ΒΥΖΑΝΤΙΟ – Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

Η δυναστεία των Μακεδόνων πήρε την ονομασία της από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Α΄ Μακεδών, λόγω της καταγωγής του Βασιλείου Α΄, ο οποίος γεννήθηκε στην Χαριούπολη Ραιδεστού της Θράκης, που ανήκε στο διοικητικό θέμα της Μακεδονίας.

Γεννημένος από γονείς χωρικούς, αναρριχήθηκε στην ιεραρχία του κράτους, ξεδιπλώνοντας τις αρετές του. Έτσι κέρδισε την εύνοια του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄, του αποκαλούμενου Μέθυσου, ο οποίος μάλιστα τον έχρισε συναυτοκράτορα το 866.

Σόλιδος του Βασιλείου Α΄

Κατά την διάρκεια της βασιλείας των αυτοκρατόρων της μακεδονικής δυναστείας το Βυζάντιο

 • ανέκτησε εδάφη
 • στερέωσε την δύναμή του
 • στην Βαλκανική και
 • στην Εγγύς Ανατολή

ενεπλάκη σε μακροχρόνιους πολέμους με

 • τους Βούλγαρους
 • τους Ρως
 • τους Άραβες και
 • ανακατέλαβε την Κρήτη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ

 • Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών (867-886)
 • Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός (886-912)
 • Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος (912-959)
 • Ρωμανός Α΄ Λεκαπηνός συναυτοκράτορας (920-944)
 • Νικηφόρος Β΄ Φωκάς (963-969)
 • Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)
 • Βασίλειος Β΄ (976-1025)
Δημοσιεύθηκε στην ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ Λυκείου, ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ Γυμνασίου. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση