Άρθρα με ετικέτα ‘Μ.Αλέξανδρος Ιστορία Α Γυμνασίου’

Η παρακάτω χρονογραμμή που παρουσιάζει τους σημαντικότερους σταθμούς του βίου του μεγάλου Μακεδόνα στρατηλάτη μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας Α΄Γυμνασίου Μέγας Αλέξανδρος, σημαντικοί σταθμοί του βίου του