Feed
Άρθρα
Σχόλια

Από την ΕΙΔ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΜΟΝΑΔΑΒ1  παραλάβαμε την παρακάτω εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ  9489 /24-11-2010 που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Παιδείας. Δ.Β.Μ.Θ. Βασίλειος Κουλαϊδής

ΘΕΜΑ: Συνοπτικές οδηγίες για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών Αισθητικής Αγωγής από τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 210υ αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας προτεραιότητας 1», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 210υ αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας προτεραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 210υ αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου  αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 1», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου  αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των δράσεων των Υποέργων καθώς των διαδικασιών και εντύπων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση των Πράξεων.

Σχετικά με τις δράσεις μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών Αισθητικής Αγωγής (Θεατρικών Σπουδών, Δραματικής Τέχνης, Μουσικής και Εικαστικών) που απασχολούνται στο Υποέργο 2 «Απασχόληση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής» στις ανωτέρω Πράξεις, σας επισημαίνουμε τις ακόλουθες ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη των πληρωμών:

1) Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών

Κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούται να ανοίξει τραπεζικό έντοκο λογαριασμό με τα στοιχεία της Διεύθυνσης και υπόλογο τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης στην Εθνική Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση της Πράξης. Κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε ένα μόνο Άξονα (π.χ. η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας αντιστοιχεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 οπότε θα αναφέρεται στην Πράξη που υλοποιείται στον συγκεκριμένο Άξονα). Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. πιστώνει τον συγκεκριμένο λογαριασμό, από τον οποίο πραγματοποιείται η εξόφληση των μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών από τον Διευθυντή της κάθε Διεύθυνσης.

2) Ορισμός καταχωριστή δεδομένων Φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων

Κάθε Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αναθέσει το έργο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (ΟΠΣ) καθώς και της συνολικής διαχείρισης της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στις Πράξεις σε υπάλληλο της Διεύθυνσης (διοικητικό υπάλληλο/αποσπασμένο εκπαιδευτικό) με την έκδοση σχετικής Απόφασης βάσει Υποδείγματος που περιλαμβάνεται στον Οδηγό (βλ Υπόδειγμα 1.1).

Οι ΔΠΕ που απασχολούν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών θα πρέπει να ορίσουν ικανό αριθμό ατόμων, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προθεσμίες για τον υπολογισμό και υποβολή των μισθοδοτικών καταστάσεων των απασχολούμενων εκπαιδευτικών και την καταχώριση των λοιπών οικονομικών αλλά και στατιστικών στοιχείων.

3) Συμβάσεις εκπαιδευτικών Αισθητικής Αγωγής

Κάθε Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ορισθεί με την έκδοση σχετικής Απόφασης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως υπεύθυνος της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών να υπογράφει με τους εκπαιδευτικούς τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών βάσει του Υποδείγματος της Σύμβασης που περιλαμβάνεται σε κάθε Οδηγό (βλ Υπόδειγμα 2.1). Το ύψος των μηναίων αποδοχών των εκπαιδευτικών που θα αναγράφεται στη Σύμβαση θα πρέπει να υπολογιστεί κατ αναλογία των μηνιαίων αποδοχών των εκπαιδευτικών αντίστοιχων ειδικοτήτων και κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

4) Βεβαίωση Διευθυντή Σχολείου – Παρουσιολόγιο

Οι Διευθυντές των σχολείων στα οποία απασχολούνται οι εκπαιδευτικοί των προαναφερόμενων Πράξεων θα πρέπει να συντάσσουν τις καταστάσεις (παρουσιολόγια) με τις ημέρες/ώρες διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα από κάθε εκπαιδευτικό στις προθεσμίες που ορίζονται στον Οδηγό. Οι παραπάνω καταστάσεις (παρουσιολόγια) υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι και την πέμπτη εργάσιμη ημέρα του μήνα. Υποδείγματα παρουσιολογίων που θα πρέπει να συμπληρωθούν περιλαμβάνονται σε κάθε Οδηγό (βλ Υπόδειγμα 2.2.Α: Παρουσιολόγιο για Δημοτικό Σχολείο με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 2.2.Β: Παρουσιολόγιο για Δημοτικό Σχολείο με λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος).

Οι ανωτέρω διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στους Οδηγούς Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των προαναφερόμενων Πράξεων στο Υποέργο 1 «Οργάνωση, Διοίκηση και Παρακολούθηση Υλοποίησης Πράξης» και στο Υποέργο 2 «Απασχόληση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής» που υλοποιούνται από την ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων με Αυτεπιστασία (ίδια μέσα).

Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις ανωτέρω ενέργειες για την επίσπευση της καταβολής μηνιαίων αποδοχών στους εκπαιδευτικούς.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων