Θεωρία Χημικής Ισορροπίας

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014 10:07 πμ |

Θεωρία Χημικής Ισορροπίας from Fotis Fotiades

Άσκηση 41

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014 10:30 μμ |  Με ετικέτα |

n HNO3 = 0,4 ∙ 0,2 = 0,08 mol όπως και τα  n NaOH  = 0,4 ∙ 0,2 = 0,08 mol Οπότε:                                   HNO3(aq) +   NaOH (aq) →  NaNO3 (aq) + H2O(l)            Αρχικά       0,08 mol       […]

Θεωρία Χημικής Κινητικής

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014 6:14 μμ |  Με ετικέτα |

Θεωρία Χημικής Κινητικής from Fotis Fotiades

Θεωρία Θερμοχημείας

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014 6:04 μμ |  Με ετικέτα |

Θεωρία Θερμοχημείας from Fotis Fotiades

Άσκηση 5

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014 1:32 μμ |  Με ετικέτα |

α) Σωστό αφού σχηματίζεται 1 mol CO2 (g) σε πρότυπη κατάσταση β) Λάθος. Αυτό συμβαίνει σε πρότυπη κατάσταση. Αν έχουμε διαφορετικές συνθήκες θα έχουμε και διαφορετικό ποσό θερμότητας γ) Λάθος γιατί μετρούμε μεταβολή ενθαλπίας καύση και όχι ενθαλπία καύσης δ) Σωστό, αφού σε πρότυπη κατάσταση όταν καίγεται 1 mol γραφίτη εκλύεται ενέργεια 394 KJ. ε) Λάθος καθώς η ενθαλπία ουσίας […]

Άσκηση 6

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014 1:25 μμ |  Με ετικέτα |

Ισχύει:    Η+ + ΟΗ – → H2O(l) ΔH = – 57,1 KJ/mol NaOH (aq) + HBr (aq) → NaBr (aq) + H2O(l) Ουσιαστικά έχουμε ΟΗ –+ Η+ → H2O(l) άρα q = – 57,1 KJ   Μ(ΟΗ)2 (aq) + 2 HCl (aq) → MCl2 (aq) + 2 H2O(l) Ουσιαστικά  2ΟΗ –+ 2Η+ → 2H2O(l) άρα […]

Άσκηση 35

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013 3:31 μμ |  Με ετικέτα |

q = m c Δθ q = 5 kg 4,2  J g -1 K-1 (56-20) K q = 5000 g 4,2  J g -1K-1 36 K q = 756 J Δηλαδή όταν καίγονται 31 gr P4 εκλύονται 756 J Όμως n P4 = 31/4∙31 = 0,25 mol και σύμφωνα με την αντίδραση: ……….P4(s)        + […]

Άσκηση 33

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 7:45 μμ |  Με ετικέτα |

Τα συνολικά mol του μίγματος είναι : nολ = 33,6/22,4 = 1,5 mol Το γραμμομοριακό κλάσμα του H2(g) στο μίγμα είναι 0,6 δηλ. nH2 / nol= 0,6 nH2 / 1,5= 0,6 nH2 = 0,9 mol  άρα nCl2 = 0,6 mol Έτσι από τα 1,5 mol μίγματος τα 0,9 mol  είναι H2 Από τα 100 mol […]

Προβληματιστείτε…

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013 7:42 μμ |  Με ετικέτα |

Την επόμενη βδομάδα θα πραγματοποιήσουμε ένα πείραμα όπου θα χρειαστούμε 50 ml διαλύματος HCl 1 Μ και 50 ml διαλύματος  ΝaOH επίσης 1 Μ Στο εργαστήριο διαθέτουμε 1 L διαλύματος HCl  31 % w/v και 100 gr στερεού NaΟΗ. Μπορείτε να βρείτε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για να παρασκευάσουμε τα δύο διαλύματα που θα μας χρειαστούν; […]

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Άσκηση 24 φυλλαδίου

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013 7:15 μμ |  Με ετικέτα |

CH4(g)   +  2 Ο2(g) →  CO2 (g)   + 2 H2O(g)  – 210 Kcal Στο 1 mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 210 Kcal Στα χ mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 210∙χ Kcal και C2H4(g)  +  3 Ο2(g) →  2 CO2 (g)   + 2 H2O(g)  – 340 Kcal Στο 1 mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 340 Kcal Στα ψ mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 340∙ψ […]

Επόμενη Σελίδα: »