ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Άσκηση 24 φυλλαδίου

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013 7:15 μμ |  Με ετικέτα |

CH4(g)   +  2 Ο2(g) →  CO2 (g)   + 2 H2O(g)  – 210 Kcal

Στο 1 mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 210 Kcal

Στα χ mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 210∙χ Kcal

και

C2H4(g)  +  3 Ο2(g) →  2 CO2 (g)   + 2 H2O(g)  – 340 Kcal

Στο 1 mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 340 Kcal

Στα ψ mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 340∙ψ Kcal

Συνολικά όμως ελευθερώνονται 152 Kcal δηλαδή

210∙χ + 340∙ψ = 152

Επίσης

mμίγματος = 12 gr δηλ

mCH4(g)   + mC2H4(g)   = 12

χ ∙MrCH4  + ψ ∙Mr C2H4 = 12

χ ∙ 16 + ψ ∙ 30 = 12

Λύνοντας το σύστημα βρίσκουμε: χ = 0,4 mol και ψ= 0,2 mol

 

Για την % v/v περιεκτικότητα πρέπει να αναφερθούμε στους όγκους ή εναλλακτικά στα mol αφού είναι γνωστό ότι η αναλογία mol είναι και αναλογία όγκων

Συνολικά έχουμε 0,6 mol μίγματος από τα οποία τα 0,4 mol CH4

Αν είχαμε           100 mol μίγματος      τα                    Ζ  mol CH4

Ζ = 66,7 mol δηλ 66,7 %

Δηλ. 66,7 % v/v CH4 και άρα είναι 33,3 % v/v C2H4

 

Για την % w/w περιεκτικότητα πρέπει να αναφερθούμε στις μάζες

mCH4 = χ ∙ 16 = 0,4 ∙ 16 = 6,4 gr

Το μίγμα είναι 12 gr από τα οποία του CH4 είναι τα 6,4 gr

Αν το μίγμα ήταν 100 gr                   το CH4 θα ήταν ω gr

ω= 53,3 gr ή 53,3 % w/w περιεκτικότητα άρα του C2H4 το υπόλοιπο δηλ. 46,7% w/w

 

 

 

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.