1η Δραστηριότητα

Δραστηριότητα 1η: Εκφώνηση: Οι επιμορφούμενοι καλούνται: Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης: να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδακτικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους να δημιουργήσουν ένα έγγραφο κειμένου (το πολύ 200 λέξεις) κάνοντας αναφορά στη διδακτική αξιοποίηση του ευρήματος. Στο αρχείο κειμένου να υπάρχει δεσμός (υπερσύνδεση) προς το βίντεο και να αναρτήσουν το κείμενό τους στον «Χώρο αποστολής αρχείων ασύγχρονων δραστηριοτήτων, Μεσοδιάστημα: Συνεδρία 1 & 2» με όνομα αρχείου: S1_eponymo_onoma.docx. Υλοποίηση 1ης δραστηριότητας: https://www.youtube.com/watch?v=BalWjeY2O9g Το βίντεο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ως εισαγωγή στην έννοια των αλγορίθμων για την  επίλυση προβλημάτων. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα επιδεικνύει μια διαδικασία υποστηρίζοντας την κατανόηση της έννοιας του αλγορίθμου. Οι μαθητές μπορούν με ευκολία να παρακολουθήσουν την επίλυση του προβλήματος των Πύργων του Ανόι. Γνωρίζοντας τα βήματα επίλυσης του προβλήματος, οι μαθητές τα βλέπουν να εφαρμόζονται μπροστά τους και συνεπώς μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερες αναπαραστάσεις την προσπάθειά τους…

Συνεχίστε να διαβάζετε το 1η Δραστηριότητα

Καλημέρα κόσμε!

Καλωσήρθατε στο Blogs.sch.gr. Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε το «Ιστολογείν»!