Φυσική Λυκείου με ανεστραμμένη τάξη

Μια ιδιαίτερα καλογραμμένη και ενδιαφέρουσα μεταπτυχιακή εργασία του κου Κατσίνη Γεώργιου με θέμα “Εφαρμογή της Ανεστραμμένης τάξης στη διδασκαλία
εννοιών της Φυσικής σε Γενικό Λύκειο”, δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και αξίζει να τη μελετήσετε:Λήψη αρχείου

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.