Feed
Άρθρα
Σχόλια

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ Νομού Εύβοιας, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης, τη σύμβουλο 13ης περιφέρειας ειδικής αγωγής, τους συμβούλους γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των άλλων σχολείων, προγραμματίζει και διεξάγει κατ’ έτος έρευνα τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της περιφέρειάς του.
Σκοπός αυτών των ερευνών είναι:
1. Ο εντοπισμός του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η έγκαιρη διάγνωση – αξιολόγηση-πρώιμη παρέμβαση και υποστήριξη.
2. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης.
3. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό, συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τμημάτων Ένταξης.
4. Υποβολή εισηγήσεων για την κατάταξη, εγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ, για παράλληλη στήριξη και κατ’ οίκον εκπαίδευση μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, καθώς και φοίτηση μαθητών στα Τμήματα ένταξης.
5. Υποβολή εισηγήσεων υποστηρικτικής τεχνολογίας σε μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης – ακοής, διάχυτες διαταραχές ανάπτυξης (αυτισμός), κινητικά προβλήματα και σύνδρομα.
6. Υποβολή εισηγήσεων για εργονομικές παρεμβάσεις, σε όποιες σχολικές μονάδες απαιτείται για την καλύτερη δυνατή πρόσβαση μαθητών με αναπηρίες Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α /11-2-2004 αρ.12 παρ.10).
Για την επιτυχία αυτού του στόχου είναι απαραίτητο ο Διευθυντής του σχολείου να ζητήσει από τους διδάσκοντες να αναφέρουν κατά την παιδαγωγική συνεδρίαση του Α΄ τριμήνου τις περιπτώσεις των μαθητών εκείνων, για τους οποίους, κατά την εκτίμησή τους, προκύπτουν ενδείξεις ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ή αντιμετωπίζουν κάποιες ειδικές δυσκολίες μάθησης.
Η αναφορά των διδασκόντων να καταγράφεται στα πρακτικά του σχολείου, να συντάσσεται η επισυναπτόμενη Διερεύνηση Βασικών Δεξιοτήτων (παιδαγωγική εκτίμηση -άτυπη αξιολόγηση), η οποία να φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του μαθητή, έτσι ώστε σε περίπτωση παραπομπής του στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. να τη χρησιμοποιήσουμε σε συνεργασία μαζί σας και πάντα υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσης των εχόντων τη γονική μέριμνα των μαθητών, για πληρέστερη αξιολόγηση. Επιπρόσθετα κρίνεται σκόπιμο να καταγράφεται στα πρακτικά του σχολείου και η υπόδειξη του εκπαιδευτικού προς τους γονείς για επιβεβλημένη εξειδικευμένη εξέταση του συγκεκριμένου μαθητή.
Ο πίνακας ανίχνευσης Α (μαθητές με πιθανές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες),να συμπληρωθεί μόνο αριθμητικά με σεβασμό του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων.
Ο πίνακας Β (μαθητές με διαγνωσμένες εκπ/κές ανάγκες είτε από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ είτε από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία, να συμπληρωθεί με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη γνωμάτευση (ονοματεπώνυμο, τάξη, αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)καθώς και το είδος της εκπ/κής παρέμβασης (τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη, κατ οίκον εκπ/ση, ενισχυτική διδασκαλία).
Οι πίνακες να αποσταλούν έστω και αν δεν υπάρχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Εύβοιας οπωσδήποτε και το αργότερο μέχρι 23-12-2009 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@kday.eyv.sch.gr ή ταχυδρομικά με κοινοποίηση στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.
Η Διερεύνηση Βασικών Δεξιοτήτων (παιδαγωγική εκτίμηση – άτυπη αξιολόγηση) να αποστέλλεται μόνο σε περίπτωση παραπομπής του μαθητή και μετά από αίτημα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:. Κρίνεται σκόπιμο να αποφεύγονται οι άσκοπες παραπομπές στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για περιπτώσεις οι οποίες μπορούν και αναγκαστικά αντιμετωπίζονται στα Σχολεία και να υπενθυμίσουμε τη διαδικασία παραπομπής για διαφοροδιάγνωση -διάγνωση και υποστήριξη.
Συγκεκριμένα όταν κάποιος μαθητής παρουσιάζει κάποια από τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου να καλούν το Σχολικό Σύμβουλο της περιοχής τους, για να τον συμβουλευτούν και να καταρτίσουν από κοινού ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης βραχύχρονης διάρκειας.
Αν όμως κατά την εκτίμησή τους οι δυσκολίες παραμένουν, μπορούν να απευθυνθούν στη Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, για να ζητήσουν τη συνδρομή της.
Αν κατά την εκτίμηση της Σχολικής Συμβούλου Ειδικής Αγωγής υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρή διαταραχή, τότε και μόνο τότε σε συνεργασία με τους γονείς μπορούν να παραπεμφθούν οι μαθητές στo ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για διαφοροδιάγνωση -διάγνωση και υποστήριξη.
Οι μαθητές που παραπέμπονται από σχολικές μονάδες με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, πρέπει να συνοδεύονται από:
α) αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίας, με αναφορά του εκπαιδευτικού για τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή.
β) Το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης καθώς και τα αποτελέσματα της παρέμβασης.
γ) αντίγραφο πρακτικού με την υπόδειξη του γονέα για την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Στην περίπτωση που προσέρχεται με αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ζητά από τη σχολική μονάδα τη Διερεύνηση των Βασικών Δεξιοτήτων του μαθητή (παιδαγωγική εκτίμηση – άτυπη αξιολόγηση).

Συνοδευτικά αποστέλλονται :
(α) Τέσσερις σελίδες που αφορούν τη Διερεύνηση Βασικών Δεξιοτήτων (παιδαγωγική εκτίμηση – άτυπη αξιολόγηση.)
(β) Πίνακας Α΄ μαθητών με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες ανά κατηγορία.
(γ) Πίνακας Β΄ μαθητών με διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ανά κατηγορία

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων