Feed
Άρθρα
Σχόλια

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011  και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δημάρχου Ορχομενού αντιπροσωπείας της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας  με το Δήμαρχο και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Η αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Βοιωτίας αποτελούνταν από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας Γκάρτζιο Γιώργο, την Σχολική Σύμβουλο των Νηπιαγωγών Σαλαγιάννη Μαρία, την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Χατζή Δήμητρα, και τον Γραμματέα του ΠΥΣΠΕ Μαστοθανάση Κώστα. Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα όπως η μεταφορά του 2ου Νηπιαγωγείου Ορχομενού  σε κτήριο που  να καλύπτει τις παιδαγωγικές ανάγκες και την ασφάλεια  των 70 νηπίων του, η καθυστέρηση στην συγκρότηση  των Καλλικρατικών  σχολικών επιτροπών και την δημοσίευση τους σε ΦΕΚ, οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά το τελευταίο τρίμηνο στην μεταφορά των μαθητών ιδιαίτερα στο Δημοτικό σχολείο του ΑγίουΔημητρίου αλλά και τα προβλήματα που αναμένεται να δημιουργηθούν από την 1η του έτους εξαιτίας του άγονου των σχετικών διαγωνισμών. Ο Δήμαρχος, τα στελέχη του υπουργείου Παιδείας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου  συμφώνησαν να εντείνουν την συνεργασία τους ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται  κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη  και ουσιαστική ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων  από το Δήμο. Ως κοινός στόχος θεωρείται η εφαρμογή του σαφούς νομοθετικού πλαισίου  του διέπει τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών  και η αποτελεσματική  αντιμετώπιση από τους Δήμους των θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των σχολικών μονάδων (χρηματοδότηση, μεταφορές, ενοικιάσεις κτηρίων, σίτιση κ.λ.π.)

Στην συνέχεια συνεδρίασε (Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011  και ώρα 13:00) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Ορχομενού η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου  η οποία συγκροτήθηκε  με την 155/2011 του Δημάρχου Ορχομενού με αριθμό πρωτοκόλλου 12556/10-10-2011 μετά την 14664/1-12-2011 πρόσκληση του προέδρου της. Η επιτροπή αποτελείται από τους : Ζυγούρη Γεώργιο ( Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού), Δαμιανίδη Χρήστο (Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Ορχομενού), Γκάρτζιο Γεώργιο (Διευθυντή Π.Ε. Βοιωτίας), Καρανάσου Αικατερίνη (εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ Βοιωτίας), Δάρα Κωνσταντίνο και Νταβαλούμη Ιωάννη  (εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων) και Κοντοθανάση Ευαγγελία ( εκπρόσωπο των γονέων & κηδεμόνων). Την επιτροπή απασχόλησαν οι κατανομές κονδυλίων ανάμεσα στις σχολικές επιτροπές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η αξιοποίηση  του ποσού των 13.280,00 Ευρώ  που αφορά στην συντήρηση  και επισκευή των σχολείων, η διάθεση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου για την «παροχήμαθημάτων χορού» και η πρόταση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας για συγχώνευση των 1ου και 3ου Νηπιαγωγείου Ορχομενού που μετά την μεταφορά τους στο νέο κτηριακό συγκρότημα συστεγάζονται και επομένως δεν χρειάζεται να βρίσκονται υπό διαφορετική διοίκηση. Η κατανομή των κονδυλίων που προβλέπονται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων έγινε με το κριτήριο του μαθητικού πληθυσμού της κάθε βαθμίδας στη βάση της αναλογικότητας. Από την πλευρά του εκπροσώπου της Δευτεροβάθμιας προβλήθηκε το επιχείρημα ότι το κριτήριο αυτό πρέπει να παραβιαστεί υπέρ της σχολικής επιτροπής των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας  με το επιχείρημα «των αυξημένων αναγκών  του Λυκείου» λόγω των εξετάσεων  που πρόκειται να δώσουν η μαθητές της Γ τάξης του. Ο Διευθυντής Π.Ε. εξέφρασε την έκπληξή του από την προβολή ενός τέτοιου «επιχειρήματος»  και ζήτησε η κατανομή των κονδυλίων για  τις λειτουργικές  ανάγκες  να γίνεται με βάση προκαθορισμένα, διαφανή, σαφή και μετρίσιμα κριτήρια έτσι ώστε να είναι δυνατή και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους. Για την ιεράρχηση των  επισκευαστικών αναγκών στο επίπεδο της κάθε σχολικής μονάδας  αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί επίσκεψη μελών της  επιτροπής στις σχολικές μονάδες για επιτόπου εκτίμηση των αναγκών. Στην βάση αυτής της απόφασης παρακαλούμε  τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων  που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Ορχομενού, να συντάξουν έκθεση με ιεράρχηση των σχετικών αναγκών που έχουν οι σχολικές τους μονάδες και να την απευθύνουν στο Δήμο  Ορχομενού με κοινοποίηση στην Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας. Τέλος, σχετικά με την συγχώνευση των δύο συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων ο πρόεδρος στης Δημοτικής Επιτροπής εξέφρασε επιφυλάξεις. Έκπληξη μας προκάλεσε το γεγονός ότι στην σύνθεση της επιτροπής δεν εκπροσωπείται ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης…

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων