Αρχείο κατηγορίας Προφορικά

Thema: «Lesen»

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Lesen» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Δημοσιεύθηκε στη Προφορικά | Σχολιάστε

Thema: «Krankenhaus und Gesundheit»

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Krankenhaus und Gesundheit» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Δημοσιεύθηκε στη Προφορικά | Σχολιάστε

Thema: «Kino und Filme»

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Kino und Filme» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Δημοσιεύθηκε στη Προφορικά | Σχολιάστε

Thema: «Kindererziehung»

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Kindererziehung» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Δημοσιεύθηκε στη Προφορικά | Σχολιάστε

Thema: «Haustiere»

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Haustiere» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Δημοσιεύθηκε στη Προφορικά | Σχολιάστε

Thema: «Freundschaft und Liebe»

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Freundschaft und Liebe» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Δημοσιεύθηκε στη Προφορικά | Σχολιάστε

Thema: «Freizeit»

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Freizeit» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Δημοσιεύθηκε στη Προφορικά | Σχολιάστε

Thema: «Fernsehen»

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Fernsehen» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Δημοσιεύθηκε στη Προφορικά | Σχολιάστε

Thema: «Familie»

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Familie» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Δημοσιεύθηκε στη Προφορικά | Σχολιάστε

Thema: «Essen»

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Essen» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Δημοσιεύθηκε στη Προφορικά | Σχολιάστε