Για την Πέμπτη 8 Απριλίου

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 2:36 μμ |

Στο παρακάτω link θα  βρείτε θέματα Πανελληνιών Εξετάσεων σχετικά με τις αντιδράσεις Προσθήκης – Απόσπασης. Προσπαθήστε να λύσετε όσο το δυνατόν περισσότερες μπορείετε. Θέματα Στη συνέχεια ως εξάσκηση, προσπαθήστε να λύσετε τα παρκάτω θέματα ενός διαγωνίσματος της συγκεκριμένης ύλης που έχετε διδαχθεί Θέμα 1         Θέμα 2        Θέματα 3 και […]

Αντιδράσεις απόσπασης

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021 12:33 μμ |

Ασκήσεις Λύσεις 4.10 και 4.14 4.16 Ασκήσεις για την Παρασκευή 18/03/2021 4.39, 4.40, 4.43,  4.44,  4.48 Δείτε τις ασκήσεις στα παρακάτω Link 4.37 – 4.40  και  4.41 – 4.44  

Εισαγωγή στις Οργανικές Χημικές Αντιδράσεις. Προσθήκη σε αλκένια και αλκίνια

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020 11:10 μμ |

Δείτε τις σημειώσεις που γράψαμε στο παρακάτω link Προσθήκη σε αλκένια Προσθήκη σε αλκίνια

Εβδομάδα 16-20 Νοέμβρίου

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 11:34 μμ |

Δείτε τους βασικούς κανόνες της ονοματολογίας των οργανικών ενώσεων κάνοντας κλικ εδώ. Στο φυλλάδιο των ασκήσεων που βρίσκεται εδώ, προσπαθήστε τις ασκήσεις: Άσκηση 2: από το i έως το xii Άσκηση 1 : 1η 2η και 3η γραμμή συντακτικών τύπων

Ισομέρεια (Εβδομάδα 9-13 Νοεμβρίου)

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 11:13 μμ |

Μπορείτε να δείτε τις λύσεις των ασκήσεων ισομέρειας που λύσαμε κάνοντας κλικ εδώ. Για το επόμενο μάθημα, η άσκηση που έχετε είναι: Να βρεθούν όλα τα συνατκτικά ισομερή των παρακάτω μοριακών τύπων: α) C4H8O     β) C3H6O2     γ) C4H6  

Ασκήσεις Αντιδράσεων Απόσπασης

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014 4:03 μμ |

4.30, 4.33, 4.36, 4.37, 4.38, 4.40, 4.43, 4.45, 4.46, 4.48, 4.57*, 4.58, 4.64

Άσκηση 7 φυλλαδίου

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014 9:55 μμ |

Σε STP nαλκενίου = 4,48 / 22,4 = 0,2 mol Για το CO2 n = m / Mr = 26,4 / 44 = 0,6 mol CνΗ2ν   +   3ν/2  O2       →     ν CO2 + ν Η2Ο 1 mol                                      ν mol 0,2 mol                                 0,6 mol Άρα n= 3 και ο μοριακός τύπος είναι C3H6 β)         C3Η6         +  […]

Άσκηση 6 φυλλαδίου

Κάτω από: 10) Χημεία Β΄Λυκ | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014 9:52 μμ |

α) Χρησιμοποιήσαμε 5,6 L υδρογόνου σε STP δηλ. n = 5,6/22,4 = 0,25 mol Άρα ισχύει ότι: CνΗ2ν       +       Η2       →     CνΗ2ν+2 1 mol            1 mol               1mol 0,25 mol         0,25 mol         0,25 mol Για το αλκένιο όμως γνωρίζουμε ότι m = 10,5gr άρα m = n∙Mr δηλ. Mr = m / n = 10,5 / […]