Feed
Άρθρα
Σχόλια

 Από τον ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ A΄  μας κοινοποίησαν την παρακάτω εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου  50313/  Γ1- 5 /5/2010 που υπογράφει η υφυπουργός κ. ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ με θέμα : «Αξιολόγηση  ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ της σχολικής  μονάδας»        

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  έχει  προγραμματίσει  να  ξεκινήσει  την  επόμενη σχολική χρονιά (2010-2011) διαδικασίες  προγραμματισμού, αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας του  παρεχόμενου  εκπαιδευτικού  έργου (Αυτοαξιολόγηση   του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής  μονάδας).  

Πρόκειται  για  μια  εσωτερική  συλλογική  διαδικασία  διαμόρφωσης των στόχων  της σχολικής μονάδας, ανάδειξης  των  προβλημάτων, ανάπτυξης  πνεύματος  συνεργασίας, αλληλεγγύης  και  συνευθύνης, με  βασικό στόχο  την αλλαγή της κουλτούρας των σχολείων, την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.

Το Υπ. ΠΔΒΜΘ ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων ότι η αυτοαξιολόγηση  του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής  μονάδας επιδιώκει να εμπεδώσει  συνεργατικές συμπεριφορές και δράσεις, να αναδείξει τις καινοτόμες παρεμβάσεις των σχολείων και να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση όλων των εμπλεκομένων. Τα σχολεία πρέπει να προγραμματίζουν, να υλοποιούν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να αντιμετωπίζουν αδυναμίες, λάθη και προβλήματα, να αναθεωρούν και να επανακαθορίζουν τους στόχους τους, να αξιολογούν το εκπαιδευτικό τους έργο.  Υποχρέωση της Πολιτείας και του Υπ. ΠΔΒΜΘ είναι να στηρίξει τον εκπαιδευτικό και το έργο του προς όφελος του μαθητή. Να εξασφαλίσει τα μέσα για τη συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα αναβαθμίζουν το ρόλο του και θα βελτιώνουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό το Υπ. ΠΔΒΜΘ ενημερώνει όλους τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές  μονάδες για το σχεδιασμό που αφορά τις «διαδικασίες προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων», ο οποίος έχει ως εξής: 1.      Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα εντοπίσουν, μέχρι  τέλος Μαΐου, δύο (2) τουλάχιστον σχολικές μονάδες κατά προτεραιότητα, από αυτές που εκτιμούν μετά από σχετική συνεννόηση με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ότι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που περισσότερες σχολικές μονάδες εκδηλώσουν  ενδιαφέρον,  θα  υπάρξει  συνεννόηση  με  τις  Δ/νσεις Σπουδών  Π.Ε. & Δ.Ε.  του  Υπουργείου  Παιδείας  Δ.Β.Μ.Θ.  και  την  Επιστημονική  Επιτροπή.2.      Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα ενημερώσουν σε παιδαγωγικές συναντήσεις τους Δ/ντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό  των σχολείων, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Στις συναντήσεις αυτές θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για την «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης».  3.      Οι σχολικές μονάδες θα αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στην εν  λόγω  διαδικασία, σε  ειδική  συνεδρίαση του  Συλλόγου  Διδασκόντων. Στη  συνεδρίαση  καλείται  και  ο  Σχολικός  Σύμβουλος, αν  αυτό  κριθεί  αναγκαίο  από  το Σύλλογο  Διδασκόντων. 4.      Τα σχολεία τα οποία αποδέχονται την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου τους προτείνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους και καταγράφονται από τους Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ & Δ.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων και με ευθύνη του Περιφερειακού Δ/ντή αποστέλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις  Π.Ε. & Δ.Ε.  του  Υπουργείου  Παιδείας  Δ.Β.Μ.Θ. 5.      Τον  Ιούνιο και το Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και αναλυτική ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων από την Επιστημονική Επιτροπή. Κατά την επιμόρφωση των στελεχών θα είναι έτοιμα ενδεικτικά σχέδια δράσης, φόρμες αυτοαξιολόγησης, ερωτηματολόγια και οδηγίες συμπλήρωσης που θα αφορούν παραδείγματα εφαρμογής και ενέργειες των σχολείων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της εφαρμογής. 6.      Εντός του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές επιμορφώσεις από τους Σχολικούς Συμβούλους σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο με το υλικό της αυτοαξιολόγησης (φόρμες αξιολόγησης,  ερωτηματολόγια, σχέδια δράσης, οδηγίες εφαρμογής)  θα είναι έτοιμο να δοθεί στα σχολεία μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα υπάρχει άμεση και συνεχής ενημέρωση, επιμόρφωση και ανατροφοδότηση της επιστημονικής ομάδας και του Υπ. ΠΔΒΜΘ με τα στελέχη και τις σχολικές μονάδες, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού. Το Υπ. ΠΔΒΜΘ και η επιστημονική επιτροπή θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο ώστε να αποφευχθούν αποθαρρυντικές γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις σχολικές μονάδες. Στόχος μας είναι η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής  μονάδας: 

  • Να συμβάλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία.
  • Να εφοδιάσει τη σχολική μονάδα με μέσα βελτίωσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

 Η αυτοαξιολόγηση είναι ένα δυναμικό εργαλείο κριτικής θεώρησης της σχολικής πραγματικότητας, ανατροφοδότησης του σχολικού έργου, βελτίωσης των εκπαιδευτικών πρακτικών και ανάπτυξης της σχολικής μονάδας.Στο πλαίσιο αυτό καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν ενεργά: ·         ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ  ΚΑΙ·         ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων