΘΕΜΑ 2«Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19_ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών Β’ φάση» ( 10894 και 10895/27-10-2015)

ΘΕΜΑ 3«Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» ( 10896 και 10897/27-10-2015)

ΘΕΜΑ 4 «Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου» (10898 και 10899/27-10-2015)

ΘΕΜΑ «Διάθεση εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ 11 για συμπλήρωση ωραρίου» (10900 και 10901/ 27-10-2015)

10062011430ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών

σύμφωνα με το άρθρο 19 § 4 του ν. 4327/2015)

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παραθέτουμε τις ισχύουσες διατάξεις.

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής: Κάθε Σύλλογος Διδασκόντων προχώρησε (μέχρι τις 7 /10) με Πράξη του στην εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι.

Πίνακας εκλογέων: Αποτελεί ευθύνη της Διεύθυνσης Π.Ε. η κατάρτιση και αποστολή του πίνακα εκλογέων ανά σχολική μονάδα.

Ψηφοδέλτια και φάκελοι:

Αποτελούν ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής:

Α) η εκτύπωση των ψηφοδελτίων (σε μέγεθος Α4) όπου αναγράφονται αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων,

Β) η προμήθεια λευκού ψηφοδελτίου (σε μέγεθος Α4),

Γ) η προμήθεια φακέλων λευκού χρώματος.

Απόσυρση υποψηφίου

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητα του πριν την έναρξη της ψηφοφορίας με έγγραφη δήλωσή του την οποία καταθέτει στην εφορευτική επιτροπή της οικείας σχολικής μονάδας.

Ψηφοφορία

Πριν την έναρξη της διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διαπιστώσει αν υπάρχει η προϋπόθεση της αυξημένης συμμετοχής τουλάχιστον κατά 65% των εκλογέων, αντιπαραβάλλοντας τον πίνακα εκλογέων με τους παρόντες στην ειδική συνεδρίαση του Σ.Δ.. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται η ανωτέρω προϋπόθεση διακόπτεται η διαδικασία και συντάσσεται το πρακτικό όπου και αναφέρεται η ανωτέρω διαπίστωση.

Κατάσταση ψηφισάντων

Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματα τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων, όπου και υπογράφουν.

 Έγκυρη ψήφος

Έγκυρη ψήφος θεωρείται:

α) η σημείωση σταυρού προτίμησης σε έναν υποψήφιο (είτε μπροστά είτε μετά το ονοματεπώνυμο)

β) η επιλογή του λευκού ψηφοδελτίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σταυρός προτίμησης απαιτείται ακόμη και όταν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Απουσία σταυρού ή λαθεμένη σημείωσή του ακυρώνει το ψηφοδέλτιο.

Διαλογή

Η εφορευτική επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συνεδριάζει και κάνει τη διαλογήτων ψήφων ως εξής:

α. Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, βγάζει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει.

β. Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που έχει σταυρό προτίμησης.

γ. Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ’ αυτόν και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου, αν συντρέχει νόμιμος λόγος.

δ. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταγράφει το αποτέλεσμα της στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εφορευτική Επιτροπή δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε υπολογισμό μορίων των υποψηφίων, καταγράφει μόνο το αποτέλεσμα.

Ένσταση

Οι υποψήφιοι μπορούν κατά τη διαδικασία εκλογής να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής η οποία αποφασίζει άμεσα επ’ αυτής. Η εν λόγω απόφαση συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό εκλογής.

 

Πρακτικό εκλογής Η εφορευτική επιτροπή τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικά για την εκλογή στα οποία αναφέρονται: ολόκληρη η πορεία της εκλογής, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και οι αποφάσεις που αυτή έλαβε, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Το εν λόγω πρακτικό επίσης περιλαμβάνει κατάσταση υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20% και αποκλείονται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α) Τα αποτελέσματα – και μόνο – της μυστικής ψηφοφορίας θα αποστέλλονται αυθημερόν (14/10) στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο, με τη φροντίδα και την ευθύνη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.

Β) Με τη φροντίδα και την ευθύνη των προέδρων των εφορευτικών επιτροπών συντάσσεται πρακτικό, το οποίο παραμένει στη σχολική μονάδα μαζί με τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια της μυστικής ψηφοφορίας. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού θα υποβάλλεται την επόμενη ημέρα (15/10) στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών.

13/10/2015

PA060004

Οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ 06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19_ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης της Α’ φάσης συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού συμβουλίου εκφράζοντας άμεσα στις απόψεις και τα παράπονά τους, δημιουργώντας ένα πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου που εμποδίζει την ανάπτυξη της πελατειακής συναλλαγής και φυσικά αποκτώντας γνώσεις για τα στάδια και τους περιορισμούς της διαδικασίας τοποθέτησής τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι παρόντες συνέβαλαν,μετά την τοποθέτησή τους στην κύρια σχολική μονάδα, στον καθορισμό της δεύτερης σχολικής μονάδας στην οποία θα συμπληρώνουν το ωράριό τους. Οι απόντες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων ώστε να καθοριστεί και γι΄ αυτούς η αντίστοιχη « σχολική μονάδα διάθεσης»

Στη Λιβαδειά σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 311/19-01-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, (απόφαση ανασυγκρότησης με αρ. 3864/17-06-2015) αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ.  Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος.
 5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 9498/Φ.30/Α/5-10-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1«Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19_ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης Α’ φάση»

PICT0769

Διαδικασία τοποθέτησης Αναπληρωτών Α φάσης Όπως είναι αναμενόμενο και με βάση το γεγονός ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών της Α φάσης είναι περιορισμένες, στον πίνακα των κενών που ανακοινώνουμε, γίνεται προσπάθεια ώστε να ανοίξουν οι κλειστές σχολικές μονάδες. Για λόγους ισότητας, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποφάσισε να δεχτεί Αιτήσεις Βελτίωσης, από τους εκπαιδευτικούς που δεν θα μείνουν ικανοποιημένοι από την αρχική τους τοποθέτηση οι οποίες θα εξεταστούν στην επόμενη φάση προλήψεων αναπληρωτών.

Προκειμένου οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Π. Ε Βοιωτίας να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στα  λειτουργικά κενά των σχολικών μας μονάδων, αναρτώνται τα τέσσερα έντυπα Δήλωσης Προτίμησης  στα οποία είναι ενσωματωμένος και ο πίνακας με τα σχετικά λειτουργικά κενά.

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΠΕ 70 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΠΕ 70 (ΕΣΠΑ)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΠΕ 60( ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΠΕ 60(ΕΣΠΑ)

 

Όπως είναι αναμενόμενο και με βάση το γεγονός ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών της Α φάσης είναι περιορισμένες,  στον πίνακα των κενών που ανακοινώνουμε, γίνεται προσπάθεια ώστε να ανοίξουν οι κλειστές σχολικές μονάδες. Για λόγους ισότητας, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο  αποφάσισε να δεχτεί Αιτήσεις Βελτίωσης, από τους εκπαιδευτικούς που δεν θα μείνουν ικανοποιημένοι από την αρχική τους τοποθέτηση οι οποίες θα εξεταστούν στην επόμενη φάση προλήψεων αναπληρωτών.

DSCN1345Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας καλεί όσους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς της επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας (κλ. ΠΕ60 και 70) να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στα γραφεία της Διεύθυνσης, από την Δευτέρα 3-08-2015 μέχρι και την Δευτέρα 17-08-2015 και ώρα 10:30

Για τις παραπάνω αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

 1. Η συνολική υπηρεσία που αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως:
 • μία (1) μονάδα για κάθε έτος υπηρεσίας από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας
 • 1,5 μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 11 έτη και άνω έως και 20 έτη
 • δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 21 έτη και άνω
 1. η συνυπηρέτηση, από αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες
 2. η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες
 3. οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:
 • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια ανήλικων τέκνων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

 • Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
 • Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
 • Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.
 • Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 1. Σοβαροί λόγοι υγείας
 • των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω).
 • Των γονέων τους που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο που ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία ζητούν απόσπαση – προσωρινή τοποθέτηση (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω).
 • Αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (μονάδες 5).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω περιπτώσεων απαιτείται γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων υγείας η μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην περίπτωση που συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα.

 • Η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών.

Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιου ή ιδιωτικού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ  ΕΔΩ

ΠΥΣΠΕ 11

Ο λειτουργικός προγραμματισμός αφορά την δομική ανάπτυξη των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2015-2016, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών. Αναρτούμε την σχετική εισήγηση του ΠΥΣΠΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε κυρίως από τη συμμετοχή των αιρετών μελών και της σχολικής συμβούλου των Νηπιαγωγών. Η εισήγηση θα διαβιβαστεί και στους υπόλοιπους σχολικούς συμβούλους και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, ώστε να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους πριν την τελική διαμόρφωση της απόφασης. Έχουμε τη γνώμη ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να παρουσιάζονται δημόσια ως μορφή λογοδοσίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να τα γνωρίζουν και οι φορείς της τοπικής κοινωνίας αλλά και οι ίδιοι οι γονείς και φυσικά να παρεμβαίνουν άμεσα (χωρίς την ανάγκη διαμεσολαβητών) και έγκαιρα (την περίοδο που διαμορφώνονται οι σχετικές αποφάσεις) με τις προτάσεις τους.

Στη Λιβαδειά σήμερα, 21 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 3864/17-06-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 3. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.
 4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. 7465/16-7-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα εξής θέματα.

ΘΕΜΑ 1«Προγραμματισμός λειτουργικών αναγκών για το σχολικό έτος 2015-2016» (7554 /21-07-2015)

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Το Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
 2. Τις υπ.’ αριθ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25-09-2006 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 1507/Β/13-10-2006), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την υπ.’ αριθ. Φ12/622/129803/Γ1/16-09-2013 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 2451/Β/01-10-2013)
 3. Τους καταλόγους των εγγραφέντων μαθητών των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Βοιωτίας σχολικού έτους 2015-2016

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α και προτείνει

το λειτουργικό προγραμματισμό των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων Βοιωτίας ως εξής:

ΘΕΜΑ 2«Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2015-2016»

(7555 /21-07-2015)

ΘΕΜΑ 3«Εξέταση αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ»

(7556 και 7557 /21-07-2015)

 

P1010002

Οριστικοποίηση πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές εκπαιδευτικών ΠΕ 70 & ΠΕ 60

Στη Λιβαδειά σήμερα, 7 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 3864/17-06-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
 3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
 4. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.
 5. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. 7205/7-7-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στο εξής θέμα.

 

ΘΕΜΑ 1 «Οριστικοποίηση πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές εκπαιδευτικών» (7249 και 7250 /07-07-2015)

 Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ. 39/98
 2. Τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3848/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4038/2012.
 3. Την υπ΄ αριθμό 92285/Ε1/11-06-2015 απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2014-2015» και τους πίνακες με τα ονοματεπώνυμα των εκπ/κών που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και οι θέσεις τους παραμένουν κενές.
 4. Την υπ’ αριθμ.9/18-6-2014 πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας.
 5. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μετάθεση εντός των ορίων του ΠΥΣΠΕ.
 6. Τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση.
 7. Το γεγονός ότι παρήλθε το απαιτούμενο πενθήμερο διάστημα για υποβολή ενστάσεων και δεν υποβλήθηκαν τέτοιες.
 8. Τα αποτελέσματα, σε μορφή πινάκων, από τη διενέργεια των μεταθέσεων –τοποθετήσεων των εκπ/κων από το ηλεκτρονικό σύστημα e-data του Υπουργείου Παιδείας.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

και προτείνει την οριστικοποίηση του πίνακα με τις ετήσιες μεταβολές των εκπαιδευτικών ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ- ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ / ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

P1010002

Μη ανάληψη Υπηρεσίας προσωρινής Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας και ορισμός νέου Προσωρινού Διευθυντή

Στη Λιβαδειά σήμερα, 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Επιλογής Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. πρωτ.  Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και την με αριθμ. πρωτ. Φ.Αποφ./3387/25-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

 1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
 2. Σκόνδρα Ασήμω, Σχολική Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας, ως τακτικό μέλος.
 3. Πάνου Στέργιο, εκπαιδευτικό του 10ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως τακτικό μέλος.
 4. Κουτσοβασίλη Όλγα, εκπαιδευτικό του 4ου Ν/γείου Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
 5. Σύρο Ιωάννη, εκπαιδευτικό του 6ου Δ. Σ. Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6937/29-06-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 ΘΕΜΑ 1« Μη ανάληψη Υπηρεσίας προσωρινής Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας και ορισμός νέου Προσωρινού Διευθυντή»

P1010002

Ανακοινώνουμε, λοιπόν τους πίνακες των δηλώσεων μαζί με τα μόρια και παρακαλούμε να προχωρήσετε σε προσεκτικό έλεγχο. Ο δημόσιος έλεγχος είναι ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας και θα διευκολύνει το ΠΥΣΠΕ σημαντικά στη συνεδρίασή του. Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να προσέξετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι προτιμήσεις σας και με την σωστή σειρά. Αν έχουν προσμετρηθεί σωστά τα μόρια σας και έχουν αποδοθεί σωστά τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης.

Τη Δευτέρα 30-6-2015 ολοκληρώσαμε την καταχώριση και τον έλεγχο των δηλώσεων προτίμησης των εκπαιδευτικών ΠΕ60 & ΠΕ 70 στο σύστημα (e-data). Ανακοινώνουμε, λοιπόν τους πίνακες των δηλώσεων μαζί με τα μόρια και παρακαλούμε να προχωρήσετε σε προσεκτικό έλεγχο. Ο δημόσιος έλεγχος είναι ουσιαστικό στοιχείο της διαδικασίας και θα διευκολύνει το ΠΥΣΠΕ σημαντικά στη συνεδρίασή του. Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να προσέξετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι προτιμήσεις σας και με την σωστή σειρά. Αν έχουν προσμετρηθεί σωστά τα μόρια σας και έχουν αποδοθεί σωστά τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Για να είναι ολοκληρωμένη η καταχώριση στο τέλος θα πρέπει να υπάρχει η καταγραφή «παρελήφθη».

Οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις σας , παρακαλούμε να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 3/7/ 2015 στην Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας ώστε να τις εξετάσει άμεσα το ΠΥΣΠΕ κατά την προγραμματισμένη συνεδρίασή του. Αν δεν εντοπιστούν προβλήματα είναι πιθανό το ΠΥΣΠΕ μετά τον τελικό έλεγχο να προχωρήσει και στη διαδικασία των μεταθέσεων . Στην περίπτωση αυτή την Δευτέρα το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και θα δοθεί περιθώριο για υποβολή εντάσεων

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 70

Πίνακας Αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΠΕ 60

Παλιότερα Άρθρα »

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων