Εργασία στη 2η Συνεδρία

https://photodentro.edu.gr/video/r/8522/179

 

Η ενσωμάτωση της αναζήτησης πληροφοριών στη διδακτική διαδικασία είναι απαραίτητη παρά τα όποια μειονεκτήματα παρουσιάζονται κάθε φορά. Η διδασκαλία μπορεί να υποστηρίζεται: είτε ψηφιακά για την υποστήριξη και ενίσχυση του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού δηλαδή οι Τ.Π.Ε αποτελούν ένα σύγχρονο εποπτικό μέσο διδασκαλίας στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, είτε υπολογιστικά για την υποστήριξη και ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή.

Τα λογισμικά κάθε συστήματος Τ.Π.Ε. παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιλέγει το πιο κατάλληλο για το στόχο που έχει θέσει στο μάθημά του.

Το συνημμένο video είναι μικρής διάρκειας και πολύ περιεκτικό. Αποτελεί αφορμή/έναυσμα για συζήτηση με τους μαθητές μέσα στην τάξη και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό. Επιτρέπει τη δημιουργία νέου εκπαιδευτικού σεναρίου: σχηματισμός ομάδων μέσα στην τάξη και προσομοίωση ενός τμήματος παραγωγής μιας επιχείρησης. Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν γνώσεις (τρόπος λειτουργίας επιχείρησης) καθώς και κοινωνικές δεξιότητες (ικανότητα συνεργασίας και από κοινού προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων), ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούνται και οι προκαθορισμένοι από το πρόγραμμα σπουδών διδακτικοί στόχοι. Επίσης, αναπτύσσεται αλληλεπίδραση μαθητή εκπαιδευτικού.

Θα υιοθετούσα την αναζήτηση πληροφοριών στην τάξη, η οποία θα ήταν προσαρμοσμένη στο μάθημα (πχ. Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) και στους στόχους της εκάστοτε ενότητας.

 

 

 

 

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση