Μια καινούργια χρονιά έχει ξεκινήσει κ με βρίσκει στην όμορφη πόλη της Καβάλας , σε  τρία διαφορετικά σχολεία. Τα δύο βρίσκονται στη πόλη της Καβάλας κ το τρίτο σε απόσταση 15 χλμ , στο Ζυγός. Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε σχολείο 13ο  Δημοτικό Σχολείο  Καβάλας 12ο  Δημοτικό Σχολείο Καβάλας Δημοτικό Σχολείο Ζυγού Καβάλας