Feed
Άρθρα
Σχόλια

Η εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από τις 9η το πρωί μέχρι στις 5η το απόγευμα. Η εκλογική διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι της 8ης μεταμεσημβρινής ώρας το αργότερο, εφόσον υπάρχουν παρόντες εκλογείς οι οποίοι περιμένουννα ψηφίσουν. Οι εκλογείς ψηφίζουν με την αστυνομική τους ταυτότητα και σημειώνουν στο οικείο ψηφοδέλτιο μέχρι δύο σταυρούς για τους υποψήφιους του ιδίου συνδυασμού. Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Με τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών  του  1ου και του 2ου εκλογικού κέντρου στη Λιβαδειά και  στη Θήβα αντίστοιχα συναντήθηκε – την Τετάρτη 31-10-2012 και την Πέμπτη 01-11-2012 -ο Διευθυντής Εκπαίδευσης  Π.Ε Βοιωτίας και συζήτησαν θέματα σχετικά με την ομαλή διενέργεια  της Εκλογικής Διαδικασίας για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Ως σημαντικά θέματα επισημάνθηκαν τόσο η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας σε ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα όσο και  είναι η   ακριβής καταγραφή της  βούλησης των εκπαιδευτικών τόσο στο επίπεδο της καταμέτρησης των παραταξιακών ψηφοδελτίων όσο και στο επίπεδο της  σταυροδοσίας,  στο εσωτερικού του κάθε ψηφοδελτίου, χωρίς το παραμικρό λάθος ή αλλοίωση.

1 Εκλογικό Κέντρο: 4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς (Περιλαμβάνει όλα τα Δημοτικά Σχολεία και Ν/γεία Λιβαδειάς) Τακτικά Μέλη 1.Καλπύρης Ιωάννης ,Πρόεδρος(Δ/ντής 6ου ΔΣ Λιβαδειάς) 2. Κοσκινάς Γεώργιος, Μέλος (Δ/ντής ΔΣ Αντίκυρας) 3.Ζυγογιάννης Βασίλειος ,Μέλος (Δ/ντής ΔΣ Παύλου) Αναπληρωματικά Μέλη 1. Παραπέρας Ευάγγελος (Δ/ντής ΔΣ Αγ. Δημητρίου) 2.Πολυχρονόπουλος Γεώργιος (Δ/ντής 2ου ΔΣ Ορχομενού) 3.Δεμερτζής Στυλιανός (Δ/ντής ΔΣ Αράχωβας) 2 Εκλογικό Κέντρο: 4 Δημοτικό Σχολείο Θήβας (Περιλαμβάνει όλα τα Δημοτικά και όλα τα Νηπιαγωγεία Θήβας) Τακτικά Μέλη 1. Νίκα Δέσποινα, Πρόεδρος 2. Γιαννακός Γεώργιος, Μέλος 3. Μπλέτσας Αθανάσιος Μέλος με βαθμό Α Αναπληρωματικά Μέλη 1. Τσαπραϊλης Γεώργιος 2. Κολέσια Χρυσούλα με βαθμό Καρανίκα Χρυσάνθη

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε  η ανάγκη προσεκτικής μελέτης  από τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του Π.Δ.1/2003, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προϋποθέσεις και διαδικασίες διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, διαλογή των ψηφοδελτίων – αρίθμηση και μονογραφή ψηφοδελτίων – μονογραφή δίπλα από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων που έχουν σταυρό προτίμησης και αναγραφή του συνολικού αριθμού των σταυρών στο κάθε ψηφοδέλτιο. Επίσης,  τήρηση πρακτικών εκλογής, καταμέτρηση ψήφων, καταγραφή αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και άμεση μεταβίβασή τους στους αρμόδιους φορείς), έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην εκλογική διαδικασία. Εφιστούμε την προσοχή σας για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, ώστε οι εκλογές αυτές να διεξαχθούν ομαλά και απρόσκοπτα.

Αναλυτικότερα ως καίρια ζητήματα επισημάνθηκαν :

  1. Άσκηση εποπτείας για την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψηφοδελτίων, την τήρηση των πρακτικών εκλογής, την καταμέτρηση των ψήφων, την καταγραφή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και την άμεση μεταβίβαση αυτών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρα 25,26,27 και 29 ).

    Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής που υπηρετούν. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Φ.350/27/102826/Δ1/7-9-2012.

  2. Συγκέντρωση των ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής, οι οποίες υποβάλλονται από υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή της εκλογής, εξέταση αυτών και σύνταξη σχετικής πράξης για την αποδοχή ή απόρριψή τους μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους (άρθρο 29 ).
  3. Άμεση αποστολή των πράξεων των εφορευτικών επιτροπών και των αποφάσεων, με τις οποίες έχουν εκδικασθεί οι ενστάσεις, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  για κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών (άρθρο 30 ).

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων