Άσκηση 35

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2013 3:31 μμ |  Με ετικέτα |

q = m c Δθ

q = 5 kg 4,2  J g -1 K-1 (56-20) K

q = 5000 g 4,2  J g -1K-1 36 K

q = 756 J

Δηλαδή όταν καίγονται 31 gr P4 εκλύονται 756 J

Όμως n P4 = 31/4∙31 = 0,25 mol και σύμφωνα με την αντίδραση:

……….P4(s)        +          5Ο2 (g) →        2P2O5(s)

Από  1 mol                παράγονται     2 mol

Από  0,25 mol           παράγονται     χ = 0,5 mol

 

Κατά συνέπεια:  όταν παράγονται  0,5 mol  P2O5(s) εκλύονται 756 J

.                           Αν παραχθούν  1 mol  P2O5(s)  εκλύονται  ψ = 1512 KJ

Άρα ΔHf P2O5(s) = 1512 KJ/molΔεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.