Δημιουργία animation

  1. Μπείτε στην ιστοσελίδα http://www.abcya.com/animate.htm
  2. Πατήστε go
  3. Εισάγετε τα αντικείμενα (images) της επιλογής σας, είτε από τα έτοιμα ή δημιουργήστε τα μόνοι σας.
  4. Επιλέξτε ένα φόντο (background) της επιλογής σας
  5. Αντιγράψτε το πλαίσιο (copy frame)
  6. Μετακινήστε ή αλλάξτε λίγο τα αντικείμενα σε σχέση με τα προηγούμενα πλαίσια
  7. Επαναλάβετε τα βήματα 5-6 μέχρι να δημιουργήσετε τουλάχιστον 8 πλαίσια (frames), όπου το κάθε ένα θα είναι μια εξέλιξη του προηγουμένου
  8. Πατήστε «PLAY» για να δείτε το αποτέλεσμα
  9. Κάντε εξαγωγή του animation (EXPORT AS .GIF) που δημιουργήσατε στον φάκελο εργασίας σας.
  10. Τρέξτε το animation σας από τον φάκελο εργασίας σας.

Αφήστε μια απάντηση