Feed
Άρθρα
Σχόλια

Η Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ μας γνωστοποιεί ότι το υλικό των ερευνών,μελετών και συνολικού έργου της κατά τα τελευταία έτη είναι προσβάσιμο, σε συνοπτική μορφή, στην «Περιβαλλοντική Γωνιά» στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΚΚΕ, στη διεύθυνση:http://www.ekke.gr/estiaΕνδεικτικά αναφέρουμε ότι στη «σελίδα» μας υπάρχουν: 1. Βάσεις δεδομένων: α) για τους Φορείς που έχουν σχέση με το Περιβάλλον (επιμέρους ενημέρωση 2003), β) για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ενημέρωση 2009), γ) για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που σχετίζονται με τους «Ελεύθερους Χώρους».
2. Θέματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε) όπως στην κατηγορία
«Ερευνητικά Προγράμματα» Πρόγραμμα LIFE: «Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη» υπάρχει διαθέσιμο για αντιγραφή:το Εγχειρίδιο -Οδηγός Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Αγωγής & Εκπαίδευσης: «Ο ποταμός Ευρώτας χθες, σήμερα, αύριο», η «Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,  Γ.Κ. Κούσουλας, Εκπαιδευτικός Δ.Ε, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Δ.Ε Β’ Αθήνας, Μάιος 2008, το Φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς: «Πηγές για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Οκτώβριος 2009 (νέο) καιτο φυλλάδιο «Για να Γίνει Κάθε Μέρα 5 Ιουνίου!!!», Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ (νέο). επιπλέον στην κατηγορία «Περιβαλλοντικές Εκδόσεις» είναι διαθέσιμα για αντιγραφή (download) οι εκδόσεις/συνεργασίες με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Τελευταία έκδοση: «Περιβαλλοντικές μελέτες: Οδηγοί δράσης/βοήθημα για νέους» του Γ. Βαβίζου και της Κ. Ζαννάκη (2006). στην κατηγορία «Φιλοξενούμενες – Εκδόσεις» είναι διαθέσιμα για αντιγραφή (download) τα βιβλία:1. «Το Νερό στη Φύση, στην Ανάπτυξη, στην Προστασία του Περιβάλλοντος», του Δρ. Θεόδωρου Σ. Κουσουρή, Διευθυντή του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.2. «Βιώσιμη Ανάπτυξη με την Περιβαλλοντική Αγωγή», Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Μεσολόγγι 1997.3. «Η Λειτουργία Ειδικών Κριτηρίων Περιβαλλοντικής Προστασίας στις Διαδικασίες Χωροθέτησης Έργων και Παραγωγικών Δραστηριοτήτων», Διδακτορική διατριβή που εκπόνησε ο δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δημήτρης Τσίρος, 2001.4. «Πράσινο Επιχειρείν» του Ιωάννη Ζήση. Έκδοση: Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚΟ.), Χρηματοδότηση Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Αθήνα 2004.5. «Natura Σπερχειού Μαλιακού – Πράσινη Αμφικτυονία», ΜΚΟ «Σόλων» Πρακτικά Διημερίδας, 16-17 Απριλίου 2004 Συνεδριακόςχώρος Ε.Β.Ε Λαμία Όθωνος 3.6. «Οδηγός Διαχείρισης & Ανάδειξης Κοιλάδας Σπερχειού & Μαλιακού Κόλπου: Πράσινη Συναίνεση», Πρόγραμμα Natura, ΦορέαςΥλοποίησης: ΜΚΟ «Σόλων».7. «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής», ΜΚΟ «Σόλων για τη σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό στον 21ο αιώνα».8. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Παύλος Κοσμίδης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (1995-2003), Δ/νσηΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής.9. «Ο Μαλιακός με θέα: τη μυθολογία, την ιστορία, το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση», Κέντρο ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Στυλίδας, Εισηγήσεις Σεμιναρίων Π.Ε., Στυλίδα Μάρτιος 2005.10. «Η Νομοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (από την ίδρυση του Θεσμού μέχρι σήμερα)», Ιωάννης Ε. Μπότσαρης, Αγρίνιο2006.11. «Η Αντισεισμική Προστασία στην Ελληνική Πραγματικότητα», Πρακτικά Ημερίδας (11/5/2006) Πανελλήνιας ΟμοσπονδίαςΣωματείων Εργαζομένων (Π.Ο.Σ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Ξεν.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Καλαμάτα.12. «Μια βουτιά, μια ματιά στους κήπους του νερού: γνωρίζοντας τα φύκη», Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία (ΕΛ.Φ.Ε), Αθήνα,Ιανουάριος 2008 (νέο).13. «Σειρά εκδόσεων και ποικίλων εγχειριδίων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007(νέο).14. «Τα Φράγματα και οι Λιμνοδεξαμένες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Ειδική Γραμματεία Γ’ ΚΠΣ, β’ έκδοση, Φεβρουάριος 2006 (νέο). στην ενότητα «Φιλοξενία-Συνεργασίες» περιέχονται άρθρα, δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια, ανακοινώσεις ____________από συνεργαζόμενους Φορείς-άτομα, σχετικά με: α) Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και β) Γενικά Περιβαλλοντικά Θέματα, όπως: Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα, Τ.Θ. 142 32, 210 749 1715-6, Fax: 210 748 9143, Webpage: http://www.ekke.gr/estia, email: ktsaki@ekke.gr«Η Συστημική Σκέψη και Πράξη (Systems Thinking, Systems Practice) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Και την Αγωγή Υγείας», ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών, Μάρτιος 2005 Αθήνα.«Οι Έριδες μεταξύ των Θεών στην Ελληνική Μυθολογία. Μία Γεωμυθολογική – Φυσικογεωλογική Προσέγγιση», εισήγηση του Dr. rer. nat. Ηλία Δ. Μαριολάκου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 21 Νοεμβρίου 2005.«Φράγματα Ανάσχεσης Χειμαρρικής Ροής», Ομιλία του Μανώλη Γλέζου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 26 Μαΐου1997.«Η Ψηφιακή Φωτογραφία σαν μέσο Καταγραφής Δράσεων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Γκλιάος Κωνσταντίνος, δάσκαλος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.«Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση (Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία)», Κέντρο Έρευνας, Μελέτης και Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λευκάδα, 10-20 Ιουλίου 2007.«Η εναλλακτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων», εισήγηση του Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης, στην Ημερίδα της ΚΠ EQUAL «Αειφόρος Απασχολησιμότητα», 17/12/2007, Δημαρχείο Γέρακα Αττικής.«Η εθελοντική δασοπροστασία μετά την εμπειρία των περσινών πυρκαγιών», εισήγηση του Βασίλη Γεωργιάδη, Προέδρου του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου (ΕΟΣ) Σπάρτης, στην ημερίδα με θέμα: » Φυσικό Περιβάλλον και Δράσεις στη Λακωνία», Πρόγραμμα LIFE/EnviFriendly, Σπάρτη, 4/4/2008.«Μια βουτιά, μια ματιά στους κήπους του νερού: γνωρίζοντας τα φύκη» (τετράδιο μαθητών), Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία (ΕΛ.Φ.Ε), Αθήνα, Ιανουάριος 2008 (νέο).«Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση SWOT για τον ελληνικό χώρο», εργασία των Χρηστίδου Βαγγελιώ-Βήτου Όλγα,Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΜΣ: «Γεωργία & Περιβάλλον», Μυτιλήνη 2008 (νέο).«Γεωμυθολογικά Περιβαλλοντικά Μονοπάτια (τετράδιο μαθητών)», ΚΠΕ Στυλίδας, Φεβρουάριος 2008 (νέο).«Γεωμυθολογικά Μονοπάτια: εκπαιδευτικό υλικό», ΚΠΕ Στυλίδας, Ιούνιος 2008 (νέο).«Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. ΕΛΙΑ, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή» (εκπαιδευτικό υλικό & δραστηριότητες), ΚέντροΠεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας, Ιούνιος 2008 (νέο).«Τουρισμός, περιβάλλον και τοπική ανάπτυξη: ζητήματα αειφόρου διακυβέρνησης», Δρ. Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη,Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Οκτώβριος 2008 (νέο).«Ανασχετικά φράγματα και φρεάτια για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα», Διεύθυνση Εγγείων ΒελτιώσεωνΝομαρχίας Πειραιά, Οκτώβριος 2008 (νέο).«Ηφαίστεια και Κλιματική Αλλαγή», Δρ. Ρένα Παναγιώτου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Τροιζήνας-Μεθάνων, Δεκέμβριος 2008 (νέο).«Προς την Αειφόρο Ανάπτυξη: Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Πρακτικά 4ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ), Ναύπλιο, 12-14/12/2008 (νέο).«Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος», Βουλή των Ελλήνων, Περίοδος ΙΒ’ – Σύνοδος Α’, Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, 2008 (νέο).«Περιβαλλοντική Ποιότητα του Δομημένου Χώρου στην Ελλάδα», εισήγηση του Αν. Καθηγητή Μ. Σανταμούρη, Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο 8ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Μάρτιος 2009 (νέο).«Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση: προβλήματα – προοπτικές», Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), Κοζάνη 3-4/9/2009 (νέο).«Πιο Οικολογικά…πιο Οικονομικά: ένας χορός για δύο», Οδηγός ΟΤΑ για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρήματος, ΚΕΔΚΕ (νέο).«12η Γιορτή των Σπόρων», ΚΠΕ Ακράτας, Διεύθυνση Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, 10-12 Απριλίου 2009 (νέο).Εισηγήσεις «1ου Συνεδρίου Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», ΕΠΕΑΕΚ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ισθμός Κορίνθου, 23-25/9/2005 (νέο).«Η Τέχνη ως Εργαλείο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον», Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Τέχνης και Περιβαλλοντικής Εκππάιδευσης, Ίδρυμα Ευγενίδου, Μάιος 2009 (νέο). 

στην κατηγορία «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» περιέχονται:

 «Κατάλογοι, ταινιών και video, Εκπαιδευτικού Οπτικοακουστικού Υλικού» το οποίο παρέχουν: α) το Υπ. Πολιτισμού, β) η Νέα Ελληνική Τηλεόραση (ΝΕΤ)Εκδόσεις ΠΕΕΚΠΕ:«Βασικά Κείμενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». [διαθέσιμα για ανάγνωση ή/και αντιγραφή]:α) «Η Χάρτα του Βελιγραδίου», β) «Η Διακήρυξη της Τιφλίδας», γ) «Η Διάσκεψη της Μόσχας», δ) «Το Κεφάλαιο 36 της Ημερήσιας Διάταξης 21 (Agenda 21)».Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» περιοδικό της ΠΕΕΚΠΕ [Τεύχη 1- 22 και 32-41, διαθέσιμα για αντιγραφή (download)].«Άκρως ΕκπαιδευτΟΙΚΟ» Ατάκτως εκδιδόμενο περιοδικό του παραρτήματος Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ [Τεύχη 1 έως 22 διαθέσιμα για ανάγνωση ή/και αντιγραφή].«Συλλογή των Ελληνικών Βιβλίων, των Διδακτορικών Διατριβών & του Εκπαιδευτικού Υλικού που έχει γραφεί για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2η εμπλουτισμένη έκδοση)».Υπερσύνδεση με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής (Κε.Π.Α.) του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την περιοδική έκδοση του Κέντρου: «Περιβαλλοντική Αγωγή – Θέματα και Προβληματισμοί» (τεύχη σε .pdf & .doc

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων