Feed
Άρθρα
Σχόλια

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της κ. Σπυριδούλας Κατσιφή-Χαραλαμπίδη ως Σχολικής Συμβούλου της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Βοιωτίας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των διευθυντών των σχολικών μονάδων της περιφέρειας, την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012, στο γραφείο των Σχολικών Συμβούλων, στην Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας

Η κ. Σ. Κατσιφή-Χαραλαμπίδη αφού απεύθυνε σε όλες/ους εγκάρδιο χαιρετισμό και ευχές για προσωπική και επαγγελματική ολοκλήρωση και καταξίωση επικέντρωσε σε θέματα επικοινωνίας τονίζοντας:

«Οι διαπροσωπικές σχέσεις όλων των παραγόντων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα που επηρεάζει την ποιότητα του παιδαγωγικού έργου της σχολικής μονάδας, και αναγνωρίζοντας την προσφορά και το έργο κάθε εκπαιδευτικού, ευελπιστώ, από κοινού να εργαστούμε, μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και αναστοχασμού, για την πρόοδο του κάθε μαθητή και για την προσωπική ανάπτυξη κάθε εκπαιδευτικού, διαμορφώνοντας έτσι πρότυπα για την προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάμεσα στους  μαθητές μας.

Οι ιδέες κάθε εκπαιδευτικού είναι ευπρόσδεκτες για την προώθηση και υλοποίηση των κοινών στόχων μας για ένα  Σχολείο Ενταξιακό, Καινοτόμο, Αειφόρο, Ολοήμερο και Ψηφιακό.»

Στην σύσκεψη συμμετείχε και ο Διευθυντής Π. Ε. Βοιωτίας κ Γκάρτζιος Γιώργος ο οποίος επεσήμανε ότι ο ρόλος του διευθυντή σε ένα σχολικό οργανισμό δεν πρέπει να απορροφάται από τη διαχείριση των αναγκών τηςκαθημερινότητας, δηλαδή τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από το θεσμικό του ρόλο όπως αυτός επιβάλλεται από τους σχετικούς Νόμους και τις Εγκυκλίους, τις Υπουργικές Αποφάσεις, τα Προεδρικά Διατάγματα, τους κανονισμούς και τις οδηγίες της κεντρικής διοίκησης. Ο Διευθυντής στις σημερινές συνθήκες πρέπει να διεκδικεί και να κατακτά τη δυνατότητα να προγραμματίζει, να παίρνει αποφάσεις, να εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς σε καινοτόμες δράσεις, να ενεργοποιεί τις διάφορες διαδικασίες προκειμένου να πετύχει τους συλλογικά επεξεργασμένους στόχους της Σχολικής Μονάδας και τελικά να αξιολογεί κατά πόσο οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί.

Κρίσιμο σημείο του ρόλου του πρέπει να θεωρηθεί η δυνατότητα που πρέπει να κατακτήσει ο διευθυντής- ως ηγέτης, ώστε να ασκεί επιρροή στους συνεργάτες του για να πετύχουν μαζί κοινούς στόχους. Το τελευταίο αυτό πεδίο του ρόλου του Διευθυντή ξεφεύγει λίγο-πολύ από τον ορθολογισμό της διοίκησης και αρχίζει να απασχολείται με θέματα όπως η επιρροή, η συμπόρευση σε συλλογικές προοπτικές και το κοινό όραμα. Επιδιώκει να ασκήσει επιρροή στις στάσεις τις απόψεις και τις συμπεριφορές των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η ηγεσία δεν έχει να κάνει με κάποια ειδικά χαρακτηριστικά του στελέχους ούτε αποτελεί προέκταση των προσωπικών τουαπόψεων, προτιμήσεων ή ενδιαφερόντων. Είναι στενά συνδεδεμένη με τις αναπτυξιακές ανάγκες του οργανισμού, την κουλτούρα που έχει διαμορφώσει κατά την διάρκεια της λειτουργίας του αλλά και με τις  κάθε είδους ιδιαιτερότητες του.

Ο διευθυντής, αφού μελετήσει και πάρει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραμέτρους, προσπαθεί να μετασχηματίσει, να αλλάξει, την κουλτούρα του εκπαιδευτικού οργανισμού. Επιδιώκει να δίνει ένα προσωπικό παράδειγμα το οποίο είναι η βάση πάνω στην οποία θα ασκήσει την επιρροή του. Δεν πρέπει να αναγνωρίζει στον εαυτό του έναν απλό εκφραστή της θέλησης του Συλλόγου Διδασκόντων. Οφείλει να θέτει τον εαυτό του μπροστά σε νέα καθήκοντα και προκλήσεις: Να πείσει τους εκπαιδευτικούς για τον κοινό στόχο, να οικοδομήσουν μαζί μια κοινή κουλτούρα μέσα στον οργανισμό. Ο διευθυντής παρά το γεγονός ότι τοποθετείται, από λειτουργική –ιεραρχική άποψη, πάνω από τους εκπαιδευτικούς, έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει αυτή τη συλλογική κουλτούρα. Το προσωπικό του παράδειγμα, ο τρόπος που αντιμετωπίζει το ζήτημα της επαγγελματικής ικανοποίησης και των κινήτρων των εκπαιδευτικών, η αξιοποίηση του επαγγελματισμού, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, της εμπειρίας των εκπαιδευτικών, η αντιμετώπιση των περιπτώσεων που παρουσιάζονται στο εσωτερικό του σχολικού οργανισμού σε εξατομικευμένη βάση, είναι μερικά από τα εργαλεία που διαθέτει για να πετύχει τον παραπάνω στόχο. Το σημαντικότερο καθήκον των καθοδηγητικών στελεχών του εκπαιδευτικού συστήματος, στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, ίσως όμως να μην είναι κανένα  άλλο από το να μπορέσουμε να δώσουμε νόημα, προοπτική, όραμα και αισιοδοξία.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων