Αρχεία για ‘Τεχνολογία’


ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

BLOCK_A4_NERO.pdf - Adobe Acrobat Pro

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Εκπαιδευτικός σκοπός:Να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές  την ωφελιμότητα της  δικτύωσης και -μέσω αυτής-  της αλληλεπίδρασης με τους άλλους κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Εκπαιδευτικός στόχος: Να αντιληφθούν την ανάγκη συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ΠΕ «ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,   κατά τη μελέτη του Νερού, ως φυσικού, ενεργειακού, κοινωνικού, πολιτιστικού ή οικονομικού πόρου, στο πλαίσιο ομοθεματικού πολύμηνου σχολικού προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Διδακτική στρατηγική: Ιστοεξερεύνηση, Βιβλιογραφική ανασκόπιση

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιβλία:

Θεοδωρίδου, Σ., Τσιγγενοπούλου, Ε., Κολίνη, Κ., Τεστέμπαση, Α., Λόγγος, Δ., Λόγγος, Ε. (2009). Το κάλεσμα της Λίμνης. Έκδοση του ΚΠΕ Έδεσσας, Έδεσσα

Θεοδωρίδου, Σ., Τσιγγενοπούλου, Ε., Κολίνη, Κ., Τεστέμπαση, Α., Σαββαντόγλου, Κ. (2006). Το κάλεσμα της Λίμνης. Έκδοση του ΚΠΕ Έδεσσας, Έδεσσα

Σύνδεσμος: http://kpe-edess.pel.sch.gr/  επιλογή: Εθνικό Δίκτυο Νερό

ΕΛΙΑ, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Εκπαιδευτικός σκοπός:Να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές  την ωφελιμότητα της  δικτύωσης και -μέσω αυτής-  της αλληλεπίδρασης με τους άλλους κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Εκπαιδευτικός στόχος: Να ενστερνιστούν την ανάγκη συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ΠΕ «ΕΛΙΑ»,   κατά τη μελέτη της Ελιάς στο πλαίσιο ομοθεματικού πολύμηνου σχολικού προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Διδακτική στρατηγική: Ιστοεξερεύνηση

Εκπαιδευτικό υλικό

Σύνδεσμοι:

http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/diktia.html

http://www.elia-diktyo.gr/stoxoi_gr.htm

http://www.elia-diktyo.gr/ekpaideytiko_gr.htm

http://www.elia-diktyo.gr/ergasies_gr.htm

ΚΑΣΤΡΟ: Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΚΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΧΤΙΖΕΙ, το Κάστρο της Μονεμβασιάς

monemvasia

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Εκπαιδευτικός σκοπός:Να αντιληφθούν οι μαθητές τη σπουδαιότητα  της  αειφορικής λειτουργίας ενός  κάστρου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον διαχρονικά, θέτοντας παραμέτρους κινδύνου, απειλής  και ασφάλειας.

Εκπαιδευτικός στόχος: Να διαπιστώσουν από τη φωτογραφία τη θέση του κάστρου και να προβληματιστούν και να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη άποψησχετικά με την επιλογή της τοποθεσίας εντάσσοντας στον προβληματισμό τους τα δεδομένα της εποχής που χτίστηκε.

Διδακτική στρατηγική: Έρευνα πεδίου (λήψη φωτογραφίας),Ιστοεξερεύνηση, Συζήτηση (με επιχειρηματολογία)

Εκπαιδευτικό υλικό

α.Βιβλίο: Μυλωνά, Μ., Λέντζα, Ε., Μαστορόπουλος, Ν.(2012), Εθνικό θεματικό δίκτυο «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει κι ο άνθρωπος το χτίζει», Υλικό για Εκπαιδευτικούς, Μολάοι 2012,

β.Σύνδεσμος: http://www.kpemolaon.gr/wp-content/uploads/2014/06/Νέα-έκδοση-Μονεμβασία-ΚΠΕ-Μολάων1.pdf

ΚΑΣΤΡΟ: Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΚΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΧΤΙΖΕΙ, Η καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς

DSC09436

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Εκπαιδευτικός σκοπός:Να αντιληφθούν οι μαθητές μέσα από τα κάστρα, τις φυσικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις της ύπαρξής τους ως μνημεία του υλικού πολιτισμού για τον ανθρώπου και το περιβάλλον διαχρονικά.

Εκπαιδευτικός στόχος1 : Να εντοπίσουν και να καταγράψουν τα υλικά κατασκευής των κτισμάτων του κάστρου, καθώς και την προέλευσή τους.

Εκπαιδευτικός στόχος2 : Να προβληματιστούν και να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη άποψη για το πώς επηρέαζε η προέλευση των υλικών κατασκευής των κτισμάτων του κάστρου την επιλογή του τόπου όπου θα χτιζόταν αυτό, καθώς και την τοπική οικονομία.  

Διδακτική στρατηγική: Έρευνα πεδίου (λήψη φωτογραφίας), Ιστοεξερεύνηση, Συζήτηση (με επιχειρηματολογία)

Εκπαιδευτικό υλικό

α.Βιβλίο: Μυλωνά, Μ., Λέντζα, Ε., Μαστορόπουλος, Ν.(2012), Εθνικό θεματικό δίκτυο «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει κι ο άνθρωπος το χτίζει», Υλικό για Εκπαιδευτικούς, Μολάοι 2012

β.Σύνδεσμος:http://www.kpemolaon.gr/wp-content/uploads/2014/06/Νέα-έκδοση-Μονεμβασία-ΚΠΕ-Μολάων1.pdf

ΚΑΣΤΡΟ: Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΚΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΧΤΙΖΕΙ, Από την αρχαία πόλη της Έδεσσας στη σύγχρονη

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΔΕΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Εκπαιδευτικός σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος στο χρόνο (παρελθόν, παρόν, μέλλον)

Εκπαιδευτικός στόχος: Να παρατηρήσουν και να ερμηνεύσουν τη σχέση που συνδέει τον προσανατολισμό και την πολεοδομία της πόλης με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων της

Εκπαιδευτικό υλικό

α. Σύνδεσμοι:

– Αρχαία Έδεσσα, Εντός  της  πόλης  διασώζεται  ένα  κεντρικός  δρόμος  που  ξεκινούσε  από  τη  νότια  πύλη  και περιστοιχιζόταν από στοές με κίονες που τοποθετήθηκαν εκεί σε μεταγενέστερη φάση, καθώς ανήκαν σε παλαιότερα κτίρια…

http://www.pella-museum.gr/informations/monuments/ancient-edessa

http://www.kpemolaon.gr/wp-content/uploads/2014/06/Νέα-έκδοση-Μονεμβασία-ΚΠΕ-Μολάων1.pdf

β. Βιβλία:

Βυρώζη, Β., Καρεκλά, Χ., Γιουβάνογλου, Ν., Μαλανδράκης, Γ., Σουκιούρογλου, Ι. (2009). Πελλαία Χώρα, Ταξιδεύοντας στο παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον. Έκδοση του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών 2014, Έδεσσα

Μυλωνά, Μ., Λέντζα, Ε., Μαστορόπουλος, Ν.(2012). Εθνικό θεματικό δίκτυο «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει κι ο άνθρωπος το χτίζει», Υλικό για Εκπαιδευτικούς, Έκδοση του ΚΠΕ Μολάων 2012, Μολάοι

γ. Φωτ.: Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου.

Η Γέφυρα του Νούτσου- Κόκκορου.

Η Γέφυρα του Νούτσου- Κόκκορου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Εκπαιδευτικός σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές μέσα από μνημεία του υλικού πολιτισμού, τις φυσικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις της συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης διαχρονικά.

Εκπαιδευτικός στόχος1 : Να εντοπίσουν και να καταγράψουν την παρουσία γεφυριών στην περιοχή τους.

Εκπαιδευτικός στόχος2 : Να παρατηρήσουν τη φωτογραφία και να εντοπίσουν τον τρόπο και τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένη συγκεκριμένη η γέφυρα και να προβληματιστούν αναφορικά με την περίοδο κατασκευής της για τα μέσα και την τεχνολογία που υπήρχε, καθώς και για τις ανάγκες που εξυπηρετούσε.

Διδακτική στρατηγική:Ιστοεξερεύνηση, Συζήτηση (με επιχειρηματολογία),

Συνοδευτικό κείμενο για τη συζήτηση: Ποταμοί, φυσικά όρια που χωρίζουν και ταυτόχρονα ενώνουν. Η ανάγκη της επικοινωνίας ήταν αυτή που «γέννησε» τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου. Ανθρώπων έργα, μοιάζουν ωστόσο σα να τα γέννησε η φύση, τόσο εναρμονισμένα με το ηπειρωτικό τοπίο.

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Φράγματα ΙΤΑΙΠΟΥ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο κατασκευάζονται τεράστια φράγματα, γνωρίζετε κάποια αντίστοιχα στην χώρα μας?

Υπάρχουν προβλήματα από την κατασκευή τους και ποια μπορεί να’ναι αυτά?

Πού βρίσκονται στη χώρα μας;

Η κατασκευή τους δημιουργεί οικολογικά προβλήματα?

dam1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Εκπαιδευτικός σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές τη σπουδαιότητα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων παγκόσμια και τοπικά. 

Εκπαιδευτικός στόχος1 : Να εντοπίσουν και να καταγράψουν την παρουσία φραγμάτων στην Ελλάδα, καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με τον λόγο ύπαρξής τους.

Εκπαιδευτικός στόχος2 : Να προβληματιστούν σχετικά με τις λύσεις που προσφέρει και τα προβλήματα που δημιουργεί η κατασκευή τους.

Διδακτική στρατηγική: Ερωτηματολόγιο, Συζήτηση (με επιχειρηματολογία)

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Νερό..πηγή ζωής!!!

Playing in the rain

…προτείνοντας η συγκεκριμένη φωτογραφία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Εκπαιδευτικός σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία του Νερού

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

-να αποτελέσει κεντρική έννοια γύρω από την οποία οι μαθητές θα σχεδιάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη στη θεματική του νερού.

-να αξιοποιηθεί ως αφόρμηση συζήτησης προκειμένου ο εκπαιδευτικός, αλλά και η ομάδα των μαθητών, να προβούν σε  διαγνωστική αξιολόγηση (αρχική). Αυτή η διαδικασία θα συνεισφέρει στην προσπάθεια  διερεύνησης των εμπειριών των μαθητών κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος στη θεματική του Νερού.

Διδακτική στρατηγική:Ιδεοθύελλα/Χαρτογράφηση εννοιών, Συζήτηση (με επιχειρηματολογία)


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων