Feed
Άρθρα
Σχόλια

Ύστερα από πρωτοβουλία των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων και των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων της πόλης του Ορχομενού πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 5-4-2011 στα γραφεία την Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας για τα προβλήματα φοίτησης των μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία. Στην σύσκεψη συμμετείχε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε Βοιωτίας και ο Κωνσταντίνος Πατσαλής-Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου, ο Βασίλης Ζυγογιάννης-Διευθυντής 2ου Δημοτικού Σχολείου, η Ευδοξία Στεργίου-Προϊσταμένη 1ου Νηπιαγωγείου, η Ευφροσύνη Σπυροπούλου- Προϊσταμένη 2ου Νηπιαγωγείου, η Αγγελική Κόκκορη- Προϊσταμένη 3ου Νηπιαγωγείου .

Από τα συμμετέχοντα στελέχη της εκπαίδευσης επισημάνθηκε ότι «το μαθητικό δυναμικό των Νηπιαγωγείων του Ορχομενού για το σχολικό έτος 201002011 ανέρχεται σε 105 μαθητές. Από αυτούς στην πρώτη ηλικία υποχρεωτικής φοίτησης φοιτούν 44 μαθητές- αλλοδαποί 10 – Τσιγγανόπαιδες 11.

Το νηπιαγωγείο εμφανίζεται ως προνομιακός χώρος για την ανάδυση του εγγραμματισμού, και ιδιαίτερα όσον αφορά την πόλη του Ορχομενού έχουμε καταγράψει μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική εμπειρία τα θετικά του αποτελέσματά του χωρίς φυσικά να έχουμε πραγματοποιήσει – μέχρι σήμερα -μια διαδικασία τυπικής αξιολόγησης, ούτε και σε πιο συστηματικές έρευνες. Οι μικροί μαθητές που φοιτούν στα νηπιαγωγεία τουλάχιστον για έναν χρόνο στην πλειονότητα τους εντάσσονται ομαλά στην Ά τάξη του Δημοτικού. Επιπλέον , κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους εντοπίζονται τυχόν μαθησιακές δυσκολίες στα πλαίσια της πρώιμης ανίχνευσης και εφαρμόζονται πρακτικές πρώιμης παρέμβασης που διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση των παιδιών στο Δημοτικό ή οδηγούν στην επαναφοίτηση για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο. Με τις μεθόδους αυτές καταφέρνουμε να δημιουργηθεί ένα θετικό πλαίσιο για φοίτηση στο σχολείο τόσο στους μαθητές όσο και στο γονεϊκό περιβάλλον.

Ωστόσο, υπάρχουν μαθητές που διαρρέουν κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς παρ’ όλες τις προσπάθειες των νηπιαγωγών . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να εγγράφονται στο Δημοτικό χωρίς να έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες για την φοίτησή τους στην Ά ‘τάξη και παρά τις προσπάθειες ένταξης των δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου , (τάξεις υποδοχής τμήματα ένταξης) τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να ενταθούν στο σχολικό περιβάλλον και γίνονται το πρόβλημα του σχολείου. Ακόμα και η επανάληψη της τάξης πολλές φορές δεν βοηθάει γιατί το οικογενειακό περιβάλλον είναι αναλφάβητο.
Δημιουργείται λοιπόν ένα χρόνιο τοπικό κοινωνικό πρόβλημα μέσω της αναπαραγωγής ενός λειτουργικά αναλφάβητου πληθυσμού δηλαδή παιδιών που ή στερούνται ή δεν μπορούν να στηρίξουν η αδυνατούν να ασκήσουν το δικαίωμα στη μάθηση.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τσιγγανόπαιδες της περιοχής μας δεν είναι -μετακινούμενος πληθυσμός- αλλά μόνιμοι κάτοικοι και πολίτες του Δήμου μας με συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό επομένως και ισχυρή εκπροσώπηση στο μαθητικό δυναμικό των σχολείων μας εδώ και πολλά χρόνια.»
Ως εκπαιδευτικοί που βιώνουμε από κοντά την πραγματικότητα θεωρούμε ότι πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια των εκπαιδευτικών αλλά και των τοπικών φορέων ώστε να προωθήσουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παιδαγωγικών πρακτικών με στόχο την επαναπροσέγγιση ενός χρόνιου προβλήματος, του λειτουργικού αναλφαβητισμού και σχολικού αποκλεισμού .

Με το πνεύμα αυτό εισάγουμε προς συζήτηση τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Ίδρυση επιπλέον ολοημέρων τμημάτων στα νηπιαγωγεία προκειμένου να αποφευχθεί η μαθητική διαρροή από την δυσκολία αδυναμία των γονιών – λόγω των εργασιακών τους συνθηκών –να υποστηρίξουν την φοίτηση των παιδιών σε νηπιαγωγείο κλασσικής μορφής. Έχουμε την γνώμη ότι στην πόλη του Ορχομενού είναι απαραίτητο ένα Πολυδύναμο νηπιαγωγείο.
2. Ενίσχυση των σχολικών μονάδων μας με επιπρόσθετο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό που όμως θα τοποθετείται χωρίς καθυστερήσεις , δηλαδή με την έναρξη του σχολικού έτους.
3. Να στέλνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Ορχομενού το πιστοποιητικό γέννησης στον γονιό με την παραίνεση για υποχρεωτική εγγραφή στο νηπιαγωγείο τον Ιούνιο μαζί με συνοδευτικό ενημερωτικό φυλλάδιο που θα συντάξουμε ως Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση…
4. Στο σχεδιασμό των πρακτικών θα βοηθήσει η κοινοποίηση στα νηπιαγωγεία ονομαστικής κατάστασης των μαθητών που ανήκουν στην πρώτη ηλικία ώστε να εντοπίζονται οι μαθητές που δεν γράφτηκαν στο νηπιαγωγείο και να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες.
5. Να μη χορηγείται βεβαίωση φοίτησης για εγγραφή στο Δημοτικό ,η για την χορήγηση επιδόματος πολυτέκνου σε περίπτωση ελλιπούς φοίτησης.
6. Ν α βρεθεί τρόπος και τόπος για Συνεργασίας με τις κοινωνικές υπηρεσίες και το Κρατικό νοσοκομείο Λιβαδειάς λ.χ. μια εβδομάδα υγείας στις σχολικές μονάδες μέσα στην οποία θα εξασφαλίζεται ότι θα εκδίδονται τα πιστοποιητικά υγείας και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των παιδιών τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο Δημοτικό.
7. Να δίδεται βοήθεια σε σχολικά είδη, ειδή ατομικής καθαριότητας, ρούχα, Παπούτσια τμηματικά κάθε τρίμηνο η δίμηνο.
8. Πέρα από τις τάξεις υποδοχής -στα Δημοτικά-να λειτουργήσουν και φροντιστηριακά τμήματα για την, όσο το δυνατό, καλύτερη προετοιμασία των μαθητών.

Τέλος αποφασίστηκε να επιδιωχθεί συνάντηση με το Δήμαρχο Ορχομενού ώστε να επιδιωχθεί συντονισμός του τοπικού εκπαιδευτικού συστήματος και του Δήμου στην παραπάνω κατεύθυνση.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων