Άσκηση 41

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014 10:30 μμ |  Με ετικέτα |

n HNO3 = 0,4 ∙ 0,2 = 0,08 mol όπως και τα  n NaOH  = 0,4 ∙ 0,2 = 0,08 mol

Οπότε:

                                  HNO3(aq) +   NaOH (aq) →  NaNO3 (aq) + H2O(l)

           Αρχικά       0,08 mol         0,08 mol

Αν./Παρ.             0,08 mol         0,08 mol        0,08 mol

Τελικά               –                         –                   0,08 mol

q = ( m ∙ c + C ) Δθ

q = (400 g ∙ 4,2  J g -1K-1 + 120 JK-1 ) 2,5 K

q = ( 1680 JK-1 + 120 JK-1) 2,5 K

q = 1800 JK-12,5 K

q = 4500 J

 

Όταν εξουδετερώνονται 0,08 mol οξέως – βάσης εκλύονται 4500 J

Όταν εξουδετερώνεται    1 mol οξέως – βάσης   εκλύονται   Χ J

 

Χ = 56250 J = 56,25 KJ άρα  ΔH = – 56,25 KJΔεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.