Βιογραφικό

Είμαι φιλόλογος και ενδιαφέρομαι για τις εξελίξεις των ΤΠΕ και την εφαρμογή τους στην Εκπαίδευση.