Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου

Ακολουθώντας το υποδειγματικό μάθημα

«Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων)»

της Ψηφιακή ς πλατφόρμας Αίσωπος.

Φύλλα Εργασίας

1. Το ποταμάκι_Βάζω τόνους

2. Το στριμμένο το σκουλήκι

3. Το ποταμάκι συμπληρώνω

4. Το ποταμάκι βάζω εικόνες

Εικόνες