7ο Μάθημα: Αραίωση – Συμπύκνωση Διαλυμάτων

Κάτω από: 09) Χημεία Α΄ Λυκ. | Φωτιάδης Φώτης
Κυριακή, 28 Φεβρουάριος 2021 9:49 πμ |

Ανοίξτε το παρακάτω μάθημα για να δείτε τη θεωρία: 7ο Μάθημα: Αραίωση – Συμπύκνωση Διαλυμάτων Στη συνέχεια προσπαθήσετε να απαντήσετε τις ασκήσεις που βρίσκονται στο παρακάτω link  Ασκήσεις στην αραίωση – συμπύκνωση διαλυμάτων Πρόχειρες λύσεις: Άσκηση 1,    2 και 3 αρχή,  3 συνέχεια και 4 —————————————————————————————– Ασκήσεις για προχωρημένους (εκτός ύλης για την Α΄Λυκείου, εντός […]

5ο Μάθημα: Επανάληψη στις Περιεκτικότητες Διαλυμάτων

Κάτω από: 09) Χημεία Α΄ Λυκ. | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 16 Φεβρουάριος 2021 9:45 πμ |

Ανοίξτε το παρακάτω μάθημα για να δείτε τη θεωρία: 5ο Μάθημα: Επανάληψη στις Περιεκτικότητες Διαλυμάτων Στη συνέχεια προσπαθήσετε να απαντήσετε τις ασκήσεις που βρίσκονται στο παρακάτω link  Ασκήσεις στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων Ελέγξτε τις απαντήσεις σας για ανατροφοδότηση μέσα από το παρακάτω link: Λύσεις των ασκήσεων στις περιεκτικότητες διαλυμάτων —————————————————————————————– Ανοίξτε το παρακάτω μάθημα για […]