Άσκηση 33

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2013 7:45 μμ |  Με ετικέτα |

Τα συνολικά mol του μίγματος είναι : nολ = 33,6/22,4 = 1,5 mol

Το γραμμομοριακό κλάσμα του H2(g) στο μίγμα είναι 0,6 δηλ.

nH2 / nol= 0,6

nH2 / 1,5= 0,6

nH2 = 0,9 mol  άρα nCl2 = 0,6 mol

Έτσι από τα 1,5 mol μίγματος τα 0,9 mol  είναι H2

Από τα 100 mol μίγματος τα χ mol  είναι H2

χ = 60 mol ή 60% και άρα το 40 % είναι Cl2

Β΄τρόπος: Το ποσοστό του H2 είναι το γραμμομοριακό του κλάσμα δηλ.

nH2 / nol = 0,6

β)                          H2(g)        +       Cl2(g)     →     2HCl (g)

Αρχικά             0,9 mol              0,6 mol

Αν./Παρ.          0,6 mol              0,6 mol             1,2 mol

Τελικά             0,3 mol                    –                1,2 mol

 

ΔH του HCl: – 92 KJ/mol δηλ.

όταν σχηματίζεται 1 mol HCl  εκλύεται ενέργεια 92 KJ

σχηματίζονται 1,2 mol HCl άρα  εκλύεται ενέργεια ψ

ψ = 110,4 KJ

γ)                     ΗCl (aq)     +          NaOH (aq)   →   ΝαCl (aq)  +  H2O(l) 

Προσθέσαμε  1,2 mol  άρα και    1,2 mol   παράγονται  1,2 mol & 68,4 KJ

Αν προσθέταμε 1 mol      και         1mol  θα  παραγόταν   1 mol και  ω KJ

 

ω = 57 KJ άρα ΔH = – 57 KJ/molΔεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.