Εισαγωγή στις βάσεις & ορισμοί οξέων βάσεων σύμφωνα με τη θεωρία του Arrhenius

Κάτω από: 08) Χημεία Γ΄Γυμν. | Φωτιάδης Φώτης
Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2021 9:54 μμ |

Αν μετρήσουμε το pH ενός καθαριστικού τζαμιών ή ενός διαλύματος οδοντόκρεμας ή ενός διαλύματος tuboflo  (αποφρακτικ;o σωληνώσεων) θα διαπιστώσουμε ότι είναι μεγαλύτερο από 7. Τα διαλύματα αυτά περιέχουν ουσίες που στη Χημεία ονομάζονται βάσεις και γι’αυτό χαρακτηρίζονται ως βασικά ή αλκαλικά διαλύματα.

Το σύνολο των κοινών ιδιοτήτων των διαλυμάτων των βάσεων ονομάζεται βασικός χαρακτήρας.

Βασικός χαρακτήρας

Τα διαλύματα των βάσεων:

1) Έχουν γεύση καυστική

2)Έχουν σαπωνοειδή αφή

3) Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών

Ορισμοί Οξέων – Βάσεων σύμφωνα με τη θεωρία του Arrhenius

Σύμφωνα με τον Arrhenius:

Οξέα ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες, όταν διαλύονται στο νερό, δίνουν κατιόντα υδρογόνου (Η+).

Π.χ.τα HCl (υδροχλώριο) , HI (υδροιώδιο),  HF (υδροφθόριο) HBr (υδροβρώμιο), HNO3 (νιτρικό οξύ) είναι οξέα γιατί όταν τα προσθέσουμε σε νερό, δίνουν κατιόντα υδρογόνου (Η+).

 HCl  → H+ + Cl

HI  → H+ + I

 HF  → H+ + F

 HBr  → H+ + Br

 HNO3  → H+ + NO3

Βάσεις ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες, όταν διαλύονται στο νερό, δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ).

Π.χ.τα NaOH (υδροξείδιο του νατρίου) ΚOH (υδροξείδιο του καλίου) Βa(OH)2, (υδροξείδιο του βαρίου) Ca(OH)2 (υδροξείδιο του ασβεστίου), είναι βάσεις γιατί όταν τα προσθέσουμε σε νερό, δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ).

NaOH → Na+ + OH

ΚOH →  K+ + OH

Βa(OH)2 → Ba+2 + 2OH

Ca(OH)2 → Ca+2 + 2OH

 

Με ποιό τρόπο μπορούμε να μετρήσουμε το pH ενός διαλύματος; (σελ.17)

Το pH ενός διαλύματος μπορούμε να το μετρήσουμε με πεχάμετρο ή με πεχαμετρικό χαρτί. Το πεχάμετρο είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο το οποίο χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση του pH ενός διαλύματος. Το πεχαμετρικό χαρτί είναι ένα ειδικό απορροφητικό χαρτί εμποτισμένο με μείγμα δεικτών (δείκτης Universal ή γενικός δείκτης), το οποίο αλλάζει χρώμα ανάλογα με το pH του διαλύματος. Μας επιτρέπει να βρίσκουμε πολύ εύκολα το pH του διαλύματος, αλλά όχι με μεγάλη ακρίβεια.

Δείτε το παρακάτω animation που εξηγεί τον τρόπο μέτρησης του pH με τους παραπάνω τρόπους

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1495

Αφού ολοκληρώσετε το διάβασμά σας, απαντήστε στις ερωτήσεις της παρακάτω φόρμας:

https://forms.gle/K9joU5VjwWyMi3WY7Δεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.