Περί Διατροφής

Ιστότοπος για τη διατροφή, τα τρόφιμα και την υγεία

Με υψηλή βαθμολογία το έργο μας στο θεσμό «Αριστεία και καινοτομία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»!

Ιούλ 201331

Με χαρά και υπερηφάνεια υποδεχθήκαμε την είδηση ότι το έργο των μαθητών της ειδικότητας ελέγχου & τεχνολογίας τροφίμων του ΕΠΑΛ Καλαμαριάς κατετάγη στην 179η θέση μεταξύ 1035 υποβληθέντων έργων στον Θεσμό Αριστείας 2013 με συνολική βαθμολογία 333 βαθμούς έναντι 360 του πρώτου.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
8046 ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ κλπ.). ΟΜΑΔΙΚΟ Προβολή έργου

 

Αξιολόγηση Έργου

Τελική Βαθμολογία 333
Παρατηρήσεις Αξιολογητή 1 Πολύ καλή προσπάθεια
Παρατηρήσεις Αξιολογητή 2 Στα πλαίσια του Έργου «Συνταγές Μαθητικές, Συνταγές Μοναδικές», οι μαθητές/τριες δημιούργησαν και εξέδωσαν εγχειρίδιο που περιλαμβάνει συνταγές με φρούτα, με αλεύρι, συνταγές για γλυκά και παγωτά, νηστίσιμες και διάφορες άλλες συνταγές. Ορισμένες από τις δημιουργίες των μαθητών/τριών ήταν πρωτότυπα προϊόντα διαγωνισμού μαγειρικής, που διεξήχθη στα πλαίσια των εργαστηριακών τους ασκήσεων. Παράλληλα οι μαθητές/τριες ερεύνησαν και κατέγραψαν ρητά, γλωσσοδέτες και αινίγματα σχετικά με τα τρόφιμα που ήταν κυρίαρχα συστατικά στις συνταγές και διάνθισαν τα κείμενα. Δημοσιοποίησαν τις συνταγές τους στο σχετικό ιστότοπο «Περί Διατροφής» στο blog του τομέα τους στη διεύθυνση: https://blogs.sch.gr/fotraz. Σε ειδικό παράρτημα αναφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με τις ισοδυναμίες και χωρητικότητες διαφόρων σκευών σε τρόφιμα ή υγρά ,αναφέρουν τις θερμοκρασίες ψησίματος στον φούρνο καθώς και τα εποχιακά φρούτα, λαχανικά και ψάρια. Καινοτομία , Προστιθέμενη Αξία. Στο έργο συνεργάστηκαν μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες της Ειδικότητας Ελέγχου και Τεχνολογίας Τροφίμων. Εφαρμόζοντας στην πράξη ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας και βιωματικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που δραστηριοποίησαν και διατήρησαν έντονο το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών αλλά και των εκπαιδευτικών, καθ’ όλη την διάρκεια του έργου οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Η δημιουργικότητα των μαθητών και μαθητριών έγινε γνωστή στο σχολικό περιβάλλον (σε καθηγητές και μαθητές) μέσα από την καθημερινή ασχολία τους στα εργαστήρια της ειδικότητας Τεχνολογίας και Ελέγχου τροφίμων του σχολείου και τη δημιουργία εδεσμάτων, τα οποία δοκίμαζαν και προσέφεραν. Ακολούθησε διαγωνισμός μαγειρικής που προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον ανάμεσα στους μαθητές/τριες και τη δημιουργία ορισμένων πρωτότυπων συνταγών. Ο διαγωνισμός προέβλεπε τη δημιουργία της συνταγής από κάθε έναν από τους μαθητές/τριες , με τη βοήθεια των συμμαθητών της ομάδας τους. Η ομάδα συνεργάζονταν από την αρχή, δηλαδή την προετοιμασία των υλικών, συνέχιζε με την παρασκευή της συνταγής και την όμορφη παρουσίαση του πιάτου, έως την ολοκλήρωση της δοκιμασίας με συμμάζεμα και καθάρισμα του πάγκου και των σκευών που χρησιμοποιήθηκαν. Τα γεύματα πριν καταναλωθούν φωτογραφήθηκαν από τις καθηγήτριες, για να εμπλουτιστεί το κείμενο του οδηγού μαγειρικής και με τις αντίστοιχες φωτογραφίες των γευμάτων. Οι υπόλοιποι μαθητές, που παρακολουθούσαν την διαδικασία παρασκευής, αξιολογούσαν και βαθμολογούσαν σε ειδική έντυπη φόρμα με συγκεκριμένα διαβαθμισμένα κριτήρια (πρωτοτυπία, γεύση, άρωμα, εμφάνιση, κόστος υλικών κ.α.), που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές/τριες, τη συνταγή που δημιούργησαν και παρασκεύασαν οι συμμαθητές τους. Παράλληλα οι συνταγές και το συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό καταγράφονταν σε ψηφιακή μορφή σε ειδική έντυπη φόρμα που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό προκειμένου να συμπεριληφθούν τυποποιημένα οι συνταγές στον οδηγό μαγειρικής που αποτελεί ένα άριστο εργαλείο για όλα τα εργαστήρια Τεχνολογίας Τροφίμων του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος αλλά και κάθε ελληνικού νοικοκυριού. Με το έργο εισάγεται για πρώτη φορά στο σχολείο μια νέα-καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική που συνίσταται στην προγραμματισμένη και συστηματική παρουσίαση των επιτευγμάτων των μαθητών/τριών στα πλαίσια των προγραμμάτων των εργαστηριακών τους ασκήσεων, στους άλλους τομείς των επαγγελματικών σχολείων και γενικότερα στη σχολική κοινότητα, την τοπική κοινωνία και το διαδίκτυο. Ενθαρρύνεται η ευγενής άμιλλα μεταξύ των μαθητών/τριών και η επιβράβευση των προσπαθειών όλων των συμμετεχόντων στα πλαίσια του «διαγωνισμού» μαγειρικής. Αξιοποιείται η χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία https://blogs.sch.gr/fotraz. και προωθείται η εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων και βιωματικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην πράξη ( Learning by doing) . Καθιερωμένες παραδοσιακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις αναμορφώνονται και ανασχεδιάζονται από κοινού ώστε οι μαθητές/τριες να κατακτούν την γνώση αλλά και να αναδεικνύονται οι δεξιότητές τους με ένα συμμετοχικό, ενεργητικό και βιωματικό τρόπο και ταυτόχρονα να χαίρονται τη διαδικασία της μάθησης. Με το έργο δημιουργείται προστιθέμενη αξία αφού με μια νέα κυρίως βιωματική ανοιχτή εκπαιδευτική διαδικασία διασυνδέονται λειτουργικά γνωστικές περιοχές του σχολικού προγράμματος, που συγχρόνως προβάλλονται στο διαδίκτυο, επαναπροσδιορίζονται οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ενεργοποιείται προς νέες κατευθύνσεις το διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας, ενημερώνοντας, ευαισθητοποιώντας, συνειδητοποιώντας και ενεργοποιώντας υπεύθυνα τους μαθητές/τριες, αυριανούς πολίτες, στα σύγχρονα κρίσιμα ζητήματα διατροφής αλλά και οικονομίας προβληματίζοντας για την στήριξη και αγορά συγκεκριμένων τροφίμων , ιδιαίτερα στην περίοδο κρίσης που περνά η χώρα μας, δίνοντας λύσεις για την αξιοποίηση τροφίμων που αγοράστηκαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ωστόσο απουσιάζει από το έργο η ενεργός συμμετοχή των άλλων τομέων του σχολείου, παρότι δίνονται προτάσεις για μελλοντικές συνεργασίες, εμπειρογνωμόνων ή φορέων της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η συνεργασία με άλλα σχολεία ή σχολικά δίκτυα που υλοποιούν ανάλογες δράσεις, που σχετίζονται με τις δράσεις που αναπτύσσονται στο έργο. Μαθησιακό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή του έργου έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικά ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα καθώς οι μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν και δούλεψαν με χαρά, ενθουσιασμό και μεράκι και παρήγαγαν πλούσιο και ποικίλο υλικό. Το έργο τους βοήθησε να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε μεγάλο βαθμό τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκαν. Επιπλέον έμαθαν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να βρίσκουν λύσεις στα όποια προβλήματα χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν, να αναπτύσσουν ικανότητες που δεν πίστευαν ότι έχουν, ορισμένοι μαθητές/τριες βγήκαν από το περιθώριο του «κακού» μαθητή/τριας και ήρθαν στο προσκήνιο κάνοντας πράξη τη θεωρία. Συμμετείχαν ενεργά και κατανόησαν ότι δεν είναι απλοί θεατές στο έργο, αλλά πρωταγωνιστές, με τους καθηγητές/τριες δίπλα τους βοηθούς και συνοδοιπόρους. Συζήτησαν, διαφώνησαν, πολλές φορές ίσως και να απογοητεύτηκαν αλλά συνέχισαν την προσπάθεια, δεν το έβαλαν στα πόδια και τελικά ΕΜΑΘΑΝ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ και φυσικά ΧΑΡΗΚΑΝ μέσα από μια βιωματική διαδικασία μάθησης. Αναφέρω χαρακτηριστικά «Για πρώτη φορά όμως οργανώθηκε ένας διαγωνισμός μαγειρικής από μαθητές για τους συμμαθητές τους. Ήταν μια εμπειρία που για πρώτη φορά και οι μαθητές και οι καθηγητές τους βίωσαν. Ήταν μια καινούργια κατάσταση και μια νέα προοπτική ανοίγεται πια στο σχολείο μας. Το μάθημα τις ώρες εκείνες θα έλεγε κανείς πως το λαχταρούσαμε όλοι και οι μαθητές και οι καθηγήτριές τους.» Επιπλέον στα πλαίσια του έργου μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες:  Δραστηριοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο στα εργαστήρια και στη σχολική κοινότητα.  Βελτίωσαν το κλίμα συνεργασίας τους.  Απέκτησαν εντονότερο αίσθημα συλλογικής και ατομικής ευθύνης.  Βίωσαν ένα θετικό στη διάρκεια παρασκευής των συνταγών.  Έδωσαν κίνητρα στους μαθητές/τριες και προκάλεσαν το ενδιαφέρον ακόμη και των πιο αδιάφορων μαθητών.  Αντιμετώπισαν με ιδιαίτερη σοβαρότητα τη σχολική καθημερινότητά τους.  Συνεργάστηκαν μεταξύ τους αλλά και με τους γονείς των μαθητών/τριών τους.  Ένιωθαν επιτυχημένοι, ιδιαίτερα οι μαθητές χρήσιμοι και επιθυμητοί από τους συμμαθητές τους. Ακόμη είναι αξιοσημείωτα ότι:  Η αξιολόγησή των μαθητών από τους συμμαθητές τους, ήταν μια πρωτόγνωρη για εκείνους διαδικασία.  Η εντυπωσιακή εφευρετικότητα και ενεργητικότητα των μαθητών.  Η εργασία τους σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία).  Οι εκπαιδευτικοί την περισσότερη ώρα είχαν καθοδηγητικό ρόλο, παρά λειτουργούσαν ως αυθεντία.  Οι μαθητές διατηρούσαν την προσωπική τους ταυτότητα, μέσα στην ομάδα. Η δημιουργία κλίματος ευγενούς άμιλλας αλλά και αισθήματος δικαίου.  Ακόμη και οι δυσπροσάρμοστοι μαθητές δέχθηκαν με ευχαρίστηση να δημιουργήσουν κάτι δικό τους και να το παρουσιάσουν. Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας των μαθητών, καθώς συναναστρέφονταν, επικοινωνούσαν και συνυπήρχαν στην ομάδα και γενικά η διαπροσωπική τους επικοινωνία. Παιδαγωγική αξία, Προσαρμογή. Με βάση τα προηγούμενα γίνεται φανερό ότι το έργο συμβάλει ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών ενώ παράλληλα συνδέεται άμεσα και είναι σημαντικά προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και ανάγκες ιδιαίτερα στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας (Διατροφή , Τρόφιμα, Οικονομία). Παράλληλα το έργο επικεντρώνει στις ανάγκες των μαθητών αλλά και του επαγγελματικού σχολείου προτείνοντας επιτυχημένα παιδαγωγικές προσεγγίσεις ανάδειξης των ταλέντων των μαθητών/τριων των σχολείων αυτών. Οι μαθητές για να βρουν τις συνταγές, έβαλαν στο παιχνίδι και τους γονείς τους, πράγμα επιθυμητό σε μία σχολική τάξη. Οι γονείς έγιναν οι συμπαραστάτες των παιδιών τους, βρίσκοντας μαζί τους,τη συνταγή που εκείνα θα εκτελούσαν, αλλά και έμμεσα έγιναν συμπαραστάτες στην παιδαγωγική διαδικασία. Εφαρμοσιμότητα, Συμβολή Είναι φανερό ότι οι δράσεις του προγράμματος είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε σχολεία με ανάλογα εργαστήρια. Όμως με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και την βοήθεια δραστήριων συλλόγων γονέων και τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και σε άλλους τύπους σχολείων. Άλλωστε όπως αναφέρεται σχετικά με λίγη καλή διάθεση «όλοι μπορούν να μαγειρέψουν» .

 

 

 

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανοίγοντας το παρακάτω αρχείο (κωδ. έργου 8046):

ΕΡΓΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 2013

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ώρα πήγε…

Ο καλός μας ο καιρός…

booked.net

Ακολουθήστε… την «άχνη» μας στο facebook

Ακολουθείστε (την ..."άχνη") μας...

instagram

Ακολουθείστε μας στο Instagram

Healthy Tips

Εμπλουτίστε την καθημερινή διατροφή σας με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών διαφορετικών χρωμάτων για να παραλάβετε βιταμίνες και άλλα φυτοχημικά συστατικά, ουσίες πολύτιμες για την υγεία σας!

Η κατανάλωση 10 καρυδιών κάθε μέρα βοηθά την καρδιά και τις αρτηρίες και συμβάλλει εναντίον του διαβήτη και του καρκίνου.

Βάζετε στα φαγητά σας διατροφικά βότανα, όπως δενδρολίβανο, φασκομηλιά, μαντζουράνα, εστραγκόν και ρίγανη. Σας προσφέρουν έτσι ουσίες που ωφελούν την υγεία και παρατείνουν τη νεότητα.Η κατανάλωση σοκολάτας σχετίζεται με μείωση του κινδύνου για καρδιακή προσβολή, διαβήτη και εγκεφαλικό επεισόδιο. Προτιμάτε τη σοκολάτα πλούσια σε κακάο, φτωχή σε ζάχαρη και λίπη.

Ιούλιος 2013
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούν   Σεπ »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Θερμιδομετρητής

Αρχείο δημοσιεύσεων

Στο ιστολόγιο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις και τα μαθήματα της ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων του 1ου ΕΠΑΛ Καλαμαριάς, να παρακολουθείτε νέα σχετικά με τη διατροφή και τα τρόφιμα, καθώς και να εκφράζετε τις απορίες και ερωτήματά σας σχετικά με αυτά. 
 

Αρχείο δημοσιεύσεων

TranslateTop
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων