Μαρ 30 2013

Άρθρα του/της ΣΟΥΡΟΠΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Το σύνολο των μαθητών μιας τάξης, ενός τμήματος, ή και ολόκληρου του σχολείου αποτελεί μια μαθητική κοινότητα.

Στα πλαίσια κάθε μαθητικής κοινότητας τα παιδιά διαπαιδαγωγούνται ώστε μελλοντικά να εξελιχθούν σε  ενεργούς πολίτες  μιας ελεύθερης και  δημιουργικής κοινωνίας.

Το σχολείο επιδιώκει το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στον δάσκαλο και στον μαθητή, την ενίσχυση της πρωτοβουλίας των μαθητών, και παράλληλα φροντίζει να τους εφοδιάζει με ό,τι είναι αναγκαίο για να γίνουν ικανά και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας.

Η σχολική ζωή αποτελεί το πλαίσιο όπου καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο διαμορφώνει. Για να εκπληρώσει το σχολείο την αποστολή του πρέπει να είναι χώρος ανοιχτός ως προς τις ιδέες, αλλά και αποδεκτός από μαθητές και καθηγητές.

Μια από τις πλέον δημοκρατικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται στη σχολική κοινότητα είναι η ανάδειξη των μαθητικών συμβουλίων. Στην εκλογική διαδικασία, θεσμό της δημοκρατίας, συμμετέχουν για πρώτη φορά στη ζωή τους οι μαθητές.

Εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους οι οποίοι με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην προώθηση των συμφερόντων της σχολικής κοινότητας.

Θα επιδιώξουν μια συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να γίνει αποτελεσματικό το εκπαιδευτικό έργο.

. Μέλημα των μαθητικών συμβουλίων πρέπει να είναι από τα πιο μικρά και ασήμαντα θέματα, έως και τα πιο πολύπλοκα ζητήματα. »Καθαριότητα, κοινωνικές σχέσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες, φιλανθρωπικό έργο, διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας, προστασία  του περιβάλλοντος,  βελτίωση και προαγωγή του συνολικού έργου της σχολικής κοινότητας.»

Οι μαθητές μέσα από το ρόλο τους ως ενεργοί μικροί πολίτες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ανοιχτής αλληλέγγυας  και δημοκρατικής κοινωνίας. Εξάλλου το σχολείο λειτουργεί ως μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση