Feed
Άρθρα
Σχόλια

 Μ ε την είσοδό μας  στο 2010 έχουμε ήδη συμπληρώσει τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας  της  υπηρεσίας ιστολογίων http://blogs.sch.gr του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η υιοθέτηση και η αξιοποίηση της υπηρεσίας αυτής από την εκπαιδευτική κοινότητα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Στο πρώτο έτος λειτουργίας της «πειραματίστηκαν» στη χρήση ιστολογίων περισσότερα από 4.000 μέλη του ΠΣΔ (εκπαιδευτικοί, σχολεία, σχολικές βιβλιοθήκες) ενώ τα ενεργά ιστολόγια ανέρχονται γύρω στα 500.

Το  γραφείο μας  έχει αποδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα  στην αξιοποίηση του  internet ως εργαλείου για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και έχει ήδη 3 χρόνια που υποστηρίζει τη χρήση του ιστολογίου του με την προσωπική ευθύνη του προϊσταμένου . Ο χώρος του ιστολογίου  http://1gpenev.blogspot.com/ δημιουργήθηκε ώστε να λειτουργεί για την προβολή των εκπαιδευτικών δράσεων που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γραφείου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας . Στόχος μας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της τάξης, η δημιουργία διαδικασιών αναστοχασμού αλλά και η εκφορά κριτικού λόγου που θα αφορά άμεσα στην πραγματικότητα που βιώνουμε στο χώρο εργασίας μας. Είναι γεγονός ότι στην αφετηρία αυτής της προσπάθειας εκφράστηκαν από κάποιες  πλευρές που  είτε έχουν περιορισμένη εξοικείωση με το διαδίκτυο είτε κάποια φοβία απέναντι στις νέες τεχνολογίες και την λειτουργική τους ενσωμάτωση την εκπαιδευτική διαδικασία, διάφορες απόψεις σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους ή τη νομιμότητα αυτών των πρωτοβουλιώνΜετά τα δύο αυτά χρόνια  λειτουργίας μπορεί πλέον να γίνει πρακτική αξιολόγηση από τον καθένα μας της βασιμότητας αυτών των ισχυρισμών αλλά και της χρησιμότητας των ιστολογίων και των ιστοσελίδων που υποστηρίζουν, το γραφείο,  οι εκπαιδευτικές μονάδες, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές …  

Επειδή πιστεύουμε ότι έχουν δημιουργηθεί πια ευνοϊκότεροι  όροι για την ενσωμάτωση της χρήσης του εργαλείου αυτού  στην εκπαιδευτική μας πρακτική  και για ξεπεραστούν οποιεσδήποτε φοβικές στάσεις σας κοινοποιούμε το πλαίσιο χρήσης των εκπαιδευτικών ιστολογίων όπως αυτό το έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Παιδείας  και δημοσιεύεται  στην διεύθυνση  https://blogs.sch.gr/  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Προτάσεις χρήσης των Ιστολογίων ως παιδαγωγικό εργαλείο 

Τα Ιστολόγια είναι ψηφιακά εργαλεία δεύτερης γενιάς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας που ενθαρρύνεται από το λογισμικό και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρεται από το σχεδιασμό του.

Η δημιουργία και τήρηση προσωπικού ιστολογίου σηματοδοτεί την ανάπτυξη περιβάλλοντος δημοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων των χρηστών χρησιμοποιώντας το λόγο και την εικόνα (κινούμενη ή μη) ως μέσα έκφρασης.  Ο λόγος που καταγράφεται σε μορφή κειμένων (δημοσιεύσεις /posts και σχόλια /comments) συνδυάζει στοιχεία προφορικής και γραπτής έκφρασης και καθιστά το περιβάλλον ένα δυναμικό πυρήνα οικοδόμησης της γνώσης μέσω της κατάθεσης επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων, μια διαδικασία δηλαδή που προωθεί την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, καθώς και διαδικτυακών δεξιοτήτων.

Αυτή η νέα υπηρεσία επομένως, παρέχεται γιατί η χρήση των ιστολογίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να προσδώσει μεγάλη αξία στο εκπαιδευτικό σας έργο. Η συντήρηση ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου (edublog) τεχνικά είναι πολύ εύκολη και σας παρέχει τη δυνατότητα να ενισχύσετε τη διδασκαλία σας. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο να ενισχύσει το μαθησιακό ενδιαφέρον μιας τάξης εξαρτάται από εσάς τους ίδιους αλλά και από τις ιδιαιτερότητας της τάξης με την οποία δουλεύετε κάθε φορά.

Μερικοί τρόποι με τους οποίους τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία είναι: 

Πίνακας Ανακοινώσεων

Τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας εναλλακτικός ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων. Εκεί μπορείτε να καταχωρήσετε όλη την πληροφορία που σχετίζεται με τα μαθήματα σας. Ενδεικτικά  αναφέρονται:

 1. κανόνες και ο χρονοπρογραμματισμός του μαθήματος
 2. τρέχουσες ανακοινώσεις
 3. ασκήσεις και ειδοποιήσεις για την παράδοση τους
 4. δραστηριότητες
 5. προτεινόμενη βιβλιογραφία
 6. ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τους γονείς

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των Iστολογίων σε σχέση με τους συμβατικούς πίνακες ανακοινώσεων είναι ότι τα πρώτα παρέχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων, κάτι το οποίο δεν παρέχεται από τους πίνακες ανακοινώσεων. Οι μαθητές μπορούν να δημοσιεύσουν τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις τους και να προτείνουν ιδέες, ως μέσο αποδοτικότερης διδασκαλίας.

Ανάρτηση οδηγιών

Τα Ιστολόγια είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία καθοδήγησης για τους μαθητές  και τους γονείς τους- που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις ασκήσεις τους και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Μπορείτε να αναρτήσετε πληροφορίες, εξηγήσεις και επιπλέον παραδείγματα για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να αποφύγουν πιθανή σύγχυση και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις ασκήσεις τους.

Επίσης, μπορείτε να αναρτήσετε υπερσυνδέσμους σε πηγές πληροφοριών που σχετίζονται με τις εργασίες, όπως on-line λεξικά, χάρτες, πίνακες και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Με αυτόν τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας και να τους δώσετε ερεθίσματα για περαιτέρω μελέτη.

Βήμα προβληματισμού και διάλογου

Το ιστολόγιο είναι ένας ωραίος τρόπος να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να προβληματιστούν ζητώντας τους να καταγράψουν:

 1. τις απόψεις τους σε ερωτήματα κρίσεως
 2. τις αντιδράσεις τους σε φωτογραφίες με θέματα κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού κτλ περιεχομένου
 3. τα σχόλια τους σε δημοσιευμένα στον τύπο άρθρα
 4. την εκτίμηση τους και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος
 5. τις ιδέες τους για θέματα που συζητήθηκαν στην τάξη.

Χώρος συνεργασίας

Με τα ιστολόγια είναι πιο εύκολο να ωθήσετε τους μαθητές στη συνεργατική και αθροιστική εκμάθηση. Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να αναλάβουν τμήματα μιας εργασίας. Στη συνέχεια κάθε ομάδα εργασίας παρουσιάζει την πρόοδο της δουλειάς της στο ιστολόγιο περιμένοντας σχόλια και διορθώσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές και δίνουν και παίρνουν γνώση – υλικό από τις υπόλοιπες ομάδες της τάξης.

Η συνεργατικότητα μπορεί να επεκταθεί και σε εσάς τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδευτικοί μπορείτε να δημιουργήσετε ιστολόγια στα οποία θα περιγράφετε τις εμπειρίες σας από την εκπαίδευση, σχήματα μαθημάτων από εκπαιδευτικές ενότητες, πληροφορίες και μεθόδους διδακτικής που εφαρμόσατε με επιτυχία ή όχι.

Δημοσίευση εργασιών

Τα ιστολόγια μπορούν να λειτουργήσουν ως τόποι δημοσίευσης των εργασιών μιας σχολικής τάξης. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν στη διάθεση τους επιτυχημένα παραδείγματα άλλων εργασιών αλλά και διορθώσεις, σχόλια και προσθήκες στις δικές τους εργασίες.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που ωθήσετε τους μαθητές σας να φτιάξουν το δικό τους ιστολόγιο και να φιλοξενήσουν εκεί όλες τις εργασίες τους, όλες τις δραστηριότητες στις οποίες έχουν συμμετάσχει και τα βραβεία που έχουν πάρει, ουσιαστικά θα έχετε καθοδηγήσει τους μαθητές να φτιάξουν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο (εe-portfolio) από τον οποίο θα διαφαίνεται η πρόοδος του κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων